Wetenschapcat: Massage

Zweedse massage effectief bij angstklachten

Rapaport et al. (2021) onderzochten het effect van Zweedse massage bij patiënten met een gegeneraliseerde angststoornis. In een eerdere studie hebben de onderzoekers aangetoond dat Zweedse massage gedurende 6 weken (2 sessies per week) effectief is in het verminderen van de angstklachten. In deze studie onderzoeken zij of nog 6 weken Zweedse massage leidt tot een grotere afname van angstklachten.

Uit de resultaten blijkt dat de angstscores gedurende de tweede 6 weken verder afnemen, maar dat de grootste afname plaatsvindt in de eerste 6 weken waarin patiënten Zweedse massage ontvangen. De onderzoekers concluderen dat Zweedse massage een effectieve methode is om angstklachten te verminderen en dat 6 weken voor de meeste patiënten een voldoende behandeling is.

Literatuur

Rapaport, M. H., Schettler, P. J., Larson, E. R., Dunlop, B. W., Rakofsky, J. J., & Kinkead, B. (2021). Six versus twelve weeks of Swedish massage therapy for generalized anxiety disorder: Preliminary findings. Complementary Therapies in Medicine56, 102593.

Wetenschapcat: Massage

Effect van sportmassage op prestatie en herstel

Massage wordt tegenwoordig veel gebruikt in de sportwereld, zowel op professioneel als op amateur niveau. Omdat het bewijs voor de effecten van massage op sportprestaties en herstel daarvan nog niet systematisch is geanalyseerd deden Davis et al. (2020) dit door middel van een systematische review met meta-analyse.

In totaal werden er 29 studies opgenomen in deze systematische review. Aan de opgenomen studies namen in totaal 1012 proefpersonen deel. Uit de resultaten van de systematische review met meta-analyse bleek dat er geen bewijs was dat massage een positief effect had op kracht, springen, sprinten, uithoudingsvermogen of vermoeidheid. Er werd wel een positief effect van massage gevonden op flexibiliteit spierpijn die optreedt na het sporten.

Uit deze resultaten kunnen we concluderen dat massage geen direct effect heeft op de sportprestatie, maar dat het door een verbeterde flexibiliteit wel bij kan dragen aan de sportprestatie en aan het voorkomen van blessures. Ook heeft massage een positief effect op het herstel, omdat het een positief effect heeft op spierpijn.

Literatuur

Davis, H. L., Alabed, S., & Chico, T. J. A. (2020). Effect of sports massage on performance and recovery: a systematic review and meta-analysis. BMJ Open Sport & Exercise Medicine6(1), e000614.

Wetenschapcat: Massage

Massage verbetert welzijn en ervaren stress bij ouderen

Sharpe et al. (2007) onderzochten de effecten van massage en begeleide ontspanningsoefeningen op welzijn en stress bij ouderen. 54 ouderen van 60 jaar of ouder namen deel aan deze studie. De deelnemers werden verdeeld in een massagegroep en een begeleide ontspanningsgroep. Gedurende 4 weken ontvingen de deelnemers 2 keer per week een massage of begeleide ontspanningsoefeningen van gedurende 50 minuten. De massage bestond onder andere uit Zweedse technieken en myofasciale massage.

De resultaten van deze studie toonden significante verbeteringen op het gebied van angst, depressie, vitaliteit, algemene gezondheid en welzijn en ervaren stress in de massagegroep vergeleken met de begeleide ontspanningsgroep. Uit de resultaten blijkt dat massage een effectieve manier is om het welzijn van ouderen te verbeteren en de ervaren stress te verminderen.

Literatuur

Sharpe, P. A., Williams, H. G., Granner, M. L., & Hussey, J. R. (2007). A randomised study of the effects of massage therapy compared to guided relaxation on well-being and stress perception among older adults. Complementary Therapies in Medicine15(3), 157-163.

Wetenschapcat: Massage

Massage kan optie zijn voor pijnbestrijding

Als je pijn hebt en je wilt deze verlichten, is het beter om je te laten masseren dan om helemaal niets te doen, blijkt uit een beoordeling gepubliceerd in Reuters Health. Massagetherapie kan ook een zinvolle en aanvaardbare keuze zijn voor mensen die andere opties zoals acupunctuur en fysiotherapie overwegen of al hebben geprobeerd.

