Complex regionaal pijnsyndroom is een aandoening die meestal voorkomt in een van de ledematen, en gewoonlijk ontstaat na een blessure of breuk. Er zijn 2 typen van het complex regionaal pijnsyndroom, namelijk het vaak voorkomende type 1 en het zeldzamere type 2, waarbij er sprake is van schade aan de zenuwen. Lokale pijn en zwellingen zijn vaak voorkomende klachten bij complex regionaal pijnsyndroom.

Benedetti et al. (2018) onderzochten het effect van Bio-Electro-Magnetic-Energy-Regulation, oftewel BEMER, bij complex regionaal pijnsyndroom type 1. 30 Patiënten, 27 vrouwen en 3 mannen, met complex regionaal pijnsyndroom type 1 namen deel aan de studie. De deelnemers werden verdeeld in een experimentele groep en een controlegroep. Bij de deelnemers in de experimentele groep werd de standaard revalidatie aangevuld met BEMER therapie, terwijl bij de controlegroep de standaard revalidatie werd aangevuld met een placebo BEMER therapie. Het complete revalidatie programma, inclusief BEMER duurde 2 uur en werd 10 dagen op rij uitgevoerd.

Aan het begin van het programma (T0), direct na afloop van het programma (T1) en een maand na afloop van het programma (T2) werden metingen gedaan. In beide groepen werd een significante afname in pijnscore tussen T0 en T2 gevonden, waarbij de afname in de experimentele groep (50%) groter was dan in de controlegroep (9%). In de experimentele groep werd er ook een significante afname in pijnscore gevonden tussen T0 en T1, terwijl dit in de controlegroep niet het geval was. In beide groepen werd ook een verbetering van de functie van het ledemaat met complex regionaal pijnsyndroom gevonden. Uit deze resultaten kan geconcludeerd worden dat BEMER een effectieve aanvullende behandeling is bij complex regionaal pijnsyndroom type 1, die zorgt voor een sterkere afname van pijn dan een standaard revalidatie programma.

Literatuur

Benedetti, M. G., Cavazzuti, L., Mosca, M., Fusaro, I., & Zati, A. (2018): Bio-Electro-Magnetic-Energy-Regulation (BEMER) for the treatment of type I complex regional pain syndrome: A pilot study. Physiotherapy theory and practice, 1-9.