Het doel van deze review (Scott et al. 2022) is om empirische literatuur over littekenmassage voor de behandeling van postoperatief littekenweefsel te verzamelen.

Littekenmassage is een veelgebruikte behandelvorm. Deze massage wordt uitvoerig besproken in de literatuur met betrekking tot brandwondenrevalidatie, maar het bewijs voor het gebruik ervan bij de behandeling van lineaire littekens na een operatie is beperkt.

Methode: Meerdere databases zijn doorzocht op relevante artikelen en twee onderzoekers hebben de data geanalyseerd.

Resultaten: Vijfentwintig studies voldeden aan de inclusiecriteria en het totaal aantal deelnemers aan de studies is 1515. Slechts twee studies behandelden hand- of polslittekens (92 deelnemers). Hoewel alle onderzoeken gunstige resultaten voor littekenmassage rapporteerden, werden er 45 verschillende uitkomstmaten gebruikt en was er een neiging tot niet-gestandaardiseerde beoordeling. Interventieprotocollen varieerden van een enkele sessie tot drie behandelingen per dag gedurende 6 maanden. De resultaten van 13 studies werden vertroebeld door de implementatie van aanvullende revalidatie-interventies.

Conclusie: De algemene bevindingen suggereren dat littekenmassage voordelen kan bieden bij het verminderen van pijn, het vergroten van beweging en het verbeteren van littekenkenmerken. Er is echter een gebrek aan consistente onderzoeksmethoden, interventieprotocollen en uitkomstmaten. Verder onderzoek in klinische setting wordt aanbevolen om het effect van littekenmassage verder te onderbouwen.

Scott, H. C., Stockdale, C., Robinson, A., Robinson, L. S., & Brown, T. (2022). Is massage an effective intervention in the management of post-operative scarring? A scoping review. Journal of hand therapy : official journal of the American Society of Hand Therapists, 35(2), 186–199. https://doi.org/10.1016/j.jht.2022.01.004