Wetenschapcat: Tapen

Dynamic tape kan helpen bij grote trochanter pijnsyndroom

Bij het Grote Trochanter Pijnsyndroom is er sprake van chronische pijn aan de buitenkant van de heup. Bij patiënten met dit syndroom zijn de stand en bewegingen van de heup anders dan bij mensen zonder dit syndroom. Deze verandering draagt mogelijk bij aan de pijnklachten. Robinson et al. (2019) onderzochten het effect van tape op de stand en bewegingen van de heup bij patiënten met het Grote Trochanter Pijnsyndroom.

50 vrouwen met het Grote Trochanter Pijnsyndroom namen deel aan deze studie. Hun manier van lopen werd drie keer gemeten. Een keer bij binnenkomst, een keer met tape en een keer met een placebo tape. Uit de resultaten bleek dat de stand en beweging van de heup significant werd veranderd door het tape. Ook bleek dat de pijnklachten afnamen bij het gebruik van tape en bij het gebruik van placebo tape.

Uit deze resultaten blijkt dat dynamic tape een positief effect kan hebben op pijnklachten bij het Grote Trochanter Pijnsyndroom.

Literatuur

Robinson, N. A., Spratford, W., Welvaert, M., Gaida, J., & Fearon, A. M. (2019). Does Dynamic Tape change the walking biomechanics of women with greater trochanteric pain syndrome? A blinded randomised controlled crossover trial. Gait & Posture70, 275-283.

 

Wetenschapcat: Tapen

Sporttape helpt bij herstel blessures

Sport tapen wordt gebruikt voor het voorkomen en behandelen van verschillende soorten blessures en kan op verschillende lichaamsdelen worden gebruikt. Het kan onder andere gebruikt worden bij pijnklachten, revalidatie na blessures en om balans te verbeteren.

Uit onderzoek is gebleken dat sport tapen een positief effect heeft bij blessures aan de enkel, knie, hand en pols. Bij knie- en enkelblessures is tapen effectiever bij het herstel van de blessure dan voor het voorkomen ervan.  Sport tapen is dus een goede manier om het herstel van blessures te bevorderen en om (lichte) pijnklachten te verminderen.

Literatuur

Singh, G. (2019). Athletic taping and its implications in sports. International Journal on Integrated Education2(4), 1-7.

 

Wetenschapcat: Tapen

Testpersonen kiezen voor tape in plaats van kniebrace

Acti-tape® is een relatief nieuwe elastische therapeutische tape en wordt o.a. gebruikt bij musculoskeletale aandoeningen. Bekende andere merken therapeutische tape zijn bijvoorbeeld Kinesiotape® en Curetape®.

In deze studie zijn 13 personen met osteoarthritis behandeld met Acti-tape en een kniebrace. 6 Personen werden eerst 6 weken behandeld met Acti-tape en daarna, met een tussenliggende “rustperiode” van 1 week, 6 weken met een kniebrace. 7 Personen werden juist eerst 6 weken behandeld met de kniebrace en daarna, met een tussenliggende “rustperiode” van 1 week, 6 weken met Acti-tape.

Zowel bij de behandeling met Acti-tape als met de kniebrace werden vergelijkbare significant relevante resultaten behaald op de VAS score voor pijnbeleving, de UAR test (Unilateral Anterior Reach Test) en de MSD test (Medial Step Down Test). De testpersonen hadden een voorkeur boven het gebruik van Acti-tape ten opzichte van de kniebrace.

Literatuur

Acti-Tape™ (elastic therapeutic tape)as compared with a knee guard in providing support to the knee joint: an open-label,
randomized, crossover study. Open access Journal of clinical trials 28 april 2014: 29-36

Full text article