Rapaport et al. (2021) onderzochten het effect van Zweedse massage bij patiënten met een gegeneraliseerde angststoornis. In een eerdere studie hebben de onderzoekers aangetoond dat Zweedse massage gedurende 6 weken (2 sessies per week) effectief is in het verminderen van de angstklachten. In deze studie onderzoeken zij of nog 6 weken Zweedse massage leidt tot een grotere afname van angstklachten.

Uit de resultaten blijkt dat de angstscores gedurende de tweede 6 weken verder afnemen, maar dat de grootste afname plaatsvindt in de eerste 6 weken waarin patiënten Zweedse massage ontvangen. De onderzoekers concluderen dat Zweedse massage een effectieve methode is om angstklachten te verminderen en dat 6 weken voor de meeste patiënten een voldoende behandeling is.

Literatuur

Rapaport, M. H., Schettler, P. J., Larson, E. R., Dunlop, B. W., Rakofsky, J. J., & Kinkead, B. (2021). Six versus twelve weeks of Swedish massage therapy for generalized anxiety disorder: Preliminary findings. Complementary Therapies in Medicine56, 102593.