Tagarchief: rugpijn

Tens mogelijk veiliger alternatief bij patiënten met chronische lage rugpijn dan gebruik pijnstillers en ontstekingsremmers

“Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation” (TENS) is mogelijk een veiliger alternatief voor het gebruik pijnstillers en ontstekingsremmers bij patiënten met chronische lage rugpijn. In deze meta-analyse worden 12 studies opgenomen om het effect van TENS bij chronische lage rugpijn te onderzoeken.

Gemiddeld werden de patiënten in de opgenomen studies gedurende 6 weken behandeld.  Uit de resultaten van deze meta-analyse blijkt dat TENS zorgt voor een significante vermindering van chronische lage rugpijn. Ook blijkt dat patiënten die minder dan 5 weken behandeld worden een significante vermindering van pijn ervaren, terwijl dit niet het geval is bij patiënten die langer dan 5 weken behandeld worden. In slechts 1 van de opgenomen studies werd er ook een controlegroep onderzocht, waardoor het moeilijk is de resultaten van deze meta-analyse te vergelijken met een andere behandeling of een groep patiënten die geen behandeling krijgen.

Uit de resultaten van deze meta-analyse kunnen we concluderen dat TENS op korte termijn leidt tot een vermindering van lage rugpijn.

Literatuur

Jauregui, J. J., Cherian, J. J., Gwam, C. U., Chughtai, M., Mistry, J. B., Elmallah, R. K., … & Mont, M. A. (2016). A meta-analysis of transcutaneous electrical nerve stimulation for chronic low back pain. Surg Technol Int28, 296-302.

Rugpijn: hoe kom je er vanaf?

Inleiding

Iedereen heeft wel eens rugpijn gehad. Het gaat meestal vanzelf over, het lichaam herstelt zichzelf. Maar wat als dit niet gebeurt? Wat is er dan aan de hand met je rug? Je kan je gemakkelijk zorgen gaan maken.

Laat je onderzoeken

Laat je rugpijn onderzoeken om uit te sluiten dat er niks uitzonderlijks aan de hand is in je lichaam. Doe dit met name als je je algemeen onwel voelt, als je recentelijk gevallen bent of een dergelijk trauma hebt ondergaan. In 95% van de gevallen krijg je de diagnose aspecifieke rugpijn. Omdat er geen duidelijk oorzaak gevonden kan worden.

Dit onderzoek heeft twee doelen. Ten eerste is het belangrijk dat een eventuele ziekte of breuk behandeld kan worden. Ten tweede, en deze is belangrijker dan je zou denken, wordt je gerust gesteld.

Aspecifieke rugpijn

Aspecifieke rugpijn is slechts een mooi woord voor: ik weet niet waar de pijn vandaan komt, laten we maar wat algemene behandelingen in een behandelplan stoppen en hopen dat het overgaat.

Ondertussen is het voor jou moeilijk om rustig te blijven als je niet weet waar je klachten vandaan komen. Je kan bijvoorbeeld moeilijk omgaan met het gebrek aan erkenning als je thuiskomt zonder duidelijk oorzaak van je rugpijn. Je kan het gevoel hebben dat anderen denken dat je je aanstelt. Of je verliest hoop dat de rugpijn ooit nog zal overgaan omdat zelfs de experts geen oorzaak kunnen vinden. Deze onrust speelt meestal een rol in het in stand houden van de rugpijn, maar daarover later meer.

Oorzaak

Zonder kennis van de échte oorzaak van een probleem kun je natuurlijk nooit effectief tot een oplossing komen. De oorzaak van aspecifieke rugpijn is echter niet ingewikkeld. Het is spierspanning die de rugpijn veroorzaakt. De lange (gebundelde) rugspieren en de vierkante spier in de zij spelen vaak de grote rol in rugpijn klachten. Om de één of andere reden blijven de spieren gespannen en kunnen ze moeilijk meer ontspannen. Zo aspecifiek is je rugpijn nu niet meer. We kunnen immers duidelijk de oorzaak van je rugklachten aanwijzen.

