Inleiding

Met EMMETT techniek als extra behandelmethode erbij, kun je als masseur efficiënter en meer handensparend werken en kunnen je resultaten van je behandelingen beter worden. Dit artikel geeft een beknopt overzicht van het ontstaan van EMMETT Techniek, de manier van werken en resultaten, aangevuld met enkele verhalen van patiënten.

EMMETT Techniek, het ontstaan

Deze zachte, efficiënte, snelwerkende neuromusculaire behandelmethode is ontwikkeld door de Australiër Ross Emmett. Hij begon als kind met de hond van de buren te spelen en ontdekte dat een zachte druk op een precieze plek ervoor zorgde dat die hond met zijn achterpoot een krabbeweging ging maken. Voor een kind interessant om er met respect voor de hond mee te spelen. Later werkte Ross als dierenverzorger in een diergeneeskundig centrum, leerde meer over dierverzorging, dieren gedrag en anatomie. Deze en heel veel andere opgedane kennis door leren en observeren heeft ertoe geleid dat hij een eigen behandelmethode proefondervindelijk ontwikkelde.

Ross Emmett

Op een gegeven moment werd hij gevraagd een massagetherapeut te helpen en ging hij o.a. sportmassage, Bowen therapie, NLP en hypnosetherapie studeren. Hierna is hij zijn kennis gaan delen en is hij samen met zijn eerste studenten gekomen tot het ontwikkelen van de opleiding tot EMMETT Techniek. Deze studenten zijn inmiddels senior-instructeurs geworden. Regi Scherrer is op verzoek van Ross naar Europa terug gegaan en vanuit Zwitserland begonnen met het opzetten van opleidingen in Europa en vanaf 2011 ook in Nederland.

EMMETT Techniek, hoe werkt het?

EMMETT Techniek is een practice-based behandelmethode met meer dan 60 jaar praktijkervaring en wordt inmiddels in meer dan 40 landen toegepast. Vele therapeuten, artsen, fysiotherapeuten en anderen werken met deze methode. EMMETT Techniek kan als ‘stand alone’ methode worden gebruikt, maar laat zich ook goed combineren met andere behandeltechnieken.

We weten niet precies hoe deze methode werkt. Nu er meer en meer onderzoek wordt gedaan naar fascia (anatomy trains) gaan we beter begrijpen dat de resultaten mogelijk verklaard kunnen worden door veranderingen in de fascia. Dat wordt ondersteund door de resultaten uit de praktijk, waarbij mensen de ‘unwinding’ bewegingen laten zien, die passen bij fascia release. Ik verwijs daarvoor naar de literatuur over fascia van o.a. Myers, Schleipp, Guimberteau en Lesondak.

We geven bij de meeste EMMETT technieken zachte druk op specifieke punten op het lichaam, waarna er een reactie ontstaat. Het meest makkelijk is dit tegenwoordig te vergelijken met de app op een tablet of smartphone. Met de juiste druk op de juiste plaats opent de app zich en is er een resultaat. Dat resultaat kan soms even op zich laten wachten, vandaar dat de juiste druk even wordt vastgehouden.

Emmett techniek -1-

Voorbeelden van behandelresultaten met EMMETT Techniek

In een nieuwsbrief van de RSI vereniging uit 2015 wordt vermeld dat er in Australië positieve resultaten zijn van EMMETT Techniek behandelingen bij RSI. In Australië is er meer onderzoek gedaan naar resultaten van EMMETT techniek.  Samenvattend kunnen we zeggen dat door het toepassen van de EMMETT techniek:

  • een duidelijke afname van pijn optreedt bij mountainbikers en bij werknemers in zware beroepen;
  • ouderen hun balans beter kunnen houden bij staan op 1 been;
  • in het algemeen de mobiliteit verbetert.

Voorbeelden van praktijkervaringen

Astrid Haase is een van de senior-instructeurs die door Ross zelf zijn opgeleid. Zij is van oorsprong kinderverpleegkundige en werkt ook bij zomerkampen voor gehandicapte kinderen in Zuid-Oost-Azië.  Astrid heeft tijdens die kampen geobserveerd dat vele soorten therapieën worden toegepast en dat de kinderen ‘worden onderworpen’ aan verschillende therapieën, zoals PNF, massage en kinderfysiotherapie. Astrid kreeg een half uur per dag om haar behandelvorm toe te passen. In haar behandeling met EMMETT Techniek maakte ze eerst kennis met het kind en analyseerde ze wat het kind op dat specifieke moment aan behandeltechniek kon gebruiken. Dat paste zij dan rustig toe om vervolgens binnen de behandeltijd van een half uur effecten te zien als meer ontspanning, meer rust, betere mobiliteit en minder pijn. Hierdoor werden andere behandelingen ook effectiever.

