Wetenschapcat: Aanvullende behandelingen

Bemer fysische vaattherapie effectief bij myofasciaal pijnsyndroom

Kanaparthi et al. (2020) onderzochten het effect van Bio-Electro-Magnetic-Energy-Regulation (BEMER) op pijn bij deelnemers met myofasciaal pijnsyndroom.

40 patienten met myofasciaal pijnsyndroom namen deel aan deze studie en werden verdeeld in twee groepen. De deelnemers in de controlegroep kregen pijnstillers en spierontspanners toegediend. De experimentele groep ontving naast pijnstillers en spierontspanners BEMER behandeling. De BEMER behandelingen vonden gedurende 8 weken tweemaal per dag plaats en hadden een duur van 20 minuten per sessie.

Uit de resultaten blijkt dat de pijnscore in de BEMER groep 2 maanden na afloop van de behandelingen significant lager lag dan in de controlegroep. Uit deze resultaten blijkt dat BEMER een effectieve manier is om pijn als gevolg van het myofasciaal pijnsyndroom op lange termijn te verminderen.

Literatuur

Kanaparthi, A., Kesary, S. P. R., Pujita, C., & Gopalaiah, H. (2020). Bio Electro Magnetic Energy Regulation (BEMER) therapy in myofascial pain dysfunction syndrome: A preliminary study. Journal of Oral Biology and Craniofacial Research10(2), 38-42.

Wetenschapcat: Aanvullende behandelingen

Tens effectief bij chronische pijn musculoskeletaal systeem

Bij het gebruik van “Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation”, oftewel TENS, wordt de huid elektrisch gestimuleerd met behulp van elektroden. In deze meta-analyse wordt het effect van TENS bij chronische musculoskeletale pijn onderzocht aan de hand van 29 studies.

In de opgenomen studies werden de deelnemers verdeeld in groepen en werd het gebruik van TENS vergeleken met een placebo. Uit de resultaten van deze meta-analyse blijkt dat TENS chronische musculoskeletale pijn significant meer verlicht dan een placebo. Gemiddeld zorgde TENS voor een drie keer zo grote verlichting van pijn vergeleken met een placebo. Ook blijkt dat patiënten met chronische musculoskeletale pijnklachten door het gebruik van TENS minder pijnstillende medicatie gebruiken.

Uit de resultaten van deze meta-analyse kunnen we concluderen dat TENS een effectieve behandeling is om chronische pijn aan het musculoskeletale systeem te verlichten.

Literatuur

Johnson, M., & Martinson, M. (2007): Efficacy of electrical nerve stimulation for chronic musculoskeletal pain: a meta-analysis of randomized controlled trials. Pain, 130(1-2), 157-165.

Wetenschapcat: Aanvullende behandelingen

Tens mogelijk veiliger alternatief bij patiënten met chronische lage rugpijn dan gebruik pijnstillers en ontstekingsremmers

“Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation” (TENS) is mogelijk een veiliger alternatief voor het gebruik pijnstillers en ontstekingsremmers bij patiënten met chronische lage rugpijn. In deze meta-analyse worden 12 studies opgenomen om het effect van TENS bij chronische lage rugpijn te onderzoeken.

Gemiddeld werden de patiënten in de opgenomen studies gedurende 6 weken behandeld.  Uit de resultaten van deze meta-analyse blijkt dat TENS zorgt voor een significante vermindering van chronische lage rugpijn. Ook blijkt dat patiënten die minder dan 5 weken behandeld worden een significante vermindering van pijn ervaren, terwijl dit niet het geval is bij patiënten die langer dan 5 weken behandeld worden. In slechts 1 van de opgenomen studies werd er ook een controlegroep onderzocht, waardoor het moeilijk is de resultaten van deze meta-analyse te vergelijken met een andere behandeling of een groep patiënten die geen behandeling krijgen.

Uit de resultaten van deze meta-analyse kunnen we concluderen dat TENS op korte termijn leidt tot een vermindering van lage rugpijn.

Literatuur

Jauregui, J. J., Cherian, J. J., Gwam, C. U., Chughtai, M., Mistry, J. B., Elmallah, R. K., … & Mont, M. A. (2016). A meta-analysis of transcutaneous electrical nerve stimulation for chronic low back pain. Surg Technol Int28, 296-302.

