In dit artikel schrijft SA. Morrison over de gevolgen van de klimaatverandering voor kinderen en het belang van lichamelijke fitheid.

Kinderen gaan anders om met hoge temperaturen dan volwassenen, grotendeels vanwege kleine veranderingen in hun lichaamsverhoudingen en warmteverlies-mechanismen in vergelijking met volwassenen. Paradoxaal zijn alle huidige hulpmiddelen voor het beoordelen van thermische belasting ontwikkeld voor volwassenen. Terwijl de opwarming van de aarde steeds sneller gaat, zullen kinderen de grootste gezondheidsrisico's lopen als gevolg de stijgende temperaturen. Lichamelijke fitheid heeft een directe invloed op hittetolerantie, maar kinderen zijn minder fit en zwaarlijviger dan ooit tevoren. Uit longitudinaal onderzoek blijkt dat kinderen een 30% lagere aërobe conditie hebben dan hun ouders op dezelfde leeftijd; dit tekort is groter dan kan worden hersteld door alleen te trainen. Dus naarmate het klimaat en de weerpatronen van de planeet extremer worden, kunnen kinderen het minder goed verdragen.

Deze uitgebreide review geeft een overzicht van de thermoregulatie van kinderen en de beoordeling van thermische belasting. De termen aërobe fitheid, hyperthermie, hittetolerantie en gedragsthermoregulatie worden beschreven en bediscussieerd. De aard van fysieke activiteit van kinderen, fysieke fitheid en iemands weg naar fysieke geletterdheid voor het bevorderen van veerkracht tegen klimaatverandering is onderzocht. Ten slotte worden ideeën voor toekomstige onderzoek voorgesteld.

Dit artikel is belangrijk en geeft goed inzicht op het feit dat extremere, multifactoriële omgevingsstressoren de fysiologische belasting van de menselijke bevolking in de nabije toekomst zullen blijven uitdagen. De belangrijkste les uit dit artikel is dat we er alles aan moeten doen om de toekomstige generaties in beweging moeten houden en moeten blijven investeren in hun fysieke fitheid, ook en zelfs in het licht van een wereld die steeds warmer wordt.

 

Bron: Morrison SA. Moving in a hotter world: Maintaining adequate childhood fitness as a climate change countermeasure. Temperature (Austin). 2022 Aug 4;10(2):179-197.