Lichaamsbeweging als oeroude panacee in een moderne samenleving

Auteur: Drs. Erwin Colson Thimister.
Jaar van publicatie: 2017. Aantal pagina’s: 246. Druk: 1e druk. Uitgever: Mijnbestseller.nl

Over de auteur

Erwin Thimister is arts (niet praktiserend), bewegingswetenschapper en gewichtsconsulent. Hij deed in het verleden onder meer onderzoek naar de relatie tussen fysieke activiteit en koolhydraatstofwisseling bij de Maastricht University, werkte als sportvoedingskundige voor de topsport bij de toenmalige afdeling Elite Sports Medicine van Numico Research te Wageningen en was als specialist ouderengeneeskunde verbonden aan verschillende instellingen voor verpleging en verzorging. Sinds 2011 is hij docent Voeding en Diëtetiek aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, waar hij onder andere doceert en onderwijs ontwikkelt over de relatie tussen voeding, fysieke activiteit en sport en gezondheid. In zijn dagelijks leven beweegt én sport hij veel en graag.

Inhoud

Bewegen als medicijn is de boodschap van dit zeer lezenswaardige en wetenschappelijk onderbouwde boek. Fysieke activiteit is een bewezen effectieve interventie tegen welvaartsziekten. Het draagt o.a. bij aan het verlagen van het bloedsuikergehalte en de bloeddruk, het verbeteren van de bloedvetwaarden en een gunstig beloop van hart- en vaatziekten. Ook speelt beweging een positieve rol bij het verminderen van obstipatie en werkt het antidepressief. Gunstige effecten op kanker, bepaalde vormen van dementie en meer in het algemeen zogenaamde “ welvaartsziekten” zijn bekend uit de literatuur.

In hoofdstuk 1 gaat de auteur in op de relatie tussen de evolutie en lichaamsbeweging. Hij toont aan dat het fysieke activiteitenniveau van de hedendaagse mens in vergelijking met de homo erectus 8000 jaar geleden (ten tijde van de landbouwrevolutie), sterk is verminderd ( van ca. 1,87 MET, naar ca. 1,2-1,4 MET; MET is een maat voor fysieke activiteit). Hij beschrijft dat een afname van de botdichtheid van de hedendaagse mens in vergelijking met de homo erectus (een hoger activiteitenniveau leidt tot sterkere botten) hiervan een afgeleide is. Tevens merkt de auteur op dat door de afname van lichaamsbeweging in onze tijd er meer chronische aandoeningen ontstaan (de zogenaamde welvaartsziekten), en dat er bij veel van deze ziekten sprake is van een hogere mate van ontstekingen.

In hoofdstuk 2 stelt de auteur de relatie tussen inactiviteit, overgewicht en obesitas aan de orde. Hij legt op een eenvoudige manier uit hoe ons lichaam de energiebalans op een ingenieuze manier regelt en dat het zinloos is om bijvoorbeeld alleen calorieën te tellen als je wilt afvallen: je moet natuurlijk ook weten wat je hoeveelheid fysieke activiteit is.

Hoofdstuk 3, “Een roestig lichaam” bespreekt het aloude spreekwoord “rust roest”. De auteur stelt dat door het niet meer prikkelen van de weefsels en organen door voldoende lichaamsbeweging, ze zullen deconditioneren. Hierdoor neemt de gezondheid af en het risico op welvaartsziekten toe. Tevens wordt door de afnemende gezondheid het risico op bewegingsbeperking groter, waardoor een negatieve spiraal ontstaat. Hierdoor wordt het moeilijker om een normaal lichaamsgewicht te behouden, omdat de energiebehoefte steeds verder daalt.

In hoofdstuk 4 gaat Erwin Colson Thimister in op Beweging als panacee. Het gaat hierbij niet alleen over sporten, maar over alle vormen van activiteit. Met het Human Capital model van Richard Bailey geeft hij een model waarmee 10 tallen positieve effecten kunnen worden toegeschreven aan sport en beweging. Hij gaat nader in op het verband tussen lichaamsbeweging en gewichtsverlies en hoe dit te behouden. Hoeveel we zouden moeten bewegen (voor een betere gezondheid) komt ook aan de orde.

Hoofdstuk 5 is een oproep uit het hart om uw leven in beweging te brengen! De auteur geeft handvatten, zoals gevalideerde vragenlijsten (SQUASH, BAECKE), om de mate van activiteit te schatten. Leuk om te lezen hoe hij van diverse normale dagelijkse activiteiten beschrijft hoe deze op een plezierige manier kunnen bijdragen aan een toename van fysieke activiteit / bewegen ( walking meetings, lunchwandelen, traptrainen, staan, powerpoetsen en veel meer…).
In de bijlagen zijn er ook nog handige voorbeeld beweegpatronen opgenomen. Heel handig om snel voor jezelf te bepalen op welk beweegniveau je zelf zit!

Relevantie voor de massagepraktijk

Kennis over bewegen en de relatie hiervan met de gezondheid is van belang voor de professionele masseur / massagetherapeut. In het bijzonder in je adviesplan kan je aandacht besteden aan bewegen als belangrijke factor voor de gezondheid van jouw klanten. Hiervoor heb je wel kwalitatief hoogstaande en goed onderbouwde informatie nodig van experts, zoals Erwin Colson Thimister, die zijn informatie in zijn boek baseert op ondubbelzinnige wetenschappelijke informatie (zie de uitgebreide literatuurlijst in het boek).

Het boek is gemakkelijk leesbaar en geeft jou veel praktische handvatten om bewegen door jouw klanten te stimuleren en hen uit te leggen waarom dat zo belangrijk is. Aandacht hiervoor sluit goed aan bij de steeds groeiende aandacht voor preventie, leefstijl en gezondheid. Masseurs netwerk Nederland geeft specifieke flyers uit over dit onderwerp, zoals het Leefstijladvies Bewegen en hart- en vaatziekten. Deze flyers kan je downloaden in de webshop.