Wetenschapcat: Massage

1 2

Traditionele Thaise massage in 25 stappen bij het ‘office syndrome’

Traditionele Thaise massage (TTM) is een unieke vorm van massage van het hele lichaam die sinds de oudheid in Thailand wordt beoefend om de gezondheid en het welzijn te bevorderen. Het doel van de huidige studie was het creëren van een gestandaardiseerd TTM-protocol voor de behandeling van het ‘office syndrome’ (OS), gediagnosticeerd op basis van de identificatie van de palpatie van ten minste één zogenaamd myofasciaal triggerpoint (MTrP) in de bovenste trapeziusspier.

Het nieuwe TTM-protocol van 90 minuten, dat werd ontwikkeld na passend literatuuronderzoek en in overleg met relevante deskundigen, bestaat uit 25 verschillende stappen (20 stappen van drukken, 2 stappen van slagaderocclusie en 3 stappen van strekken). Elf TTM-therapeuten behandelden elk drie patiënten met behulp van het nieuwe TTM-protocol van 90 minuten.

Alle therapeuten rapporteerden scores van meer dan 80% met betrekking tot hun tevredenheid en vertrouwen om het protocol uit te voeren, en alle patiënten gaven de behandeling een tevredenheidsscore van meer dan 80%. De behandeling produceerde een significante vermindering van de pijnintensiteit gemeten op een visueel analoge schaal (VAS), met minimum- en maximumwaarden van 0 en 10 cm, van 2,33 cm (95% BI (1,76, 2,89 cm), p < 0,001) en significante stijging van de pijndrukdrempel (PPT) van 0,37 kg/cm2 (95% BI (0,10; 0,64 kg/cm2), p < 0,05).

Het protocol werd herzien op basis van de feedback en de verkregen resultaten, en het nieuwe gestandaardiseerde TTM-protocol zal worden toegepast in een gerandomiseerde controlestudie (RCT) om de werkzaamheid van TTM en conventionele fysiotherapie (PT) voor de behandeling van OS te vergelijken. Op deze resultaten moeten we nog even wachten.

Literatuur

Sucharit, W., Roberts, N., Eungpinichpong, W., Hunsawong, T., & Chatchawan, U. (2023). Standardised 25-Step Traditional Thai Massage (TTM) Protocol for Treating Office Syndrome (OS). International journal of environmental research and public health20(12), 6159.

Wetenschapcat: Massage

1 2

Het effect van massageguns op prestatie en pijn – een systematische review

Sams et al. (2023) vragen zich in een systematische review af wat het wetenschappelijke bewijs is van het gebruik van massageguns (percussieve therapie) op prestaties in kracht en conditie en ervaringen van musculoskeletale pijn.

Diverse databases werden doorzocht op studies die percussieve therapie door middel van massageguns toepasten op spieren of pezen en de resultaten vergeleken met een alternatieve behandeling, placebo of geen behandeling. Literatuur met resultaten die betrekking hebben op fysiologische aanpassingen in spierkracht, explosieve spierkracht, flexibiliteit of ervaringen met musculoskeletale pijn werden opgenomen. De artikelen werden vervolgens op kwaliteit beoordeeld.

Dertien studies voldeden aan de inclusiecriteria en werden opgenomen in de resultaten. Alle studies hadden beperkingen in methodologische kwaliteit, maar bevatten wel details die bijdroegen aan het beantwoorden van de vraagstelling. Er werd een significante relatie gevonden tussen de toepassing van het eenmalig gebruik van percussieve therapie door massageguns en een acute toename van spierkracht, explosieve spierkracht en flexibiliteit. Meerdere behandelingen gaf een vermindering van de ervaring van musculoskeletale pijn.

De conclusie van deze systematische review is dat percussieve therapie door massagepistolen kan helpen bij het verbeteren van acute spierkracht, explosieve spierkracht en flexibiliteit, en het verminderen van ervaringen met musculoskeletale pijn. Deze apparaten kunnen een draagbaar en kosteneffectief alternatief bieden voor andere vormen van trillingen en interventies.

