Tagarchief: tens

Tens effectief voor verminderen spiervermoeidheid

Wang (2017) onderzocht het gecombineerde effect van massage en “Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation” (TENS) op de vermoeidheid van een van de kuitspieren, de Gastrocnemius. 20 gezonde mannen tussen de 20 en 30 jaar namen deel aan deze studie en werden verdeeld in een TENS-groep en een groep die behandeld werd met zowel massage als TENS.
Voor de behandeling voerden de deelnemers een kuitoefening uit totdat zij dit niet meer vol konden houden, om zo spiervermoeidheid te veroorzaken. Uit de resultaten van de studie bleek dat de spiervermoeidheid in beide groepen af was genomen in de eerste 2 dagen na de behandeling. Ook bleek er geen verschil te zijn tussen beide groepen in hoeverre de vermoeidheid was afgenomen. Uit deze resultaten blijkt dat zowel TENS als een combinatie van massage en TENS effectief is om spiervermoeidheid te verminderen.

Literatuur

Wang, J. S. (2017): Therapeutic effects of massage and electrotherapy on muscle tone, stiffness and muscle contraction following gastrocnemius muscle fatigue. Journal of physical therapy science29(1), 144-147.

Tens mogelijk effectieve behandeling bij acute lage rugpijn

Bij het gebruik van Transcutaneous Electric Nerve Stimulation, oftewel TENS, worden perifere sensorische zenuwen gestimuleerd door middel van het plaatsen van elektroden op de huid. Het doel is om door middel van deze stimulatie pijn te verlichten.

Binny et al. (2019) onderzochten in een systematische review het effect van TENS bij acute lage rugpijn. 3 studies, die allemaal een experimentele en een controlegroep bevatten, werden opgenomen in deze review. In een van de opgenomen studies werd TENS als eenmalige behandeling ingezet, in een andere studie werd TENS ingezet voordat oefentherapie startte en in de laatste studie ontvingen deelnemers gedurende 5 weken 2 keer per week een TENS behandeling.

De resultaten van een van de opgenomen studies leverden bewijs van lage kwaliteit dat een eenmalige behandeling met TENS acute lage rugpijn vermindert. Uit de andere opgenomen studies konden geen duidelijke conclusies getrokken worden. Uit de resultaten van deze systematische review blijkt dus dat TENS een mogelijke effectieve behandeling is bij acute lage rugpijn, maar dat er meer studies van hoge kwaliteit uitgevoerd moeten worden voordat dit met zekerheid te zeggen is.

Literatuur

Binny, J., Wong, N. L. J., Garga, S., Lin, C. W. C., Maher, C. G., McLachlan, A. J., … & Shaheed, C. A. (2019): Transcutaneous electric nerve stimulation (TENS) for acute low back pain: systematic review. Scandinavian journal of pain, 19(2), 225-233.

Tens mogelijk veiliger alternatief bij patiënten met chronische lage rugpijn dan gebruik pijnstillers en ontstekingsremmers

“Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation” (TENS) is mogelijk een veiliger alternatief voor het gebruik pijnstillers en ontstekingsremmers bij patiënten met chronische lage rugpijn. In deze meta-analyse worden 12 studies opgenomen om het effect van TENS bij chronische lage rugpijn te onderzoeken.

Gemiddeld werden de patiënten in de opgenomen studies gedurende 6 weken behandeld.  Uit de resultaten van deze meta-analyse blijkt dat TENS zorgt voor een significante vermindering van chronische lage rugpijn. Ook blijkt dat patiënten die minder dan 5 weken behandeld worden een significante vermindering van pijn ervaren, terwijl dit niet het geval is bij patiënten die langer dan 5 weken behandeld worden. In slechts 1 van de opgenomen studies werd er ook een controlegroep onderzocht, waardoor het moeilijk is de resultaten van deze meta-analyse te vergelijken met een andere behandeling of een groep patiënten die geen behandeling krijgen.

