Het doel van deze studie uit 2022 was om de effecten van positieve en negatieve verwachtingen op pijnvrije en pijnlijke massages te onderzoeken.

56 gezonde deelnemers werden willekeurig toegewezen om ​​instructies met positieve of negatieve verwachtingen te ontvangen, gevolgd door een pijnvrije of pijnlijke massage. De drukpijndrempel (PPT) werd gemeten, gevolgd door de massage.

Pijndrukdrempel (PPT) wordt ingezet om spiergevoeligheid te meten door de druk op een spier langzaam te verhogen van een niet pijnlijke druk naar een pijnlijke druk.

Personen die instructies kregen met een positieve verwachting vertoonden een significant hogere drukpijndrempel (op minuut 3 en 4 van de massage) in vergelijking met personen die de instructies met negatieve verwachtingen ontvingen.

De conclusie van dit onderzoek is dat verwachtingen van invloed zijn op de pijngevoeligheid van een massage en daar dienen masseurs en therapeuten rekening mee te moeten houden. Positieve verwachtingen worden ook placebo genoemd en negatieve verwachtingen nocebo. Door de cliënt of patiënt een heldere uitleg te geven over de positieve effecten van een massage kan de pijngevoeligheid verminderen, ook als de massage op zichzelf pijnlijk is.

Literatuur

Wilson, A. T., Bishop, M. D., Beneciuk, J. M., Tilley, H. E., Riley, J. L., 3rd, Cruz-Almeida, Y., & Bialosky, J. E. (2022). Expectations affect pain sensitivity changes during massage. The Journal of manual & manipulative therapy, 1–9.