Literatuur

Sams, L., Langdown, B. L., Simons, J., & Vseteckova, J. (2023). The Effect Of Percussive Therapy On Musculoskeletal Performance And Experiences Of Pain: A Systematic Literature Review. International journal of sports physical therapy, 18(2), 309–327. https://doi.org/10.26603/001c.73795

Wetenschapcat: Massage

1 2

Affectieve regulatie door aanraking

Fotopoulou et al. (2023) beschrijven in een review wat het wetenschappelijke effect is op aanraking wat betreft affectregulatie via homeostatische en allostatische mechanismen. Affectregulatie is het vermogen om je eigen emotionele basis te hanteren. Homeostatische en allostatische mechanismen zijn de mechanismen die helpen om fysiologisch processen in het menselijk lichaam in evenwicht te houden.

In het artikel richten de auteurs zich op sociale aanraking als een wetenschapsfilosofie over de lichaamsprocessen en (meta)cognitieve processen die betrokken zijn bij sociale, affectieve regulatie. Sociale aanraking lijkt drie met elkaar verbonden, maar verschillende, functies bij te dragen aan affectregulatie. Ten eerste zorgt sociale aanraking – via het lichaam – voor sociale nabijheid en gehechtheid. Ten tweede zorgt zorgzame aanraking, zoals het opwarmen van een baby, voor fysiologische veranderingen via sociaal werkende homeostatische controle. Ten derde zorgt affectieve aanraking, zoals zacht strelen of kietelen, voor allostatische regulatie van bepaalde ervaringen in bepaalde contexten.

Deze drie functies van affectieve aanraking worden hoogstwaarschijnlijk gemedieerd door verschillende neurobiologische processen (waaronder convergente hedonische, dopaminerge en analgetische, opioïdergische paden voor de hechtingsfunctie) en ‘kalmerende’ autonome en endocriene paden voor de homeostatische functie. De allostatische functie kan worden gemedieerd door oxytocine-afgifte en gerelateerde neuromodulatoren en circuits.

Literatuur

Fotopoulou, A., von Mohr, M., & Krahé, C. (2022). Affective regulation through touch: homeostatic and allostatic mechanisms. Current opinion in behavioral sciences, 43, 80–87.

Wetenschapcat: Massage

1 2

De effectiviteit van sportmassage op sportprestatie en herstel

De effectiviteit van sportmassage op sportprestatie en herstel

Het doel van deze review (Davis et al. 202o) is om het effect van sportmassage op sportprestaties en herstel te onderzoeken.

Hiervoor is een systematische review en meta-analyse uitgevoerd waarbij gerandomiseerde onderzoeken systematisch zijn verzameld en beoordeeld op kwaliteit.

De effecten van manuele sportmassage op kracht, sprong, sprint, uithoudingsvermogen, lenigheid, vermoeidheid en vertraagde spierpijn (DOMS) zijn meegenomen in deze systematische review en meta-analyse uit 2020.

Resultaten: Negenentwintig geschikte onderzoeken met in totaal 1012 deelnemers zijn meegenomen in de analyse. Er is geen bewijs gevonden dat sportmassage een significant effect heeft op kracht, sprong, sprint, uithoudingsvermogen of vermoeidheid. Maar sportmassage heeft wel een significant effect op flexibiliteit en DOMS.

Conclusie: Hoewel deze studie geen bewijs levert dat sportmassage sportprestaties direct verbetert, kan het de flexibiliteit en DOMS enigszins verbeteren. Deze bevindingen helpen de trainer en sporter inzicht te krijgen in de voordelen van sportmassage zodat er beter beslissingen genomen kunnen worden op het vlak van sportmassage voor of na het sporten.

Davis, H. L., Alabed, S., & Chico, T. (2020). Effect of sports massage on performance and recovery: a systematic review and meta-analysis. BMJ open sport & exercise medicine, 6(1), e000614.

 

Wetenschapcat: Massage

1 2

De effectiviteit van massage op postoperatief littekenweefsel

Het doel van deze review (Scott et al. 2022) is om empirische literatuur over littekenmassage voor de behandeling van postoperatief littekenweefsel te verzamelen.

Littekenmassage is een veelgebruikte behandelvorm. Deze massage wordt uitvoerig besproken in de literatuur met betrekking tot brandwondenrevalidatie, maar het bewijs voor het gebruik ervan bij de behandeling van lineaire littekens na een operatie is beperkt.

Methode: Meerdere databases zijn doorzocht op relevante artikelen en twee onderzoekers hebben de data geanalyseerd.