“Massage moet bij musculoskeletale pijn worden beschouwd als rendabele interventie in combinatie met pijn management technieken,” zei Dr Wayne Jonas, president en CEO van het Samueli Instituut in Alexandria, Virginia (USA).

De onderzoekers schrijven in Pain Medicine dat pijn wordt erkend als de meest bepalende reden voor een individu om medische hulp te zoeken. Behalve de lichamelijke schade, heeft pijn ook een negatieve impact op sociale, mentale, emotionele en spirituele aspecten. Massage beïnvloedt “soft tissue” om pijn te verlichten. Sommige mensen geloven dat de ontspanning, die optreedt als gevolg van de massage, een positieve rol speelt bij psychosociale aspecten van de gezondheid.

Voor deze nieuwe studie onderzochten de wetenschappers medische databases om relevante studies te vinden waarbij massage werd ingezet voor de behandeling van pijnklachten. Voor hun onderzoek gebruikten ze 60 studies van hoge kwaliteit en 7 studies van lage kwaliteit. Alle studies zijn gepubliceerd tussen 1999 en 2013 en gingen over de inzet van massage bij pijn van spieren en botten, hoofdpijn, chronische pijn (bv. fibromyalgie en ruggenmergpijn) en diepe innerlijke pijn.

Bij 3 van de 4 studies, met in totaal 245 deelnemers met pijn aan spieren en botten, bleek dat massage vergeleken met geen behandeling, een erg groot positief effect had op de pijn. De onderzoekers kunnen daarom een sterke aanbeveling geven om massage in te zetten bij deze pijnklachten en niet “niets” te doen. 34 Studies met in totaal ca. 3500 deelnemers vergeleken massagetherapie met andere behandelingen, zoals acupunctuur en fysiotherapie. Hieruit kwam naar voren dat massage enige voordelen gaf ten opzichte van de andere behandelingen en dat massage een relatief veilige behandeling is.  De onderzoekers konden op basis van hun bevindingen een gematigde aanbeveling geven voor de inzet van massage in vergelijking met de andere genoemde behandelingen.

Tevens konden de onderzoekers op basis van enige studies een gematigde aanbeveling geven voor de inzet van massage voor een vermindering van angst en pijn bij pijn patiënten.

Gelet op de huidige verslaving aan opiaten gebruikt voor pijnbestrijding, schreven de onderzoekers in een bijlage dat massagetherapie een welkome en verfrissende behandelmethode is voor pijnbestrijding met een laag risico voor patiënten. Ze geven daarbij aan dat massagetherapie pijnmedicatie niet overbodig maakt, en dat het geen passende behandeling is voor iedere pijn patiënt. Wel zeggen ze dat massage standaard ingezet kan worden als complementaire behandeling in een behandelplan op maat voor een pijnpatiënt.

Dr Jonas geeft daarbij aan dat ze geen studies hebben kunnen vinden waarin de inzet van massage bij pijnpatiënten werd vergeleken met een medicamenteuze behandeling met bijvoorbeeld opiaten. Ook zei hij dat de groep een aantal aanbevelingen doet voor de toekomst voor onderzoeken over massage therapie, die zouden kunnen leiden tot richtlijnen voor het gebruik van pijnbestrijding. Deze aanbevelingen bevatten informatie over gestandaardiseerde behandelingen, metingen en het uitvoeren van een hoogwaardig onderzoek. Tenslotte spreekt hij de hoop uit dat er op het gebied van massage therapie kritisch nagedacht zal gaan worden over prioriteiten van een onderzoek naar dit werkveld en dat de ontwikkeling van massagetherapie in de toekomst goed begeleid wordt tijdens de onderzoeken.

