Nekpijn is wereldwijd een van de grootste beperkende factoren en een van de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim (Skillgate et al. 2020). Massage is een mogelijke effectieve behandeling voor nekpijn.

In deze studie onderzochten Skillgate et al. (2020) het effect van deep tissue massage, kracht- en rekoefeningen, een combinatie van massage en kracht- en rekoefeningen met een controlegroep die het advies kreeg actief te blijven.

619 volwassenen met subacute (30-90 dagen) of chronische (meer dan 90 dagen) nekpijn namen deel aan deze studie. De deelnemers werden over 4 groepen verdeeld, een massage groep, en kracht- en rekoefeningen groep, een combinatie groep en een controlegroep. De toegepaste massage bestond uit effleurage van de hele rug en nek, gevolgd door pettrisage en kneden. Alle deelnemers ontvingen gedurende 6 weken een behandeling per week.

Vergeleken met de controlegroep bleek massage 7 en 26 weken na afloop van de behandelingen een positiever effect op pijnintensiteit te hebben. De gecombineerde behandeling had, vergeleken met de controlegroep, een positiever effect op de pijnintensiteit 7 en 12 weken na afloop van de behandelingen, maar niet op latere meetmomenten. Na 26 weken bleek de kracht- en rekoefeningen groep de grootste vermindering in pijnintensiteit te hebben, vergeleken met alle andere groepen.

Op lange termijn (12 maanden) bleken alle behandelingen niet effectiever om nekpijn te verminderen dan het advies dat de controlegroep kreeg. Wel hadden de behandelingen een positief effect op kortere termijn.

Massage, kracht- en strekoefeningen en een combinatie hiervan blijken allemaal effectieve behandelingen om nekpijn op korte termijn te verminderen.

Literatuur

Skillgate, E., Pico-Espinosa, O. J., Côté, P., Jensen, I., Viklund, P., Bottai, M., & Holm, L. W. (2020). Effectiveness of deep tissue massage therapy, and supervised strengthening and stretching exercises for subacute or persistent disabling neck pain. The Stockholm Neck (STONE) randomized controlled trial. Musculoskeletal Science and Practice45, 102070.