Massage wordt effectief ingezet bij diverse patiëntengroepen. Recent is er een gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT) uitgevoerd om te kijken hoe patiënten met reumatische artritis reageren op Zweedse massages (Sahraei et al. 2021). In december 2021 is deze studie gepubliceerd in het tijdschrift Complementary therapies in clinical practice.

Reumatoïde artritis is een auto-immuunziekte (het afweersysteem keert zich tegen het lichaam) waarbij gewrichten zijn ontstoken. Handen, polsen, knieën, enkels en/of voeten zijn pijnlijk, dik of stijf. Buigen of strekken gaat moeilijk. Het klachtenpatroon is vaak wisselend met periodes waarin mensen meer last hebt van gewrichtsontstekingen en periodes waarin weinig of geen gewrichtsontstekingen ervaren worden.

Het doel van de studie was om te beoordelen wat het effect van Zweedse massage was op pijn en het gebruik van pijnstillers. In totaal werden er 60 mensen met reumatoïde artritis opgenomen in deze studie. De helft (n=30) zat in een controle groep en de andere helft in de experimentele groep (n=30).
De experimentele groep kreeg een Zweedse massage van 30 minuten, twee keer per week in de eerste vier weken en drie keer per week in de volgende vier weken. De controlegroep ontving alleen reguliere zorg.

Een VAS-score is gebruikt om de pijn te meten voorafgaan aan het experiment, direct na de 8 weken massage en een maand na de laatste massage. Natuurlijk werden de pijnscores ook bij de controlegroep afgenomen op dezelfde tijdstippen.

Uit de resultaten blijkt dat er een significant verschil (p = 0.01) was tussen de twee groepen wat betreft de gemiddelde pijnscores en het innemen van pijnmedicatie. De groep die de massages kreeg ervaarde minder pijn en het gebruik van pijnstillers nam af.

Uit deze resultaten kunnen we concluderen dat Zweedse massage effectief kan zijn in het verminderen van pijn bij patiënten met reumatoïde artritis en dat deze mensen minder pijnstillers nodig hebben.

Hierbij moet opgemerkt worden dat massage aanvullend (complementaire behandeling) ingezet kan worden bij deze doelgroep. Beweeginterventies bij de fysiotherapeut, adviezen omtrent belasting en belastbaarheid bij een ergotherapeut en leefstijlinterventies bij een leefstijltherapeut of leefstijlcoach zijn de primaire zorg. Het is belangrijk dat mensen met reumatoïde artritis zo veel mogelijk in beweging blijven en geadviseerd worden om een actief en gezond leven te leiden. Enkel het geven van massages (zonder adviezen en oefeningen) kan namelijk een passieve coping en inactiviteit als gevolg hebben.

Auteur: Jaap Wonders, Revalidatiewetenschapper, Sportfysiotherapeut, Manueel therapeut & Leefstijltherapeut

Literatuur

Sahraei, F., Rahemi, Z., Sadat, Z., Zamani, B., Ajorpaz, N. M., Afshar, M., & Mianehsaz, E. (2021). The effect of Swedish massage on pain in rheumatoid arthritis patients: A randomized controlled trial. Complementary therapies in clinical practice, 46, 101524. Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2021.101524