Resultaten: Vijfentwintig studies voldeden aan de inclusiecriteria en het totaal aantal deelnemers aan de studies is 1515. Slechts twee studies behandelden hand- of polslittekens (92 deelnemers). Hoewel alle onderzoeken gunstige resultaten voor littekenmassage rapporteerden, werden er 45 verschillende uitkomstmaten gebruikt en was er een neiging tot niet-gestandaardiseerde beoordeling. Interventieprotocollen varieerden van een enkele sessie tot drie behandelingen per dag gedurende 6 maanden. De resultaten van 13 studies werden vertroebeld door de implementatie van aanvullende revalidatie-interventies.

Conclusie: De algemene bevindingen suggereren dat littekenmassage voordelen kan bieden bij het verminderen van pijn, het vergroten van beweging en het verbeteren van littekenkenmerken. Er is echter een gebrek aan consistente onderzoeksmethoden, interventieprotocollen en uitkomstmaten. Verder onderzoek in klinische setting wordt aanbevolen om het effect van littekenmassage verder te onderbouwen.

Scott, H. C., Stockdale, C., Robinson, A., Robinson, L. S., & Brown, T. (2022). Is massage an effective intervention in the management of post-operative scarring? A scoping review. Journal of hand therapy : official journal of the American Society of Hand Therapists, 35(2), 186–199. https://doi.org/10.1016/j.jht.2022.01.004

 

Wetenschapcat: Massage

1 2

Het effect van Zweedse massage op pijn bij patiënten met reumatoïde artritis

Massage wordt effectief ingezet bij diverse patiëntengroepen. Recent is er een gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT) uitgevoerd om te kijken hoe patiënten met reumatische artritis reageren op Zweedse massages (Sahraei et al. 2021). In december 2021 is deze studie gepubliceerd in het tijdschrift Complementary therapies in clinical practice.

Reumatoïde artritis is een auto-immuunziekte (het afweersysteem keert zich tegen het lichaam) waarbij gewrichten zijn ontstoken. Handen, polsen, knieën, enkels en/of voeten zijn pijnlijk, dik of stijf. Buigen of strekken gaat moeilijk. Het klachtenpatroon is vaak wisselend met periodes waarin mensen meer last hebt van gewrichtsontstekingen en periodes waarin weinig of geen gewrichtsontstekingen ervaren worden.

Het doel van de studie was om te beoordelen wat het effect van Zweedse massage was op pijn en het gebruik van pijnstillers. In totaal werden er 60 mensen met reumatoïde artritis opgenomen in deze studie. De helft (n=30) zat in een controle groep en de andere helft in de experimentele groep (n=30).
De experimentele groep kreeg een Zweedse massage van 30 minuten, twee keer per week in de eerste vier weken en drie keer per week in de volgende vier weken. De controlegroep ontving alleen reguliere zorg.

Een VAS-score is gebruikt om de pijn te meten voorafgaan aan het experiment, direct na de 8 weken massage en een maand na de laatste massage. Natuurlijk werden de pijnscores ook bij de controlegroep afgenomen op dezelfde tijdstippen.

Uit de resultaten blijkt dat er een significant verschil (p = 0.01) was tussen de twee groepen wat betreft de gemiddelde pijnscores en het innemen van pijnmedicatie. De groep die de massages kreeg ervaarde minder pijn en het gebruik van pijnstillers nam af.

Uit deze resultaten kunnen we concluderen dat Zweedse massage effectief kan zijn in het verminderen van pijn bij patiënten met reumatoïde artritis en dat deze mensen minder pijnstillers nodig hebben.

Hierbij moet opgemerkt worden dat massage aanvullend (complementaire behandeling) ingezet kan worden bij deze doelgroep. Beweeginterventies bij de fysiotherapeut, adviezen omtrent belasting en belastbaarheid bij een ergotherapeut en leefstijlinterventies bij een leefstijltherapeut of leefstijlcoach zijn de primaire zorg. Het is belangrijk dat mensen met reumatoïde artritis zo veel mogelijk in beweging blijven en geadviseerd worden om een actief en gezond leven te leiden. Enkel het geven van massages (zonder adviezen en oefeningen) kan namelijk een passieve coping en inactiviteit als gevolg hebben.