Literatuur

reuters health

The Impact of Massage Therapy on Function in Pain Populations—A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials: Part I, Patients Experiencing Pain in the General Population

Massage Therapy for Pain—Call to Action

Wetenschapcat: Massage

Regelmatige massage heeft een positief effect op je gezondheid

Uit onderzoek van Dr. Mark Rapaport blijkt dat een regelmatige massage een positief effect heeft op je gezondheid. Een vakkundige massage geeft een hele serie voordelen: het verlichten van symptomen van depressie, angst, pijnen, rugpijn, astma, vermoeidheid en zelfs HIV. Het onderzoek toont aan dat er daadwerkelijk veranderingen in de samenstelling van je bloed plaats vinden wanneer je regelmatig wordt gemasseerd. De effecten houden enkele dagen tot een week aan en verschillen afhankelijk van de duur en regelmaat van de massagebehandeling.

De onderzoekers, onder leiding van Mark Rapaport, onderzochten de biologische effecten van herhaaldelijke massage (Klassieke ontspanningsmassage) en massage door middel van lichte aanraking (haptische massage). Er werd 5 weken lang 2 maal per week 45 min een Zweedse massage of lichte massage gegeven. Aan het onderzoek namen 53 personen deel, waarvan 29 mensen Zweedse massage kregen en 24 mensen een lichtere massage met zachte aanrakingen. De wetenschappers namen voor en na de massages bloedmonsters af.

Uit het onderzoek bleek dat een wekelijkse massage een verandering teweeg brengt in het immuunsysteem. Er werden verhoogde waarden gemeten van lymfocyten en cytokines, die zorgen voor je afweersysteem. Deze waarden waren vergelijkbaar met de waarden na een enkele massage uit het voorgaande onderzoek. Bij de 2-wekelijkse massage, werden echter ook verhoogde neuro-endocriene waarden gemeten. Hetgeen betekent dat ook een 2-wekelijkse massage een positieve invloed heeft op je psyche en hormoonhuishouding.

Uit het onderzoek bleek ook dat het soort massage dat je ondergaat een verschillend effect heeft. Zo blijkt de klassieke massage vooral effect te hebben op je immuunsysteem. Er was een duidelijke toename te zien van het aantal lymfocyten in het bloed. Ook nam na de massage het cortisolgehalte af (het hormoon cortisol is een hormoon dat vrijkomt als reactie op stress).
Bij de lichte massage nam het oxytocine gehalte toe. Oxytocine is het gelukshormoon. Het geeft je een gevoel van veiligheid en verbinding. Het zorgt ervoor dat je beter bestand bent tegen stress en dat je lichaam sneller tot rust komt. Ook nam bij dit type massage het CRH (corticotropin-releasing hormoon) niveau af. Dit is een hormoon dat de aanmaak van cortisol stimuleert. Het zorgt dus voor minder stress.

Wanneer je vaker een massage ondergaat, heeft het een ander effect dan wanneer je af en toe een massage krijgt. Ook het type massage is bepalend voor het effect. Er is in dit onderzoek wetenschappelijk aangetoond dat massage goed voor je is. Er zijn aanwijzingen uit dit onderzoek om aan te nemen dat massage een positief effect heeft op het immuunsysteem en vermindert stress. We moeten echter wel kritisch blijven op de uitkomsten van het onderzoek, omdat het onderzoek is uitgevoerd met een zeer kleine groep deelnemers.

Literatuur

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het Journal of Alternative and Complementary Medicine.

Wetenschapcat: Massage

Stoelmassage: minder stress en beter concentratievermogen

Een aantal Amerikaanse onderzoekers – in samenwerking met de Universiteit van Miami, de James Madison Universiteit, de University of Maryland en de Duke University Medical School – ontwikkelden een onderzoek met als doel de effecten te bepalen van massage op werk gerelateerde stress, angst, productiviteit en werkvoldoening. Twee maal per week tijdens de lunchpauze werd er vijf weken lang, een 15 minuten durende stoelmassage gegeven .

Werkgevers kiezen vaker voor massage op het werk om stress en werk gerelateerde klachten te verlichten en te voorkomen. Maar is het effect van massage op de werkvloer wel wetenschappelijk aangetoond? En wat zijn de resultaten?

