Occlusietraining is een vorm van krachttraining waarbij de spier wordt afgekneld. Er wordt gebruik gemaakt van een band die constant druk uitoefent. Hierdoor vermindert de doorbloeding van de spier. Door deze verminderde doorbloeding van de spier wordt er minder zuurstof en energie aangeleverd. Ook vermindert hierdoor de afvoer van afvalstoffen.

Uit onderzoek blijkt dat als gevolg van occlusietraining op lage intensiteit (ongeveer 20% van de maximale intensiteit) zowel de spiermassa als de spierkracht toeneemt. In vrijwel alle studies nam de spiermassa en de spierkracht door occlusietraining meer toe dan bij een controlegroep. Dat in de controlegroepen de spiermassa en spierkracht niet sterk toenamen kan verklaard worden door de lage trainingsintensiteit.

Krachttraining op hoge intensiteit is effectief om spierkracht en spiermassa te laten toenemen, maar gaat ook gepaard met een verhoogd risico op blessures. Ook is niet iedereen in staat om krachttraining op hoge intensiteit uit te voeren, bijvoorbeeld na blessures, operaties of op hogere leeftijd. In dat geval kan occlusietraining een geschikt alternatief voor hoge intensiteit krachttraining zijn.

Occlusietraining is dus een alternatief voor krachttraining, al is niet aangetoond dat occlusietraining beter is dan gewone krachttraining. Ook is occlusietraining niet geheel zonder risico’s. Mogelijk kunnen de wanden van bloedvaten beschadigd raken en kunnen er bloedproppen ontstaan. Wanneer er verstandig wordt omgegaan met occlusietraining lijkt er echter geen verhoogd risico op bloedproppen te zijn. Ook leidt occlusietraining tot een hogere hartslag en bloeddruk vergeleken met gewone krachttraining, waardoor occlusietraining wellicht niet aan te raden is voor patiënten met hart- en vaatziekten.

Occlusietraining is dus een veelbelovend alternatief voor gewone krachttraining. Wel is er in de toekomst meer onderzoek nodig naar de effecten en de risico’s van occlusietraining.

Literatuur

Schiphof-Godart, L. (2014): Trainen zonder zuurstof: Oosterse wijsheid? Effecten van laagintensieve krachttraining met afgeknelde spierdoorbloeding. Sportgericht nr. 2 / 2014 – jaargang 68