Krachttraining bij jeugd

Als sport(zorg)masseur speel je een belangrijke rol bij het herstel van blessures bij sporters en de opbouw daarna. Zo ben je bijvoorbeeld een centrale figuur in het adviseren en toepassen van primaire preventie, heb je een adviserende en/of uitvoerende rol in herstelprogramma’s en herstel bevorderende maatregelen en ben je direct betrokken bij de verbetering van de belastbaarheid. Een verantwoordelijkheid die vraagt om specifieke kennis. In het bijzonder als het om meer kwetsbare groepen gaat, zoals jeugd of ouderen.

Vanuit die achtergrond is een tweeluik ontstaan waarin de specifieke aandachtspunten worden beschreven voor training bij kwetsbare groepen. Hier lees je deel 1 over krachttraining bij jeugd. Later volgt het tweede deel dat gericht is op training bij ouderen.

Inleiding

Krachttraining is een trainingsmethode waarbij een individu traint met diverse weerstanden om gezondheid, fitheid en prestatie te verbeteren. Dit kan met behulp van lichaamsgewicht, apparaten, vrije gewichten, elastieken en medicijnballen (Lloyd et al., 2014). Bij jeugd is men hiermee vaak erg terughoudend. Veel ouders en coaches vragen zich af wat een veilige leeftijd is om te starten met krachttraining en maken zich zorgen of het wel veilig is (Myer et al., 2013). Is dat terecht? Welke adviezen kun je geven wat betreft krachttraining bij jeugd? Hieronder worden de voordelen en de risico’s uiteengezet en worden de richtlijnen weergegeven om jeugd op een veilige manier aan krachttraining te kunnen laten doen.

Voordelen en risico’s

In diverse recente wetenschappelijke artikelen (Myer et al., 2013; Lloyd et al., 2014; Lesinski et al., 2016) wordt benadrukt dat trainingsprogramma’s bij jeugd vele voordelen hebben. Zo zal een gevarieerd trainingsprogramma leiden tot de ontwikkeling van diverse motorische vaardigheden, een vermindering van sport gerelateerde blessures en een vergroting van de belastbaarheid. Daarnaast zorgt het feit dat kinderen op jonge leeftijd al gaan sporten voor een grotere affiniteit met sport en bewegen, waardoor zij ook op latere leeftijd een actievere leefstijl ontwikkelen. De trainingsprogramma’s dienen daarvoor wel structureel over langere periode uitgevoerd te worden.

Natuurlijk zijn er ook risicofactoren. Kinderen zijn minder belastbaar dan volwassenen en mogen als gevolg daarvan dus niet te zwaar trainen. Daar komt bij dat vaak de angst leeft dat krachttraining kan leiden tot beschadiging aan de groeischijven. Dit beeld verandert echter steeds meer naar de gedachte dat krachttraining bij jeugd juist leidt tot het versterken van de botten. Daarbij is het wel van belang dat er juiste begeleiding is door een gekwalificeerde fitnessprofessional, bij voorkeur met een pedagogische achtergrond (Lloyd et al., 2014).

Leeftijd

Krachttraining kan al vanaf jonge leeftijd worden toegepast. Er is geen minimumleeftijd, maar voorwaarde is wel dat de kinderen instructies moeten kunnen opvolgen en in staat zijn om hun aandacht voldoende te kunnen richten op de handelingen. Myer et al. (2013) stellen dat grofweg gezegd kan worden dat als kinderen klaar zijn voor gestructureerde sportdeelname (7 à 8 jaar) ze ook klaar zijn voor krachttraining. Zij gebruiken in hun artikel de wat ruimer omvattende term neuromusculaire training. Dit is een verzamelnaam voor diverse trainingsvormen, zoals krachttraining, dynamische stabiliteit, core, plyometrie en agility (wendbaarheid, snelheids- en richtingsverandering). Voor de eenduidigheid zullen we in dit artikel echter steeds de term krachttraining aanhouden.

Vanaf jonge leeftijd kan krachttraining al een positief effect hebben. Tot ongeveer 12 jaar zit dit effect vooral in de neuromusculaire aansturing. Kinderen worden beter in het uitvoeren van diverse motorische vaardigheden, zoals springen, rennen en gooien. Bij tieners vanaf ongeveer 13 jaar wordt het effect op spiermassa groter. Hierbij is het belangrijk om rekening te houden met de biologische leeftijd van het kind en niet alleen met de chronologische leeftijd. Er kan namelijk een aanzienlijk verschil in lichamelijke en geestelijke ontwikkeling zijn bij kinderen die even oud zijn. Ook is de trainingsleeftijd, ofwel het aantal jaren trainingservaring, van belang.

Richtlijnen voor training

Het allerbelangrijkste bij krachttraining voor jeugd is dat de technische uitvoering van de oefeningen correct is. Dit is essentieel om op een veilige en efficiënte manier te kunnen trainen. Verder worden de volgende richtlijnen aangegeven (Myer et al., 2013; Lloyd et al., 2014; Lesinski et al., 2016):

Type oefeningen
Voor kinderen met een lage trainingsleeftijd is het goed om eerst basale bewegingspatronen aan te leren. De kinderleeftijd is hier bij uitstek geschikt voor, omdat kinderen zeer ontvankelijk zijn voor neuromusculaire aanpassingen. Aangeraden wordt om daarbij gevarieerde activiteiten aan te bieden. Als oefeningen met alleen lichaamsgewicht goed uitgevoerd kunnen worden, kan met losse gewichten of andere hulpmiddelen zoals elastieken gewerkt gaan worden. Wanneer meer trainingservaring is opgebouwd, kan uitgebreid worden naar meer complexe bewegingspatronen. Als vroeg al diverse patronen aangeleerd worden kan men ook eerder starten met meer gevorderde training.