Feiten over werk gerelateerde klachten:

  • In Nederland is het aantal mensen in de WAO het hoogste van Europa
  • 60% van de klachten die mensen in de WAO hebben is terug te voeren op stress
  • Meer dan 43% van de beroepsbevolking heeft regelmatig nek- en schouderklachten
  • Het ziekteverzuim ligt in Nederland gemiddeld rond de 4,7%
  • Nederland kent de hoogste werkdruk van Europa met als gevolg uitval door fysieke en psychische redenen.

De resultaten zijn gepubliceerd in het International Journal of Neuroscience:

  • De deelnemers gaven aan zich minder moe te voelen en beter in staat te zijn om helderder te denken
  • EEG-, alfa-, bèta- en thètagolven veranderen in hersengolven die overeenkomen met verhoogde alertheid
  • Wiskundige problemen werden aan het eind van het onderzoek opgelost in ongeveer de helft van de tijd met circa 50% minder fouten
  • Angsten waren aan het eind van de maand verminderd met 60%
  • De massagetherapeut gaf aan dat de deelnemers aan het eind van het onderzoek meer ontspannen waren.

Literatuur

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/00207459608986710

Wetenschapcat: Massage

Massage kan pijn verminderen bij lage rugpijn

Lage rugpijn is een van de meest voorkomende en kostbare musculoskeletale aandoeningen. Massage is een van de mogelijke behandelingen bij lage rugpijn. Het doel van massage bij lage rugpijn is onder andere de pijn verminderen en de functionaliteit verbeteren.

Furlan et al. (2015) onderzochten in een systematische review met meta-analyse het effect van massage bij lage rugpijn. In totaal namen zij 25 artikelen op om het effect van massage bij lage rugpijn te onderzoeken. In deze review wordt massage gedefinieerd als manipulatie van weke delen met handen of een mechanisch apparaat.

Uit de resultaten van blijkt dat massage pijn kan verminderen bij acute lage rugpijn. Ook blijkt massage pijn en functie te kunnen verbeteren bij subacute en chronische lage rugpijn op korte termijn, maar dit effect bleef niet aanwezig na afloop van de massage therapie. Wanneer massage vergeleken werd met een actieve controlegroep, die een andere interventie kregen, bleek massage een positief effect op pijn te hebben, zowel op lange als korte termijn. Massage bleek geen positief effect te hebben op het functioneren bij lage rugpijn.

De auteurs stellen dat de kwaliteit van het bewijs in deze review laag is, omdat er in veel studies een hoog risico op bias is (Furlan et al. 2015). Uit deze review blijkt dus dat massage pijn bij lage rugpijn kan verminderen, maar het bewijs hiervoor is niet van hoge kwaliteit. Er zijn meer onderzoeken van hoge kwaliteit nodig om het effect van massage bij lage rugpijn beter vast te stellen.

Literatuur

Furlan, A. D., Giraldo, M., Baskwill, A., Irvin, E., & Imamura, M. (2015): Massage for low‐back pain. Cochrane database of systematic reviews, (9).

Wetenschapcat: Massage

Massage kan pijn verminderen bij nekklachten

Nekpijn is wereldwijd een van de grootste beperkende factoren en een van de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim (Skillgate et al. 2020). Massage is een mogelijke effectieve behandeling voor nekpijn.

In deze studie onderzochten Skillgate et al. (2020) het effect van deep tissue massage, kracht- en rekoefeningen, een combinatie van massage en kracht- en rekoefeningen met een controlegroep die het advies kreeg actief te blijven.

619 volwassenen met subacute (30-90 dagen) of chronische (meer dan 90 dagen) nekpijn namen deel aan deze studie. De deelnemers werden over 4 groepen verdeeld, een massage groep, en kracht- en rekoefeningen groep, een combinatie groep en een controlegroep. De toegepaste massage bestond uit effleurage van de hele rug en nek, gevolgd door pettrisage en kneden. Alle deelnemers ontvingen gedurende 6 weken een behandeling per week.

