Tagarchief: masseurs netwerk nederland

EMMETT Techniek: zacht, snel en efficiënt

 

Met EMMETT techniek als extra behandelmethode erbij, kun je als masseur efficiënter en meer handensparend werken en kunnen je resultaten van je behandelingen beter worden. Dit artikel geeft een beknopt overzicht van het ontstaan van EMMETT Techniek, de manier van werken en resultaten, aangevuld met enkele verhalen van patiënten.

EMMETT Techniek, het ontstaan

Deze zachte, efficiënte, snelwerkende neuromusculaire behandelmethode is ontwikkeld door de Australiër Ross Emmett. Hij begon als kind met de hond van de buren te spelen en ontdekte dat een zachte druk op een precieze plek ervoor zorgde dat die hond met zijn achterpoot een krabbeweging ging maken. Voor een kind interessant om er met respect voor de hond mee te spelen. Later werkte Ross als dierenverzorger in een diergeneeskundig centrum, leerde meer over dierverzorging, dieren gedrag en anatomie. Deze en heel veel andere opgedane kennis door leren en observeren heeft ertoe geleid dat hij een eigen behandelmethode proefondervindelijk ontwikkelde.

Ross Emmett

Op een gegeven moment werd hij gevraagd een massagetherapeut te helpen en ging hij o.a. sportmassage, Bowen therapie, NLP en hypnosetherapie studeren. Hierna is hij zijn kennis gaan delen en is hij samen met zijn eerste studenten gekomen tot het ontwikkelen van de opleiding tot EMMETT Techniek. Deze studenten zijn inmiddels senior-instructeurs geworden. Regi Scherrer is op verzoek van Ross naar Europa terug gegaan en vanuit Zwitserland begonnen met het opzetten van opleidingen in Europa en vanaf 2011 ook in Nederland.

EMMETT Techniek, hoe werkt het?

EMMETT Techniek is een practice-based behandelmethode met meer dan 60 jaar praktijkervaring en wordt inmiddels in meer dan 40 landen toegepast. Vele therapeuten, artsen, fysiotherapeuten en anderen werken met deze methode. EMMETT Techniek kan als ‘stand alone’ methode worden gebruikt, maar laat zich ook goed combineren met andere behandeltechnieken.

We weten niet precies hoe deze methode werkt. Nu er meer en meer onderzoek wordt gedaan naar fascia (anatomy trains) gaan we beter begrijpen dat de resultaten mogelijk verklaard kunnen worden door veranderingen in de fascia. Dat wordt ondersteund door de resultaten uit de praktijk, waarbij mensen de ‘unwinding’ bewegingen laten zien, die passen bij fascia release. Ik verwijs daarvoor naar de literatuur over fascia van o.a. Myers, Schleipp, Guimberteau en Lesondak.

We geven bij de meeste EMMETT technieken zachte druk op specifieke punten op het lichaam, waarna er een reactie ontstaat. Het meest makkelijk is dit tegenwoordig te vergelijken met de app op een tablet of smartphone. Met de juiste druk op de juiste plaats opent de app zich en is er een resultaat. Dat resultaat kan soms even op zich laten wachten, vandaar dat de juiste druk even wordt vastgehouden.

Emmett techniek -1-

Voorbeelden van behandelresultaten met EMMETT Techniek

In een nieuwsbrief van de RSI vereniging uit 2015 wordt vermeld dat er in Australië positieve resultaten zijn van EMMETT Techniek behandelingen bij RSI. In Australië is er meer onderzoek gedaan naar resultaten van EMMETT techniek.  Samenvattend kunnen we zeggen dat door het toepassen van de EMMETT techniek:

 • een duidelijke afname van pijn optreedt bij mountainbikers en bij werknemers in zware beroepen;
 • ouderen hun balans beter kunnen houden bij staan op 1 been;
 • in het algemeen de mobiliteit verbetert