Wetenschapcat: Aanvullende behandelingen

Tens effectief voor verminderen spiervermoeidheid

Wang (2017) onderzocht het gecombineerde effect van massage en “Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation” (TENS) op de vermoeidheid van een van de kuitspieren, de Gastrocnemius. 20 gezonde mannen tussen de 20 en 30 jaar namen deel aan deze studie en werden verdeeld in een TENS-groep en een groep die behandeld werd met zowel massage als TENS.
Voor de behandeling voerden de deelnemers een kuitoefening uit totdat zij dit niet meer vol konden houden, om zo spiervermoeidheid te veroorzaken. Uit de resultaten van de studie bleek dat de spiervermoeidheid in beide groepen af was genomen in de eerste 2 dagen na de behandeling. Ook bleek er geen verschil te zijn tussen beide groepen in hoeverre de vermoeidheid was afgenomen. Uit deze resultaten blijkt dat zowel TENS als een combinatie van massage en TENS effectief is om spiervermoeidheid te verminderen.

Literatuur

Wang, J. S. (2017): Therapeutic effects of massage and electrotherapy on muscle tone, stiffness and muscle contraction following gastrocnemius muscle fatigue. Journal of physical therapy science29(1), 144-147.

Wetenschapcat: Aanvullende behandelingen

Fysische vaattherapie Bemer effectief bij lage rugpijn en artrose

Een verminderde microcirculatie kan verschillende aandoeningen veroorzaken. Bio-Electro-Magnetic-Energy-Regulation, oftewel BEMER, wordt ingezet om de microcirculatie te verbeteren.

Gyulai et al. (2015) onderzochten het effect van BEMER en fysiotherapie bij musculoskeletale aandoeningen. Aan deze studie namen in totaal 50 patiënten met lage rugpijn en 50 patiënten met knie artrose deel. De helft van de patiënten kreeg een reguliere fysiotherapie behandeling in combinatie met BEMER therapie. De andere helft van de patiënten kreeg naast reguliere fysiotherapie ook placebo BEMER therapie. De patiënten konden het verschil tussen de BEMER therapie en de placebo therapie niet waarnemen. De patiënten werden gedurende 3 weken behandeld.

Op korte termijn blijkt BEMER een effectieve therapie om pijn en vermoeidheid te verminderen bij patiënten met lage rugpijn. Ook heeft BEMER een positief effect op vermoeidheid bij patiënten met knie artrose. Bij patiënten met knie artrose houdt dit effect aan op lange termijn.

Literatuur

Gyulai, F., Rába, K., Baranyai, I., Berkes, E., & Bender, T. (2015): BEMER therapy combined with physiotherapy in patients with musculoskeletal diseases: a randomised, controlled double blind follow-up pilot study. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2015.

Wetenschapcat: Aanvullende behandelingen

Fysische vaattherapie Bemer effectief voor vermoeidheid bij MS

Een verminderde microcirculatie kan verschillende aandoeningen veroorzaken. Bio-Electro-Magnetic-Energy-Regulation, oftewel BEMER, wordt ingezet om de microcirculatie te verbeteren.

Piatkowski et al. (2009) onderzochten het effect van BEMER op vermoeidheid bij patiënten met MS. 37 MS-patiënten met vermoeidheidsklachten namen deel aan deze studie. De deelnemende patiënten werden onderverdeeld in een experimentele en een controlegroep. Patiënten in de experimentele groep gebruikten de BEMER gedurende 12 weken tweemaal per dag. Iedere behandeling duurde 8 minuten.

Uit de resultaten, direct gemeten na de 12 weken behandeling, bleek dat BEMER een positief effect had op vermoeidheid vergeleken met de controlegroep. Dit effect bleek 6 weken na afloop van de studie echter niet meer aanwezig te zijn. BEMER blijkt dus direct een effectieve therapie om vermoeidheid te verminderen bij MS-patiënten. Dit effect houdt echter niet aan wanneer BEMER niet meer gebruikt wordt. Daarom kan BEMER het best dagelijks gebruikt worden om vermoeidheidsklachten bij MS-patiënten te verminderen.

