Traditionele Thaise massage (TTM) is een unieke vorm van massage van het hele lichaam die sinds de oudheid in Thailand wordt beoefend om de gezondheid en het welzijn te bevorderen. Het doel van de huidige studie was het creëren van een gestandaardiseerd TTM-protocol voor de behandeling van het 'office syndrome' (OS), gediagnosticeerd op basis van de identificatie van de palpatie van ten minste één zogenaamd myofasciaal triggerpoint (MTrP) in de bovenste trapeziusspier.

Het nieuwe TTM-protocol van 90 minuten, dat werd ontwikkeld na passend literatuuronderzoek en in overleg met relevante deskundigen, bestaat uit 25 verschillende stappen (20 stappen van drukken, 2 stappen van slagaderocclusie en 3 stappen van strekken). Elf TTM-therapeuten behandelden elk drie patiënten met behulp van het nieuwe TTM-protocol van 90 minuten.

Alle therapeuten rapporteerden scores van meer dan 80% met betrekking tot hun tevredenheid en vertrouwen om het protocol uit te voeren, en alle patiënten gaven de behandeling een tevredenheidsscore van meer dan 80%. De behandeling produceerde een significante vermindering van de pijnintensiteit gemeten op een visueel analoge schaal (VAS), met minimum- en maximumwaarden van 0 en 10 cm, van 2,33 cm (95% BI (1,76, 2,89 cm), p < 0,001) en significante stijging van de pijndrukdrempel (PPT) van 0,37 kg/cm2 (95% BI (0,10; 0,64 kg/cm2), p < 0,05).

Het protocol werd herzien op basis van de feedback en de verkregen resultaten, en het nieuwe gestandaardiseerde TTM-protocol zal worden toegepast in een gerandomiseerde controlestudie (RCT) om de werkzaamheid van TTM en conventionele fysiotherapie (PT) voor de behandeling van OS te vergelijken. Op deze resultaten moeten we nog even wachten.

Literatuur

Sucharit, W., Roberts, N., Eungpinichpong, W., Hunsawong, T., & Chatchawan, U. (2023). Standardised 25-Step Traditional Thai Massage (TTM) Protocol for Treating Office Syndrome (OS). International journal of environmental research and public health20(12), 6159.