Een aantal Amerikaanse onderzoekers – in samenwerking met de Universiteit van Miami, de James Madison Universiteit, de University of Maryland en de Duke University Medical School – ontwikkelden een onderzoek met als doel de effecten te bepalen van massage op werk gerelateerde stress, angst, productiviteit en werkvoldoening. Twee maal per week tijdens de lunchpauze werd er vijf weken lang, een 15 minuten durende stoelmassage gegeven .

Werkgevers kiezen vaker voor massage op het werk om stress en werk gerelateerde klachten te verlichten en te voorkomen. Maar is het effect van massage op de werkvloer wel wetenschappelijk aangetoond? En wat zijn de resultaten?

Feiten over werk gerelateerde klachten:

  • In Nederland is het aantal mensen in de WAO het hoogste van Europa
  • 60% van de klachten die mensen in de WAO hebben is terug te voeren op stress
  • Meer dan 43% van de beroepsbevolking heeft regelmatig nek- en schouderklachten
  • Het ziekteverzuim ligt in Nederland gemiddeld rond de 4,7%
  • Nederland kent de hoogste werkdruk van Europa met als gevolg uitval door fysieke en psychische redenen.

De resultaten zijn gepubliceerd in het International Journal of Neuroscience:

  • De deelnemers gaven aan zich minder moe te voelen en beter in staat te zijn om helderder te denken
  • EEG-, alfa-, bèta- en thètagolven veranderen in hersengolven die overeenkomen met verhoogde alertheid
  • Wiskundige problemen werden aan het eind van het onderzoek opgelost in ongeveer de helft van de tijd met circa 50% minder fouten
  • Angsten waren aan het eind van de maand verminderd met 60%
  • De massagetherapeut gaf aan dat de deelnemers aan het eind van het onderzoek meer ontspannen waren.

Literatuur

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/00207459608986710