Literatuur

Piatkowski, J., Kern, S., & Ziemssen, T. (2009): Effect of BEMER magnetic field therapy on the level of fatigue in patients with multiple sclerosis: a randomized, double-blind controlled trial. The Journal of alternative and complementary Medicine15(5), 507-511.

Wetenschapcat: Aanvullende behandelingen

Tens mogelijk effectieve behandeling bij acute lage rugpijn

Bij het gebruik van Transcutaneous Electric Nerve Stimulation, oftewel TENS, worden perifere sensorische zenuwen gestimuleerd door middel van het plaatsen van elektroden op de huid. Het doel is om door middel van deze stimulatie pijn te verlichten.

Binny et al. (2019) onderzochten in een systematische review het effect van TENS bij acute lage rugpijn. 3 studies, die allemaal een experimentele en een controlegroep bevatten, werden opgenomen in deze review. In een van de opgenomen studies werd TENS als eenmalige behandeling ingezet, in een andere studie werd TENS ingezet voordat oefentherapie startte en in de laatste studie ontvingen deelnemers gedurende 5 weken 2 keer per week een TENS behandeling.

De resultaten van een van de opgenomen studies leverden bewijs van lage kwaliteit dat een eenmalige behandeling met TENS acute lage rugpijn vermindert. Uit de andere opgenomen studies konden geen duidelijke conclusies getrokken worden. Uit de resultaten van deze systematische review blijkt dus dat TENS een mogelijke effectieve behandeling is bij acute lage rugpijn, maar dat er meer studies van hoge kwaliteit uitgevoerd moeten worden voordat dit met zekerheid te zeggen is.

Literatuur

Binny, J., Wong, N. L. J., Garga, S., Lin, C. W. C., Maher, C. G., McLachlan, A. J., … & Shaheed, C. A. (2019): Transcutaneous electric nerve stimulation (TENS) for acute low back pain: systematic review. Scandinavian journal of pain, 19(2), 225-233.

Wetenschapcat: Aanvullende behandelingen

Fysische vaattherapie Bemer effectief bij complex regionaal pijnsyndroom

Complex regionaal pijnsyndroom is een aandoening die meestal voorkomt in een van de ledematen, en gewoonlijk ontstaat na een blessure of breuk. Er zijn 2 typen van het complex regionaal pijnsyndroom, namelijk het vaak voorkomende type 1 en het zeldzamere type 2, waarbij er sprake is van schade aan de zenuwen. Lokale pijn en zwellingen zijn vaak voorkomende klachten bij complex regionaal pijnsyndroom.

Benedetti et al. (2018) onderzochten het effect van Bio-Electro-Magnetic-Energy-Regulation, oftewel BEMER, bij complex regionaal pijnsyndroom type 1. 30 Patiënten, 27 vrouwen en 3 mannen, met complex regionaal pijnsyndroom type 1 namen deel aan de studie. De deelnemers werden verdeeld in een experimentele groep en een controlegroep. Bij de deelnemers in de experimentele groep werd de standaard revalidatie aangevuld met BEMER therapie, terwijl bij de controlegroep de standaard revalidatie werd aangevuld met een placebo BEMER therapie. Het complete revalidatie programma, inclusief BEMER duurde 2 uur en werd 10 dagen op rij uitgevoerd.

Aan het begin van het programma (T0), direct na afloop van het programma (T1) en een maand na afloop van het programma (T2) werden metingen gedaan. In beide groepen werd een significante afname in pijnscore tussen T0 en T2 gevonden, waarbij de afname in de experimentele groep (50%) groter was dan in de controlegroep (9%). In de experimentele groep werd er ook een significante afname in pijnscore gevonden tussen T0 en T1, terwijl dit in de controlegroep niet het geval was. In beide groepen werd ook een verbetering van de functie van het ledemaat met complex regionaal pijnsyndroom gevonden. Uit deze resultaten kan geconcludeerd worden dat BEMER een effectieve aanvullende behandeling is bij complex regionaal pijnsyndroom type 1, die zorgt voor een sterkere afname van pijn dan een standaard revalidatie programma.

Literatuur

Benedetti, M. G., Cavazzuti, L., Mosca, M., Fusaro, I., & Zati, A. (2018): Bio-Electro-Magnetic-Energy-Regulation (BEMER) for the treatment of type I complex regional pain syndrome: A pilot study. Physiotherapy theory and practice, 1-9.