Inleiding

De liesregio, een anatomisch lastig af te bakenen regio. De liesregio omvat veel meer dan alleen het Ligament Inguinale dat we in de volksmond kennen als ‘de lies’. In de literatuur bestaat geen consensus over de precieze definitie van de liesregio, laat staan over de definitie van ‘liesklachten’.
Kijkend naar de incidentie van liesklachten binnen de sportwereld is aangetoond dat deze voornamelijk optreden bij sporten met daarin trapbewegingen, kort draaien, versnellen en afremmen. Een sport waarbij liesklachten dan ook veel voorkomen is voetbal.
Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat liesklachten tot de meest voorkomende blessures binnen deze tak van sport gerekend kunnen worden. In de UEFA studie van Ekstrand, Hägglund en Waldén (2009) werden van 7 voetbalteams over 7 seizoenen de blessures bijgehouden, uit de resultaten bleek dat 14% van alle blessures bij voetballers zich in de liesregio bevinden.

In dit artikel gaan we in op de anatomie van de liesregio, benoemen we de risicofactoren voor het verkrijgen van een liesblessure en beschrijven we de meest voorkomende aandoeningen binnen de liesregio.

Verder lezen?

Word dan Premium lid.

Of koop dit artikel in de webshop.