Sanudo et al. (2019) onderzochten in een systematische review het effect van neuromusculaire training op het voorkomen van blessures bij jonge sporters. In totaal werden 14 studies opgenomen in deze systematische review. In de opgenomen studies werd onder andere stabiliteit, coördinatie, spierkracht en plyometrische tests, waarbij explosieve bewegingen gemaakt worden.

Uit de resultaten van deze systematische review blijkt dat neuromusculaire training kan bijdragen aan het voorkomen van blessures bij jonge sporters. Dit is echter alleen het geval als de sporters zich aan hun trainingsprogramma houden. Een limitatie van deze systematische review is dat in geen enkele van de opgenomen studies alle verschillende uitkomsten werden onderzocht. In de opgenomen studies werden slechts een of enkele uitkomsten, zoals stabiliteit, onderzocht. De auteurs bevelen aan dat in toekomstige studies alle uitkomsten worden onderzocht.

Literatuur

Sañudo, B., Sánchez-Hernández, J., Bernardo-Filho, M., Abdi, E., Taiar, R., & Núñez, J. (2019). Integrative neuromuscular training in young athletes, injury prevention, and performance optimization: A systematic review. Applied Sciences9(18), 3839.