De effectiviteit van sportmassage op sportprestatie en herstel

De effectiviteit van sportmassage op sportprestatie en herstel

Het doel van deze review (Davis et al. 202o) is om het effect van sportmassage op sportprestaties en herstel te onderzoeken.

Hiervoor is een systematische review en meta-analyse uitgevoerd waarbij gerandomiseerde onderzoeken systematisch zijn verzameld en beoordeeld op kwaliteit.

De effecten van manuele sportmassage op kracht, sprong, sprint, uithoudingsvermogen, lenigheid, vermoeidheid en vertraagde spierpijn (DOMS) zijn meegenomen in deze systematische review en meta-analyse uit 2020.

Resultaten: Negenentwintig geschikte onderzoeken met in totaal 1012 deelnemers zijn meegenomen in de analyse. Er is geen bewijs gevonden dat sportmassage een significant effect heeft op kracht, sprong, sprint, uithoudingsvermogen of vermoeidheid. Maar sportmassage heeft wel een significant effect op flexibiliteit en DOMS.

Conclusie: Hoewel deze studie geen bewijs levert dat sportmassage sportprestaties direct verbetert, kan het de flexibiliteit en DOMS enigszins verbeteren. Deze bevindingen helpen de trainer en sporter inzicht te krijgen in de voordelen van sportmassage zodat er beter beslissingen genomen kunnen worden op het vlak van sportmassage voor of na het sporten.

Davis, H. L., Alabed, S., & Chico, T. (2020). Effect of sports massage on performance and recovery: a systematic review and meta-analysis. BMJ open sport & exercise medicine, 6(1), e000614.