Effectieve behandeling

De oplossing van “aspecifieke” rugpijn is tweevoudig, namelijk een oppervlakkige behandeling en een dieper gelegen behandeling. De oppervlakkige behandeling houdt in dat de spieren losgemaakt worden. De dieper gelegen behandeling is het voorkomen dat deze opnieuw gespannen raken. Vergelijk het met een bijensteek waarbij het gif het probleem is, maar de angel laat steeds weer nieuw gif los als je deze niet ook verwijdert.

Oppervlakkige behandeling

Om de spieren te laten ontspannen kun je verschillende maatregelen nemen. Voorbeelden hiervan zijn: triggerpoint therapie, dry needling en massage. Triggerpoint therapie en dry needling zijn vaak erg heftig. De pijn die het nadien met zich meebrengt kan de spieren juist weer laten aanspannen. Een massage met goede communicatie tussen therapeut en cliënt wat betreft de intensiteit is het meest effectief. Hierbij is uiteraard ook van belang dat de masseur de juiste plekken weet te vinden. Massage biedt ook gelegenheid aan de dieper gelegen behandeling, zo vang je twee vliegen in één klap.

Dieper gelegen behandeling

Spierspanning komt terug omdat er onrust is. Vaak is dit duidelijk merkbare onrust en soms is dit helemaal niet merkbaar, maar ligt het onder het gevoelsoppervlak. Life events als een verhuizing, een nieuwe baan, een geboorte of overlijden kunnen veel onrust geven. Maar in werkelijkheid ligt dit veel complexer. Toch vindt onrust altijd zijn oorzaak in één gemeenschappelijke psychologische wortel. Dat is namelijk de overtuiging dat er iets mis is met ons en dat we hard aan het werk moeten om dit te fixen. Herkenbaar?

bron: Ruben Homminga  www.massagehomminga.nl

Lage rugklachten: Onderzoek, Differentiatie en Behandeling

Datum: 16 maart 2016 19:30 – 21:30 uur
Locatie: Zonnevlecht opleidingen, Parallelweg – West 54c, Vlijmen
Kosten: € 12,40 excl. btw

aanmelden

Inleiding

Van de Westerse bevolking krijgt 60 tot 90% ten minste één keer in het leven last van aspecifieke lage rugpijn. De incidentie van lage rugpijn is 36 per 1000 patiënten per jaar; hiervan is er bij 9 per 1000 tevens sprake van uitstraling naar één of beide benen. De incidentie stijgt met de leeftijd en is het hoogst in de leeftijdscategorie van 45 tot 64 jaar.

lage rugpijn2 mcl

Aspecifieke lage rugpijn heeft aanzienlijke sociaaleconomische gevolgen in de vorm van ziektekosten en uitkeringen wegens ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.
Wat wordt er verstaan onder aspecifieke lage rugklachten? Welke specifieke aandoeningen van de lage rug zijn er en hoe onderscheid je deze van elkaar? Antwoorden hierop en meer in deze netwerkbijeenkomst!

Doel van de bijeenkomst

Het voornaamste doel van deze bijeenkomst is het leren omgaan met cliënten met lage rugpijn. Zonder kennis van de anatomie, rode vlaggen en mogelijke oorzaken van lage rugklachten is het, met name door de hoge incidentie van lage rugklachten, erg lastig om goed te functioneren in het paramedische werkveld.
Tijdens de bijeenkomst doorlopen we de anatomie van de lage rug en koppelen we deze aan de mogelijke aandoeningen. Want welke structuren kunnen er eigenlijk pijn geven in de lage rug? En nog belangrijker, hoe gaan we hier op de juiste manier mee om?

Inhoud

  • Etiologie lage rugklachten
  • Anatomie lage rug
  • Indeling lage rugklachten / Triage van Waddel
  • Rode vlaggen
  • Differentiaal diagnostiek lage rug
  • Onderzoek bij lage rugklachten
  • Behandeling bij lage rugklachten

Docent

De bijeenkomst zal worden verzorgd door Erwin Adan, fysiotherapeut bij Fysiotherapie Zeeland, cursist MSP Opleidingen (cursussen Kinesiotaping) en topsporter. Erwin is een atleet gespecialiseerd in de middellange afstand en werkt als fysiotherapeut met (top)sporters uit allerlei takken van sport. Erwin Adan geeft diverse lezingen voor Masseurs Netwerk Nederland.

Erwin Adan1

Relevante links

artikel fysioforum over lage rugklachten

Hand-out