Bij het gebruik van “Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation”, oftewel TENS, wordt de huid elektrisch gestimuleerd met behulp van elektroden. In deze meta-analyse wordt het effect van TENS bij chronische musculoskeletale pijn onderzocht aan de hand van 29 studies.

In de opgenomen studies werden de deelnemers verdeeld in groepen en werd het gebruik van TENS vergeleken met een placebo. Uit de resultaten van deze meta-analyse blijkt dat TENS chronische musculoskeletale pijn significant meer verlicht dan een placebo. Gemiddeld zorgde TENS voor een drie keer zo grote verlichting van pijn vergeleken met een placebo. Ook blijkt dat patiënten met chronische musculoskeletale pijnklachten door het gebruik van TENS minder pijnstillende medicatie gebruiken.

Uit de resultaten van deze meta-analyse kunnen we concluderen dat TENS een effectieve behandeling is om chronische pijn aan het musculoskeletale systeem te verlichten.

Literatuur

Johnson, M., & Martinson, M. (2007): Efficacy of electrical nerve stimulation for chronic musculoskeletal pain: a meta-analysis of randomized controlled trials. Pain, 130(1-2), 157-165.