Auteur: Jaap Wonders, Revalidatiewetenschapper, Sportfysiotherapeut, Manueel therapeut & Leefstijltherapeut

Literatuur

Sahraei, F., Rahemi, Z., Sadat, Z., Zamani, B., Ajorpaz, N. M., Afshar, M., & Mianehsaz, E. (2021). The effect of Swedish massage on pain in rheumatoid arthritis patients: A randomized controlled trial. Complementary therapies in clinical practice, 46, 101524. Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2021.101524

Wetenschapcat: Massage

1 2

Zweedse massage effectief bij angstklachten

Rapaport et al. (2021) onderzochten het effect van Zweedse massage bij patiënten met een gegeneraliseerde angststoornis. In een eerdere studie hebben de onderzoekers aangetoond dat Zweedse massage gedurende 6 weken (2 sessies per week) effectief is in het verminderen van de angstklachten. In deze studie onderzoeken zij of nog 6 weken Zweedse massage leidt tot een grotere afname van angstklachten.

Uit de resultaten blijkt dat de angstscores gedurende de tweede 6 weken verder afnemen, maar dat de grootste afname plaatsvindt in de eerste 6 weken waarin patiënten Zweedse massage ontvangen. De onderzoekers concluderen dat Zweedse massage een effectieve methode is om angstklachten te verminderen en dat 6 weken voor de meeste patiënten een voldoende behandeling is.

Literatuur

Rapaport, M. H., Schettler, P. J., Larson, E. R., Dunlop, B. W., Rakofsky, J. J., & Kinkead, B. (2021). Six versus twelve weeks of Swedish massage therapy for generalized anxiety disorder: Preliminary findings. Complementary Therapies in Medicine56, 102593.

Wetenschapcat: Massage

1 2

Effect van sportmassage op prestatie en herstel

Massage wordt tegenwoordig veel gebruikt in de sportwereld, zowel op professioneel als op amateur niveau. Omdat het bewijs voor de effecten van massage op sportprestaties en herstel daarvan nog niet systematisch is geanalyseerd deden Davis et al. (2020) dit door middel van een systematische review met meta-analyse.

In totaal werden er 29 studies opgenomen in deze systematische review. Aan de opgenomen studies namen in totaal 1012 proefpersonen deel. Uit de resultaten van de systematische review met meta-analyse bleek dat er geen bewijs was dat massage een positief effect had op kracht, springen, sprinten, uithoudingsvermogen of vermoeidheid. Er werd wel een positief effect van massage gevonden op flexibiliteit spierpijn die optreedt na het sporten.

Uit deze resultaten kunnen we concluderen dat massage geen direct effect heeft op de sportprestatie, maar dat het door een verbeterde flexibiliteit wel bij kan dragen aan de sportprestatie en aan het voorkomen van blessures. Ook heeft massage een positief effect op het herstel, omdat het een positief effect heeft op spierpijn.

Literatuur

Davis, H. L., Alabed, S., & Chico, T. J. A. (2020). Effect of sports massage on performance and recovery: a systematic review and meta-analysis. BMJ Open Sport & Exercise Medicine6(1), e000614.

Wetenschapcat: Massage

1 2

Massage verbetert welzijn en ervaren stress bij ouderen

Sharpe et al. (2007) onderzochten de effecten van massage en begeleide ontspanningsoefeningen op welzijn en stress bij ouderen. 54 ouderen van 60 jaar of ouder namen deel aan deze studie. De deelnemers werden verdeeld in een massagegroep en een begeleide ontspanningsgroep. Gedurende 4 weken ontvingen de deelnemers 2 keer per week een massage of begeleide ontspanningsoefeningen van gedurende 50 minuten. De massage bestond onder andere uit Zweedse technieken en myofasciale massage.

De resultaten van deze studie toonden significante verbeteringen op het gebied van angst, depressie, vitaliteit, algemene gezondheid en welzijn en ervaren stress in de massagegroep vergeleken met de begeleide ontspanningsgroep. Uit de resultaten blijkt dat massage een effectieve manier is om het welzijn van ouderen te verbeteren en de ervaren stress te verminderen.

Literatuur

Sharpe, P. A., Williams, H. G., Granner, M. L., & Hussey, J. R. (2007). A randomised study of the effects of massage therapy compared to guided relaxation on well-being and stress perception among older adults. Complementary Therapies in Medicine15(3), 157-163.