Voorbeelden van praktijkervaringen

Astrid Haase is een van de senior-instructeurs die door Ross zelf zijn opgeleid. Zij is van oorsprong kinderverpleegkundige en werkt ook bij zomerkampen voor gehandicapte kinderen in Zuid-Oost-Azië.  Astrid heeft tijdens die kampen geobserveerd dat vele soorten therapieën worden toegepast en dat de kinderen ‘worden onderworpen’ aan verschillende therapieën, zoals PNF, massage en kinderfysiotherapie. Astrid kreeg een half uur per dag om haar behandelvorm toe te passen. In haar behandeling met EMMETT Techniek maakte ze eerst kennis met het kind en analyseerde ze wat het kind op dat specifieke moment aan behandeltechniek kon gebruiken. Dat paste zij dan rustig toe om vervolgens binnen de behandeltijd van een half uur effecten te zien als meer ontspanning, meer rust, betere mobiliteit en minder pijn. Hierdoor werden andere behandelingen ook effectiever.

Emmett techniek -2-

In Australië wonen nogal wat (kinderen van) immigranten uit verschillende werelddelen. Ross viel het in zijn behandelpraktijk op dat vooral de kinderen van Scandinavische of Noord-Europese vaders en Filipijnse moeders gedurende hun adolescentie veel last hadden van hun spieren en dat daardoor ook nogal wat scoliose en andere blessures ontstonden. Het leek erop dat die kinderen de snelle lengtegroei (van botten) meer van hun vaders hadden geërfd en dat het spierstelsel meer op dat van hun meer fragiel gebouwde moeders leek. De groei van deze kinderen werd evenwichtiger door regelmatige behandelingen met EMMETT Techniek.

Uit mijn praktijk heb ik vele voorbeelden van goede effecten, zoals bijvoorbeeld een mevrouw van een jaar of zestig, sportief aangelegd met al jarenlang pijn en stijfheid van de hamstrings-bil regio. Zij was via de huisarts bij de orthopedisch chirurg geweest en vervolgens bij een andere sportarts. Deze sportarts constateerde verkorte hamstrings aan 1 been, gaf rekoefeningen mee en verwees naar de sportfysiotherapeut. In de daaropvolgende periode bleven de klachten aanhouden met periodes van meer en minder last ervan. Via-via kwam zij bij mij en bleek dat er op meerdere plekken hypertonieën waren: krappe iliopsoas lengtes, een eenzijdig krappe hamstrings en bilmusculatuur, een matige core stability, geen optimale ademhaling (zonder flankgebruik). Bovendien viel het mij op dat ze gedurende de dag eigenlijk geen rustmomenten had en dat ze wat gespannen was. Na verder onderzoek, en uitleg over de EMMETT techniek heb ik haar, naast de reguliere sportgeneeskundige behandeling en advisering, behandeld met de EMMETT techniek. De behandeling was gericht op het detoniseren van o.a. de hamstrings, de iliopsoas, het diafragma en daarnaast op algemene ontspanning. Bij het behandelen van de hamstrings bleek dat deze spieren vrij gemakkelijk in een ontspannen toestand gebracht konden worden. Dit was voor haar een geheel nieuwe ervaring. Na afloop vertelde ze me dat ze nog nooit eerder zo heerlijk ontspannen was geweest, dat haar benen en onderrug soepel waren en dat ze graag wilde gaan slapen. Enkele weken later kwam ze terug en op dat moment waren de hamstringsklachten zo goed als verdwenen. Ik heb haar wederom behandeld. Daarna kwam ze nog een keer of 2-3, verspreid over ongeveer 1,5 jaar en ging het per keer beter.

