Fotopoulou et al. (2023) beschrijven in een review wat het wetenschappelijke effect is op aanraking wat betreft affectregulatie via homeostatische en allostatische mechanismen. Affectregulatie is het vermogen om je eigen emotionele basis te hanteren. Homeostatische en allostatische mechanismen zijn de mechanismen die helpen om fysiologisch processen in het menselijk lichaam in evenwicht te houden.

In het artikel richten de auteurs zich op sociale aanraking als een wetenschapsfilosofie over de lichaamsprocessen en (meta)cognitieve processen die betrokken zijn bij sociale, affectieve regulatie. Sociale aanraking lijkt drie met elkaar verbonden, maar verschillende, functies bij te dragen aan affectregulatie. Ten eerste zorgt sociale aanraking - via het lichaam - voor sociale nabijheid en gehechtheid. Ten tweede zorgt zorgzame aanraking, zoals het opwarmen van een baby, voor fysiologische veranderingen via sociaal werkende homeostatische controle. Ten derde zorgt affectieve aanraking, zoals zacht strelen of kietelen, voor allostatische regulatie van bepaalde ervaringen in bepaalde contexten.

Deze drie functies van affectieve aanraking worden hoogstwaarschijnlijk gemedieerd door verschillende neurobiologische processen (waaronder convergente hedonische, dopaminerge en analgetische, opioïdergische paden voor de hechtingsfunctie) en 'kalmerende' autonome en endocriene paden voor de homeostatische functie. De allostatische functie kan worden gemedieerd door oxytocine-afgifte en gerelateerde neuromodulatoren en circuits.

Literatuur

Fotopoulou, A., von Mohr, M., & Krahé, C. (2022). Affective regulation through touch: homeostatic and allostatic mechanisms. Current opinion in behavioral sciences, 43, 80–87.