Tagarchief: sauna

Regelmatig saunabezoek kan mogelijk de kans op dementie en alzheimer verminderen

Niet alle risicofactoren voor dementie zijn bekend. Ook is nog niet duidelijk wat de beste manier is om dementie te voorkomen. Laukkanen et al. (2017) onderzochten de relatie tussen de frequentie van saunabezoek en het risico op dementie en de ziekte van Alzheimer. Er zijn geen eerdere studies gedaan naar deze relatie.

In deze studie werd een cohort van 2315 gezonde mannen tussen de 42 en 60 jaar gevolgd. Gedurende de follow-up periode, met een mediaan van 20.7 jaar, werd er bij 204 deelnemers dementie, en bij 123 deelnemers de ziekte van Alzheimer vastgesteld.

Conclusie

Uit de resultaten, waarbij het risico op dementie en de ziekte van Alzheimer werd bepaald aan de hand van de frequentie van saunabezoek, bleek dat het risico op dementie en de ziekte van Alzheimer lager is bij 4 tot 7 saunabezoeken per week vergeleken met 2 tot 3 saunabezoeken per week. Uit de resultaten van deze studie blijkt dus dat regelmatig saunabezoek kan leiden tot een verlaagd risico op dementie en de ziekte van Alzheimer, maar voordat dit met zekerheid geconcludeerd kan worden is er nog veel meer onderzoek nodig.

Literatuur

Laukkanen, T., Kunutsor, S., Kauhanen, J., & Laukkanen, J. A. (2017). Sauna bathing is inversely associated with dementia and Alzheimer’s disease in middle-aged Finnish men. Age and Ageing46(2), 245-249.

Regelmatig saunabezoek heeft mogelijk een positief effect op de luchtwegen

Verschillende gezondheidsvoordelen worden toegeschreven aan saunabezoek. Mogelijk heeft saunabezoek een positief effect op luchtwegaandoeningen, maar hiervoor is nog geen overtuigend bewijs (Kunutsor et al. 2017).

In de studie van Kunutsor et al. (2017) werden saunabezoeken van 1935 mannen van 42 tot 61 jaar gevolgd. De deelnemers werden gevolgd tot er een diagnose bij hen gesteld werd of ze niet langer gevolgd konden worden. De mediaan was 25.6 jaar.

In totaal werden er 379 luchtwegaandoeningen in het ziekenhuis vastgesteld. Het risico op een in het ziekenhuis vastgestelde luchtwegaandoening was groter bij deelnemers met gemiddeld minder dan 1 saunabezoek per week vergeleken met deelnemers met meer dan 4 saunabezoeken per week.

Regelmatig saunabezoek kan dus leiden tot een verminderd risico op luchtwegaandoeningen. Er is nog meer onderzoek nodig om dit met zekerheid vast te kunnen stellen.

Literatuur

Kunutsor, S. K., Laukkanen, T., & Laukkanen, J. A. (2017). Sauna bathing reduces the risk of respiratory diseases: a long-term prospective cohort study. European journal of epidemiology32(12), 1107-1111.

Saunabezoek vermindert kans op overlijden

Saunabezoek wordt geassocieerd met een verbeterde bloedsomloop, maar de relatie tussen saunabezoek en sterfte door cardiovasculaire en algemene aandoeningen is niet bekend.

Om deze reden onderzochten Laukkanen et al. (2015) de relatie tussen saunabezoek en sterfte door cardiovasculaire oorzaak en sterfte door alle mogelijke oorzaken.
2315 Volwassen mannen namen deel aan dit onderzoek. Deze deelnemers gaven aan de onderzoekers door hoe vaak ze een sauna bezochten en hoe lang deze bezoeken duurden. Alle deelnemers aan de studie bezochten minimaal een keer per week een sauna. Vervolgens werden de deelnemers gedurende gemiddeld 19 jaar gevolgd door de onderzoekers en werden de oorzaken van sterfgevallen vastgelegd.

Uit de resultaten van deze studie blijkt dat de frequentie en de duur van saunabezoeken leidt tot een verminderd risico op overlijden als gevolg van een cardiovasculaire oorzaak (hart- en vaatziekten). De frequentie van saunabezoeken leidt ook tot een verminderd risico op overlijden door alle mogelijke oorzaken. De duur van saunabezoeken is hierop niet van invloed.

Het mechanisme dat saunabezoek linkt met een verminderd risico op overlijden door cardiovasculaire oorzaken en alle mogelijke oorzaken is nog niet duidelijk. Om dit te achterhalen is meer onderzoek nodig naar de relatie tussen saunabezoek en overlijden.

Literatuur

Laukkanen, T., Khan, H., Zaccardi, F., & Laukkanen, J. A. (2015): Association between sauna bathing and fatal cardiovascular and all-cause mortality events. JAMA internal medicine, 175(4), 542-548.