Kennisartikel sportmassage voor en na sport

Dit artikel gaat in op de effecten van sportmassage voor en na sport. Meerdere studies worden besproken. Er wordt dieper ingegaan op een review en meta-analyse uit 2020.

Dit artikel gaat in op de effecten van sportmassage voor en na sport. Meerdere studies worden besproken. Er wordt dieper ingegaan op een review en meta-analyse uit 2020.

Prijs:

4,09