Sharpe et al. (2007) onderzochten de effecten van massage en begeleide ontspanningsoefeningen op welzijn en stress bij ouderen. 54 ouderen van 60 jaar of ouder namen deel aan deze studie. De deelnemers werden verdeeld in een massagegroep en een begeleide ontspanningsgroep. Gedurende 4 weken ontvingen de deelnemers 2 keer per week een massage of begeleide ontspanningsoefeningen van gedurende 50 minuten. De massage bestond onder andere uit Zweedse technieken en myofasciale massage.

De resultaten van deze studie toonden significante verbeteringen op het gebied van angst, depressie, vitaliteit, algemene gezondheid en welzijn en ervaren stress in de massagegroep vergeleken met de begeleide ontspanningsgroep. Uit de resultaten blijkt dat massage een effectieve manier is om het welzijn van ouderen te verbeteren en de ervaren stress te verminderen.

Literatuur

Sharpe, P. A., Williams, H. G., Granner, M. L., & Hussey, J. R. (2007). A randomised study of the effects of massage therapy compared to guided relaxation on well-being and stress perception among older adults. Complementary Therapies in Medicine15(3), 157-163.