Uit de resultaten van deze meta-analyse kunnen we concluderen dat TENS op korte termijn leidt tot een vermindering van lage rugpijn.

Literatuur

Jauregui, J. J., Cherian, J. J., Gwam, C. U., Chughtai, M., Mistry, J. B., Elmallah, R. K., … & Mont, M. A. (2016). A meta-analysis of transcutaneous electrical nerve stimulation for chronic low back pain. Surg Technol Int28, 296-302.

Tens als behandelmethode voor verlichten chronische pijn musculoskeletaal systeem

Bij het gebruik van “Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation”, oftewel TENS, wordt de huid elektrisch gestimuleerd met behulp van elektroden. In deze meta-analyse wordt het effect van TENS bij chronische musculoskeletale pijn onderzocht aan de hand van 29 studies.

In de opgenomen studies werden de deelnemers verdeeld in groepen en werd het gebruik van TENS vergeleken met een placebo. Uit de resultaten van deze meta-analyse blijkt dat TENS chronische musculoskeletale pijn significant meer verlicht dan een placebo. Gemiddeld zorgde TENS voor een drie keer zo grote verlichting van pijn vergeleken met een placebo. Ook blijkt dat patiënten met chronische musculoskeletale pijnklachten door het gebruik van TENS minder pijnstillende medicatie gebruiken.

Uit de resultaten van deze meta-analyse kunnen we concluderen dat TENS een effectieve behandeling is om chronische pijn aan het musculoskeletale systeem te verlichten.

Literatuur

Johnson, M., & Martinson, M. (2007): Efficacy of electrical nerve stimulation for chronic musculoskeletal pain: a meta-analysis of randomized controlled trials. Pain, 130(1-2), 157-165.

Productbespreking: TENS

Inleiding

TENS staat voor “Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation”, oftewel transcutane elektrische zenuwstimulatie. TENS wordt voornamelijk gebruikt voor de verlichting van pijn bij verschillende aandoeningen (Koke et al. 2004). Elektrische stimulatie wordt toegepast op de huid (Sluka & Walsh 2003).

Werking TENS

Bij het gebruik van TENS worden er gepulseerde stroompjes gebruikt die via elektroden op de huid de onderliggende zenuwen activeren (Boogaard 2017). Bij het gebruik van TENS wordt er uitgegaan van de poorttheorie. De poorttheorie gaat ervan uit dat door de stimulatie van dikkere, sensorische, zenuwen de dunnere ‘pijn-zenuwen’ geremd kunnen worden (Meijler 2006).

Wetenschappelijk onderzoek

In een systematische review met meta-analyse van Johnson & Martinson (2007) werd het effect van TENS bij pijn aan het musculoskeletale systeem onderzocht. Uit de resultaten bleek dat TENS pijn significant verminderde ten opzichte van een placebo. Jauregui et al. (2016) onderzochten het effect van TENS bij lage rugpijn in een meta-analyse. Uit de resultaten blijkt dat TENS leidde tot een significante vermindering van de pijn bij patiënten met chronische lage rugpijn. Kamali et al. (2017) onderzochten het effect van TENS op de perifere bloedstroom. Uit hun resultaten bleek dat TENS zorgde voor een verhoogde perifere bloedstroom, vooral wanneer TENS werd toegepast op een deel van het autonome zenuwstelsel, de sympathische ganglia (Kamali et al. 2017). Ook kan TENS met hoge frequentie leiden tot een verhoogde concentratie endorfine in de bloedbaan, wat een pijnstillend effect heeft (Vance et al. 2014).

TENS in de massagepraktijk

Massage wordt vaak ingezet bij musculoskeletale klachten en pijnklachten. TENS kan zorgen voor een vermindering van deze klachten. Hierdoor is er voor TENS zeker plaats in de massagepraktijk, mogelijk in combinatie met andere behandelingen. Wel is het van belang rekening te houden met contra-indicaties voor het gebruik van TENS, zoals zwangerschap of de aanwezigheid van een pacemaker. Raadpleeg hiervoor altijd de bijsluiter of handleiding van de fabrikant.

