Inleiding

Als masseur zijnde wordt het lichaam op verschillende fronten belast, zowel statisch als dynamisch. Er komen diverse krachten bij kijken, waardoor o.a. de musculatuur, ligamenten, gewrichten en de omringende structuren belast worden. Dit kan uiteindelijk leiden tot diverse aandoeningen en klachten van het bewegingsapparaat van de masseur. Dit heeft o.a. te maken met de manier hoe de masseur zijn lichaam gebruikt tijdens het masseren, maar ook van de duur en frequentie van het masseren (1,5,11,13).

Aandoeningen aan het bewegingsapparaat

Aandoeningen aan het bewegingsapparaat komen veel voor bij mensen die een fysiek beroep hebben. Om hier adequaat mee om te gaan, is het van belang te weten welke factoren in het werk een rol spelen bij het optreden van klachten. Voor een aantal factoren binnen fysieke beroepen zijn duidelijke verbanden met lichamelijke klachten - zoals klachten van de lage rug, nek of schouders – te vinden. In de praktijk is echter vaak lastig te bepalen in hoeverre deze factoren een rol spelen bij het optreden van de klachten bij het individu. Veel klachten hangen af van de manier waarop bewogen wordt in het gehele dagelijkse leven van de persoon (1,13,14).
Op basis van informatie uit epidemiologische studies i.c.m. experimentele studies en andere informatiebronnen zijn er diverse richtlijnen opgesteld voor aanvaardbare fysieke belasting in het werk (1).
Binnen deze richtlijnen komt het beroep ‘masseur’ echter niet duidelijk naar voren. Hierdoor is niet te bepalen in welke mate masseurs klachten ervaren die gerelateerd zijn/ ontstaan zijn door het masseren. Dit kan te maken hebben met het feit dat veel masseurs als zelfstandige werken, waarbij geen officiële (ziek)meldingen worden gedaan. Dit heeft als gevolg dat klachten binnen deze beroepsgroep niet geregistreerd zijn.

Verder lezen?

Word dan basic of premium lid.