Tagarchief: studiekosten aftrek regeling

Studiekostenaftrek regeling 2019

We kregen diverse vragen vanuit de masseurs hoe het voor 2019 zit met de studiekostenaftrekregeling. Hier waren wat signalen over dat deze regeling wellicht (gedeeltelijk) zou verdwijnen in 2019.  In dit nieuwsbericht geven we je de huidige stand van zaken.

In het regeerakkoord van Rutten III staat beschreven dat het kabinet de intentie heeft om de fiscale aftrek van scholingsuitgaven te vervangen door een individuele leerrekening. Omdat de uitwerking een nader uitgebreid voorbereidingstraject met verschillende partijen vergt, is vooralsnog besloten dat de fiscale aftrek van scholingsuitgaven uit het wetsvoorstel wordt gehaald. Deze maatregel zal op een later moment worden opgenomen in een nog nader te bepalen ander wetsvoorstel. Dit betekent concreet dat de fiscale studieaftrek in 2019 nog blijft bestaan en je dus ook in 2019 je studiekosten nog kunt aftrekken.

Hier vind je informatie van de belastingdienst voor het berekenen van de aftrek van je studiekosten.

Masseurs Netwerk Nederland adviseert je overigens altijd de meest actuele informatie te checken bij je belastingadviseur / de belastingdienst.