Emmett techniek -2-

In Australië wonen nogal wat (kinderen van) immigranten uit verschillende werelddelen. Ross viel het in zijn behandelpraktijk op dat vooral de kinderen van Scandinavische of Noord-Europese vaders en Filipijnse moeders gedurende hun adolescentie veel last hadden van hun spieren en dat daardoor ook nogal wat scoliose en andere blessures ontstonden. Het leek erop dat die kinderen de snelle lengtegroei (van botten) meer van hun vaders hadden geërfd en dat het spierstelsel meer op dat van hun meer fragiel gebouwde moeders leek. De groei van deze kinderen werd evenwichtiger door regelmatige behandelingen met EMMETT Techniek.

Uit mijn praktijk heb ik vele voorbeelden van goede effecten, zoals bijvoorbeeld een mevrouw van een jaar of zestig, sportief aangelegd met al jarenlang pijn en stijfheid van de hamstrings-bil regio. Zij was via de huisarts bij de orthopedisch chirurg geweest en vervolgens bij een andere sportarts. Deze sportarts constateerde verkorte hamstrings aan 1 been, gaf rekoefeningen mee en verwees naar de sportfysiotherapeut. In de daaropvolgende periode bleven de klachten aanhouden met periodes van meer en minder last ervan. Via-via kwam zij bij mij en bleek dat er op meerdere plekken hypertonieën waren: krappe iliopsoas lengtes, een eenzijdig krappe hamstrings en bilmusculatuur, een matige core stability, geen optimale ademhaling (zonder flankgebruik). Bovendien viel het mij op dat ze gedurende de dag eigenlijk geen rustmomenten had en dat ze wat gespannen was. Na verder onderzoek, en uitleg over de EMMETT techniek heb ik haar, naast de reguliere sportgeneeskundige behandeling en advisering, behandeld met de EMMETT techniek. De behandeling was gericht op het detoniseren van o.a. de hamstrings, de iliopsoas, het diafragma en daarnaast op algemene ontspanning. Bij het behandelen van de hamstrings bleek dat deze spieren vrij gemakkelijk in een ontspannen toestand gebracht konden worden. Dit was voor haar een geheel nieuwe ervaring. Na afloop vertelde ze me dat ze nog nooit eerder zo heerlijk ontspannen was geweest, dat haar benen en onderrug soepel waren en dat ze graag wilde gaan slapen. Enkele weken later kwam ze terug en op dat moment waren de hamstringsklachten zo goed als verdwenen. Ik heb haar wederom behandeld. Daarna kwam ze nog een keer of 2-3, verspreid over ongeveer 1,5 jaar en ging het per keer beter.

De toekomst

Natuurlijk weten wij niet wat de toekomst gaat brengen. We hopen dat er artsen en eventueel fysiotherapeuten zijn die wetenschappelijk onderzoek naar EMMETT techniek willen doen, zodat we meer en meer evidence-based met deze methode kunnen gaan werken. In de dagelijkse praktijk gaat het echter om het individu dat geholpen wil worden en waarvoor wij als behandelaars (masseurs, therapeuten, artsen) al onze kennis en vaardigheden willen gebruiken. EMMETT Techniek is daarbij een logisch vanzelfsprekend onderdeel voor al die behandelaars die met deze methode hebben leren werken.

Auteur

Sportarts Ria van Rooijen is ooit begonnen als fysiotherapeut met een gedegen massageopleiding. Zij kent de meerwaarde van massages in de zorg. Ria heeft o.a. gewerkt bij Defensie, KNVB, KNSA en was 11 jaar lang eindverantwoordelijk voor de medische zorg van de Utrecht marathon.

In 2008 begeleide zij de ruiterploeg in Hongkong tijdens de Olympische Spelen van Beijing. Geleidelijk aan is zij zich meer en meer gaan verdiepen in een meer integratieve manier van werken en is zij van praktijk veranderd. Ria werkt als sportarts bij Vrouw&Klinieken in Lelystad, is docent medische basiskennis, IPC-classifier aangepaste schietsport, medevertegenwoordiger en instructeur EMMETT Techniek in Nederland en België. In haar vrije tijd doet zij o.a. aan sportschieten, is ze graag buiten bezig met haar honden of klust ze in haar Franse vakantiewoning.

Links

www.emmett-techniek.nl
Research Emmett techniek