Wetenschapcat: Massage

1 2

Massage kan optie zijn voor pijnbestrijding

Als je pijn hebt en je wilt deze verlichten, is het beter om je te laten masseren dan om helemaal niets te doen, blijkt uit een beoordeling gepubliceerd in Reuters Health. Massagetherapie kan ook een zinvolle en aanvaardbare keuze zijn voor mensen die andere opties zoals acupunctuur en fysiotherapie overwegen of al hebben geprobeerd.

“Massage moet bij musculoskeletale pijn worden beschouwd als rendabele interventie in combinatie met pijn management technieken,” zei Dr Wayne Jonas, president en CEO van het Samueli Instituut in Alexandria, Virginia (USA).

De onderzoekers schrijven in Pain Medicine dat pijn wordt erkend als de meest bepalende reden voor een individu om medische hulp te zoeken. Behalve de lichamelijke schade, heeft pijn ook een negatieve impact op sociale, mentale, emotionele en spirituele aspecten. Massage beïnvloedt “soft tissue” om pijn te verlichten. Sommige mensen geloven dat de ontspanning, die optreedt als gevolg van de massage, een positieve rol speelt bij psychosociale aspecten van de gezondheid.

Voor deze nieuwe studie onderzochten de wetenschappers medische databases om relevante studies te vinden waarbij massage werd ingezet voor de behandeling van pijnklachten. Voor hun onderzoek gebruikten ze 60 studies van hoge kwaliteit en 7 studies van lage kwaliteit. Alle studies zijn gepubliceerd tussen 1999 en 2013 en gingen over de inzet van massage bij pijn van spieren en botten, hoofdpijn, chronische pijn (bv. fibromyalgie en ruggenmergpijn) en diepe innerlijke pijn.

Bij 3 van de 4 studies, met in totaal 245 deelnemers met pijn aan spieren en botten, bleek dat massage vergeleken met geen behandeling, een erg groot positief effect had op de pijn. De onderzoekers kunnen daarom een sterke aanbeveling geven om massage in te zetten bij deze pijnklachten en niet “niets” te doen. 34 Studies met in totaal ca. 3500 deelnemers vergeleken massagetherapie met andere behandelingen, zoals acupunctuur en fysiotherapie. Hieruit kwam naar voren dat massage enige voordelen gaf ten opzichte van de andere behandelingen en dat massage een relatief veilige behandeling is.  De onderzoekers konden op basis van hun bevindingen een gematigde aanbeveling geven voor de inzet van massage in vergelijking met de andere genoemde behandelingen.

Tevens konden de onderzoekers op basis van enige studies een gematigde aanbeveling geven voor de inzet van massage voor een vermindering van angst en pijn bij pijn patiënten.

Gelet op de huidige verslaving aan opiaten gebruikt voor pijnbestrijding, schreven de onderzoekers in een bijlage dat massagetherapie een welkome en verfrissende behandelmethode is voor pijnbestrijding met een laag risico voor patiënten. Ze geven daarbij aan dat massagetherapie pijnmedicatie niet overbodig maakt, en dat het geen passende behandeling is voor iedere pijn patiënt. Wel zeggen ze dat massage standaard ingezet kan worden als complementaire behandeling in een behandelplan op maat voor een pijnpatiënt.

Dr Jonas geeft daarbij aan dat ze geen studies hebben kunnen vinden waarin de inzet van massage bij pijnpatiënten werd vergeleken met een medicamenteuze behandeling met bijvoorbeeld opiaten. Ook zei hij dat de groep een aantal aanbevelingen doet voor de toekomst voor onderzoeken over massage therapie, die zouden kunnen leiden tot richtlijnen voor het gebruik van pijnbestrijding. Deze aanbevelingen bevatten informatie over gestandaardiseerde behandelingen, metingen en het uitvoeren van een hoogwaardig onderzoek. Tenslotte spreekt hij de hoop uit dat er op het gebied van massage therapie kritisch nagedacht zal gaan worden over prioriteiten van een onderzoek naar dit werkveld en dat de ontwikkeling van massagetherapie in de toekomst goed begeleid wordt tijdens de onderzoeken.

Literatuur

reuters health

The Impact of Massage Therapy on Function in Pain Populations—A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials: Part I, Patients Experiencing Pain in the General Population

Massage Therapy for Pain—Call to Action