Vergeleken met de controlegroep bleek massage 7 en 26 weken na afloop van de behandelingen een positiever effect op pijnintensiteit te hebben. De gecombineerde behandeling had, vergeleken met de controlegroep, een positiever effect op de pijnintensiteit 7 en 12 weken na afloop van de behandelingen, maar niet op latere meetmomenten. Na 26 weken bleek de kracht- en rekoefeningen groep de grootste vermindering in pijnintensiteit te hebben, vergeleken met alle andere groepen.

Op lange termijn (12 maanden) bleken alle behandelingen niet effectiever om nekpijn te verminderen dan het advies dat de controlegroep kreeg. Wel hadden de behandelingen een positief effect op kortere termijn.

Massage, kracht- en strekoefeningen en een combinatie hiervan blijken allemaal effectieve behandelingen om nekpijn op korte termijn te verminderen.

Literatuur

Skillgate, E., Pico-Espinosa, O. J., Côté, P., Jensen, I., Viklund, P., Bottai, M., & Holm, L. W. (2020). Effectiveness of deep tissue massage therapy, and supervised strengthening and stretching exercises for subacute or persistent disabling neck pain. The Stockholm Neck (STONE) randomized controlled trial. Musculoskeletal Science and Practice45, 102070.

Wetenschapcat: Massage

Zweedse massage

Massage bestaat uit de manipulatie van de weken delen van het lichaam. Massage kan leiden tot onder andere meer ontspanning, een betere slaap en algemene gezondheidsvoordelen.

Zweedse massage is een krachtige massage, met als doel de circulatie van bloed en lymfevloeistof te verbeteren. Zweedse massage bestaat uit verschillende technieken, die tijdens de massage gebruikt worden. Veel gebruikte technieken zijn effleurage, petrissage, frictie, kneding en tapotement.

Effleurages bestaan uit rustige, strijkende bewegingen in de lengterichting van een spier. Bij petrissage wordt er druk uitgeoefend over de lengte of breedte van de spier. Frictie is een massagetechniek waarbij de druk diep wordt uitgeoefend, en wordt overgebracht door middel van cirkelvormige bewegingen. Bij kneding wordt er over de breedte van de spier geknepen, waarbij de spier zich tussen de handen bevindt. Tapotements bestaat uit lichte druk die door middel van korte aanrakingsmomenten wordt uitgeoefend.

Een Zweedse massage behandeling kan dus uit veel verschillende technieken bestaan, die voor verschillende doeleinden worden ingezet. Onder andere kalmte, ontspanning en een verbeterde bloedstroom zijn voordelen van Zweedse massage.

Literatuur

Vickers, A., & Zollman, C. (1999). Massage therapies. Bmj, 319(7219), 1254-1257.

Wetenschapcat: Massage

Massage kan op korte termijn stress verminderen

Massage wordt tegenwoordig steeds vaker ingezet om stress te verminderen. Moraska et al. (2010) onderzochten in een review van de literatuur de effectiviteit van de inzet van massage om stress te verminderen. In totaal werden 25 studies opgenomen in deze review. In alle opgenomen studies werd de massage gegeven door een getrainde masseur.

In de meeste opgenomen studies ontvingen de deelnemers 2 keer per week een massage van 20 tot 30 minuten. In de meeste gevallen was de duur van de studie 5 weken. Stress werd voor aanvang van de studies gemeten, en na afloop van een of meerdere massage behandelingen.

Na een enkele massage behandeling bleken zowel de hoeveelheid stresshormoon dat aanwezig was en de hartslag te zijn afgenomen. Deze resultaten bleken echter niet blijvend te zijn, maar waren wel na iedere behandeling aanwezig. Uit de resultaten van de studies waarin stress werd gemeten na meerdere behandelingen konden geen duidelijke conclusies getrokken worden.

Massage blijkt op korte termijn te kunnen zorgen voor een vermindering van stress. Om uitspraken te doen over het lange termijn effect van massage en het effect van meerdere behandelingen is nog meer onderzoek nodig.

Literatuur

Moraska, A., Pollini, R. A., Boulanger, K., Brooks, M. Z., & Teitlebaum, L. (2010). Physiological adjustments to stress measures following massage therapy: a review of the literature. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 7(4), 409-418.