De toekomst

Natuurlijk weten wij niet wat de toekomst gaat brengen. We hopen dat er artsen en eventueel fysiotherapeuten zijn die wetenschappelijk onderzoek naar EMMETT techniek willen doen, zodat we meer en meer evidence-based met deze methode kunnen gaan werken. In de dagelijkse praktijk gaat het echter om het individu dat geholpen wil worden en waarvoor wij als behandelaars (masseurs, therapeuten, artsen) al onze kennis en vaardigheden willen gebruiken. EMMETT Techniek is daarbij een logisch vanzelfsprekend onderdeel voor al die behandelaars die met deze methode hebben leren werken.

Auteur

Sportarts Ria van Rooijen is ooit begonnen als fysiotherapeut met een gedegen massageopleiding. Zij kent de meerwaarde van massages in de zorg. Ria heeft o.a. gewerkt bij Defensie, KNVB, KNSA en was 11 jaar lang eindverantwoordelijk voor de medische zorg van de Utrecht marathon.

In 2008 begeleide zij de ruiterploeg in Hongkong tijdens de Olympische Spelen van Beijing. Geleidelijk aan is zij zich meer en meer gaan verdiepen in een meer integratieve manier van werken en is zij van praktijk veranderd. Ria werkt als sportarts bij Vrouw&Klinieken in Lelystad, is docent medische basiskennis, IPC-classifier aangepaste schietsport, medevertegenwoordiger en instructeur EMMETT Techniek in Nederland en België. In haar vrije tijd doet zij o.a. aan sportschieten, is ze graag buiten bezig met haar honden of klust ze in haar Franse vakantiewoning.

Links

www.emmett-techniek.nl
Research Emmett techniek

Presentatie Polariteitsmassage

Hier kan je de presentatie bekijken van de netwerkbijeenkomst “Polariteitsmassage”.

Masseurs Netwerk Nederland is er voor de massageprofessional en zij die dat willen worden. Sta je achter de doelstellingen van dit platform, doe dan mee en word lid!
Ben je al lid dan stellen wij het bijzonder op prijs als je collega masseurs informeert over Masseurs Netwerk Nederland en hen vraagt ook lid te worden.
Samen met alle masseurs in Nederland maken we Masseurs Netwerk Nederland tot een groot succes!

Polariteitsmassage: energie in beweging

Het is niet noodzakelijk dat je gelooft dat dit systeem werkt, om het diepgaand te kunnen ervaren. Het is niet noodzakelijk dat je in de zee gelooft om nat te worden, maar je moet er wel in springen.

Richard Gordon – Jouw handen genezen

Inleiding

Polariseren, een woord dat we steeds vaker tegenkomen in de media. Maar wat heeft het te maken met de polariteitsmassage? ‘Polariseren’ kent twee betekenissen, namelijk ‘het benadrukken van tegengesteldheden’ en vanuit de natuurkunde: ‘het laten plaatsvinden van (elektromagnetische) trillingen in één vlak’. Een polariteitsmassage werkt met deze beide facetten: je gaat zowel twee uitersten benadrukken als deze energetisch met elkaar verbinden.
De afwisseling tussen de fysieke massagegrepen en de zachte, verbindende werking van stilliggende handen, in combinatie met de werkrichting (naar de uiteinden van de extremiteiten), zijn kenmerkend voor de polariteitsmassage. Met de massagetechnieken haal je ‘de knopen uit de tuinslang’ en met het polariseren zet je ‘de kraan weer open’. Door zélf de verbinding te voelen tussen jouw handen en met die handen de aandacht te brengen naar het lichaam, komt er verbinding en stimuleer je de energiestroom.

De grondlegger, Randolf Stone

In de eerste helft van de twintigste eeuw heeft Randolf Stone (1890 – 1981) de polariteitstherapie ontwikkeld. Deze door hem ontwikkelde therapie gaat uit van het zelfherstellend vermogen van de mens en dat ziekte een uiting is van een disbalans in de levensenergie.