Shanti Hermanides De Blauwe Scarabee

Ik gebruik TENS niet lokaal, maar juist over het hele lichaam. Hiermee verbeter ik de doorstroming van energie bij cliënten met vermoeidheid, stress en burn-out gerelateerde klachten. Bij meer lokale pijnklachten intensiveer ik de behandeling door lokaal extra plakkers te plaatsen. Bij fibromyalgie kan de TENS ook een aanvullende behandelmethode zijn. Reken hierbij dan wel op een langdurige behandelperiode van ca 20 behandelingen. Ik merk dat de TENS nog niet zo bekend is en dat klanten er daarom nog niet zoveel gebruik van maken.

David Jansen Massagepraktijk Jansen

Ik gebruik de TENS vooral om de pijn te dempen en zo een behandeling mogelijk te maken, die anders door pijn niet mogelijk zou zijn. In onze praktijk wordt de TENS ca. 2x per week gebruikt. We hebben ook een uitleenapparaat die onze klanten thuis kunnen gebruiken.  We stellen de TENS in op een stand zodanig dat de prikkel goed te verdragen is door de cliënt (VAS 6-7). Een praktische tip: let op de accu / batterijen dat ze goed zijn opgeladen, anders is de prikkel lager dan je wellicht zou verwachten.

Mark Nijkamp Massagecentrum Twente

Wij hebben in onze praktijk 3 TENS apparaten die we dagelijks gebruiken. Wij verkopen de apparaten ook aan onze klanten en hebben tevens een uitleenservice. De TENS passen we toe bij nek-schouderklachten, lumbale klachten, achillespeesklachten, maar bijvoorbeeld ook bij heftige menstruatiepijn. Soms gebruiken we de TENS in combinatie met kinesiology taping. We richten ons met de TENS behandeling in het bijzonder op het stimuleren van de bloedsomloop en pijnbestrijding.

Referenties

Köke, A. J., Schouten, J. S., Lamerichs-Geelen, M. J., Lipsch, J. S., Waltje, E. M., van Kleef, M., & Patijn, J. (2004): Pain reducing effect of three types of transcutaneous electrical nerve stimulation in patients with chronic pain: a randomized crossover trial. Pain, 108(1-2), 36-42.

Sluka, K. A., & Walsh, D. (2003): Transcutaneous electrical nerve stimulation: basic science mechanisms and clinical effectiveness. The Journal of pain, 4(3), 109-121.

Boogaard, H. (2017): Kan transcutane elektrische neurostimulatie (TENS) de analgeticaconsumptie laten afnemen bij een patiënt die is behandeld met een transorale excisie van een tongbasiscarcinoom.

Meijler, W. J. (2006): Nociceptie en sensitisatie. Ned Tijdschr Tandheelkd, 113, 433-436.

Johnson, M., & Martinson, M. (2007): Efficacy of electrical nerve stimulation for chronic musculoskeletal pain: a meta-analysis of randomized controlled trials. Pain, 130(1-2), 157-165.

Jauregui, J. J., Cherian, J. J., Gwam, C. U., Chughtai, M., Mistry, J. B., Elmallah, R. K., … & Mont, M. A. (2016): A meta-analysis of transcutaneous electrical nerve stimulation for chronic low back pain. Surg Technol Int, 28, 296-302.

Kamali, F., Mirkhani, H., Nematollahi, A., Heidari, S., Moosavi, E., & Mohamadi, M. (2017): The effect of transcutaneous electrical nerve stimulation of sympathetic ganglions and acupuncture points on distal blood flow. Journal of acupuncture and meridian studies, 10(2), 120-124.

Vance, C. G., Dailey, D. L., Rakel, B. A., & Sluka, K. A. (2014): Using TENS for pain control: the state of the evidence. Pain management, 4(3), 197-209.