Volume en intensiteit
Er moet een juiste verhouding tussen volume en intensiteit zijn. Een te hoog volume kan leiden tot overtraining en een te hoge intensiteit tot blessures door incorrecte technische uitvoering.
Bij onervaren kinderen wordt dan ook gestart met een laag volume (1 of 2 sets) op een vrij lage intensiteit. Veel herhalingen van complexe bewegingen kunnen juist contraproductief zijn. Het is verstandiger om in eerste instantie weinig herhalingen te doen (1 tot 3) met uitgebreide feedback, zodat de technische uitvoering goed blijft. Als het kind de techniek goed onder de knie heeft, dan kunnen volume en intensiteit opgebouwd gaan worden (bijv. 2 tot 4 sets van 6 tot 12 herhalingen op middelhoge intensiteit). Nog een stap verder is een lager volume en hogere intensiteit (mits de techniek correct blijft).

Rustintervallen
Kinderen herstellen sneller dan volwassenen en hebben minder spierschade na weerstandstraining. Daarom zou 1 minuut rust tussen oefeningen voldoende moeten zijn. Bij intensievere oefeningen (qua kracht of vaardigheid) zou dat wat langer kunnen zijn (2 tot 3 minuten). Er moet altijd gezorgd worden dat er voldoende herstel is om bewegingen technisch goed te blijven uitvoeren.

Trainingsfrequentie
Twee tot drie keer per week trainen op niet-opeenvolgende dagen is voldoende voor het opbouwen van spierkracht en motorische vaardigheden. Er moet voldoende herstel zijn tussen de trainingen om overtraining te voorkomen. Met één training per week kan het behaalde niveau worden vastgehouden.

Bewegingssnelheid
Kinderen met weinig ervaring moeten oefeningen uitvoeren op een gematigde snelheid, zodat de technische vaardigheid goed aangeleerd en behouden wordt. Wanneer een kind meer ervaring heeft, kan de beweging op een hogere snelheid uitgevoerd worden. De intentie moet altijd zijn om op maximale bewegingssnelheid te trainen om te komen tot goede neuromusculaire aanpassingen en een maximaal trainingseffect.

Conclusie

Krachttraining is, als het goed toegepast wordt onder de juiste begeleiding, een prima manier om fysieke prestaties van jeugdsporters te vergroten en de kans op blessures te verminderen. Het is daarbij van groot belang om de training juist in te richten, zodat het risico op blessures minimaal is en trainingseffect zo groot mogelijk. Het is belangrijk om daarbij goed te variëren om een optimaal resultaat te behalen en overtraining te voorkomen.
Het is lastig om een goede uitspraak te kunnen doen over de precieze invulling van een training. Verschillende typen training hebben ook een ander effect. De invulling van een training is dus afhankelijk van het doel dat je ermee wilt bereiken. In het algemeen kan gesteld worden dat een training gebaseerd moet zijn op trainingservaring, biologische leeftijd, motorische vaardigheden, psychosociale volwassenheid en krachtsniveau.
Bij jonge kinderen (tot ± 12 jaar) en kinderen met een lage trainingsleeftijd ligt de focus vooral op het ontwikkelen van motorische vaardigheden en het leggen van een fundament voor meer complexe training. Bij tieners (vanaf ± 13 jaar) en kinderen met meer trainingservaring kunnen door de grotere belastbaarheid intensievere en complexere activiteiten worden aangeboden en meer gericht aan krachtsopbouw gewerkt worden.

Over de auteur

Erik den Hartog is als bewegingswetenschapper afgestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij schrijft o.a. voor Masseurs Netwerk Nederland artikelen.

Dit artikel is mede tot stand gekomen door Fysiowebwinkel, Bodybow Healthcare. Fysiowebwinkel / Bodybow Healthcare levert diverse oefen – en trainingsmaterialen voor de fysiotherapeut, sportmasseur, fitnesstrainer en personal trainer, maar ook voor de individuele sporter.

© Masseurs Netwerk Nederland 2017. Alle rechten voorbehouden. www.masseursnetwerk.nl
Overname van het artikel op individuele websites en social media sites is niet toegestaan.
U wordt uitgenodigd een directe link naar het artikel op de website www.masseursnetwerk.nl op uw website op te nemen en de link naar het artikel te delen op social media.

Afbeelding met toestemming overgenomen van Hybrid Barbell

Literatuur

Lesinski, M., Prieske, O. & Granacher, U.(2016). Effects and dose-response relationships of resistance training on physical performance in youth athletes: a systematic review and meta-analysis. British Journal of Sports Medicine, 50(13), 781-795.

Lloyd, R.S., Faigenbaum, A.D., Stone, M.H., Oliver, J.L., Jeffreys, I., Moody, J.A., Brewer, C., Pierce, K.C., McCambridge, T.M., Howard, R., Herrington, L., Hainline, B., Micheli, L.J., Jaques, R., Kraemer, W.J., McBride, M.G., Best, T.M., Chu, D.A., Alvar, B.A., & Myer, G.D. (2014). Position statement on youth resistance training: the 2014 international consensus. British Journal of Sports Medicine, 48(7), 498-505.

Myer, G.D., Lloyd, R.S., Brent, J.L., & Faigenbaum, A.D. (2013). How young is “too young” to start training? ACSM’s Health & Fitness Journal, 17(5), 14-23.