Randolf Stone was een Amerikaans natuurarts en chiropractor. Naast deze westerse geneeswijzen heeft hij zich onder meer de Vedische en Chinese geneeswijzen eigen gemaakt. Hij ontwikkelde het idee dat ziektes ontstaan op het moment dat levensenergie chronisch geblokkeerd is geraakt.
Levensenergie heeft verschillende trillingen en daarmee verschillende kwaliteiten. Stone benoemde dat volgens de Veda in ether, lucht, vuur, water en aarde energie. Hierbij is ‘Ether’ de energie die gerelateerd is aan de ziel, ‘Lucht’ aan ratio en expressie, ‘Vuur’ aan wilskracht en creativiteit, ‘Water’ aan emoties en ‘Aarde’ aan de materie, het lichaam. Dit idee over deze levensenergie heeft hij theoretisch, maar ook praktisch uitgewerkt in massage, yoga en voedingsleer.

De door hem ontwikkelde therapie bestaat uit vier onderdelen:

 • reinigende, gezondheid bevorderende diëten;
 • meditatie en yoga oefeningen om het vrij stromen van energie te bewerkstelligen;
 • het scheppen van een positieve houding en levensstijl;
 • én de methode van therapeutische aanraking: de polariteitsmassage.

In de loop der jaren is deze polariteitsmassage in het bijzonder in Engeland en Amerika verder ontwikkeld. De kracht van de massage ligt nog steeds in de combinatie van het maken van energetisch verbindingen die de energiedoorstroming bevorderen en het gebruik van fysieke massagegrepen, waarbij huid, spieren en organen worden behandeld.

Energie en massage

Om de werking van de polariteitsmassage te begrijpen is het nodig eerst duidelijk te krijgen wat we onder energie verstaan.
De levensenergie (prana, chi, of ki) stroomt en pulseert in verschillende trajecten door het hele lichaam. Je kunt de stroming daarvan voorstellen zoals elektromagnetische energie zich beweegt. Een magneet wordt ook aangeduid met een ‘positieve’ en een ‘negatieve’ pool (of noord- en zuidpool), met daartussen een neutraal deel. Hier zit geen waardeoordeel aan, maar het geeft aan dat er een richting is waarin de stroming zich beweegt.
Als je een magneet in twee stukken verdeelt, ontstaat in elk deel opnieuw een + en -pool en een neutraal deel. Hoe vaak je de magneten ook zult delen, elke keer ontstaat er weer een magneet met en + en een – pool. Anderzijds is het zo, dat hoeveel magneten je ook aan elkaar koppelt, er altijd maar één + en één –pool ontstaat, met in het centrum een neutraal deel.

Ook in het lichaam worden gebieden op die manier aangeduid met +, -, en 0 (of neutraal). Dit betekent niet dat een bepaald gebied letterlijk positief of negatief is, het is een aanduiding voor de algemene richting van het energieverloop. Energie stroomt altijd van positief naar negatief. 

Vanuit zijn brede achtergrond heeft Randolf Stone verschillende visies op de energiestromen geïntegreerd in zijn gedachtegoed. Dit zijn o.a. de slingerende, pulserende energiebanen in en langs de wervelkolom, de zeven chakra’s, de lange banen van noord naar zuid (van hoofd naar voeten), de horizontale banen en de spiraalvormige baan vanuit de navel.

Het gehele lichaam is doordrongen van pulserende levensenergie. Met energie bedoelen we niet alleen de levensenergie maar óók de energie in de vorm van potentie, gedachten, passies, gevoelens en materie. De gedachte om een brief te schrijven is een lichte, snelle, veranderlijke energie, de geschreven brief is een vaste en trage vorm daarvan. Een gedachte kan gemakkelijk veranderen, de brief veranderen is meer werk. Gevoel is óók een vorm van energie maar trager dan een gedachte. Iets voelen neemt meer tijd dan iets denken. Gedachten zijn zo snel als bliksemschichten, gevoel is trager zoals water.

Om iemand vanuit zijn denken, te brengen naar het voelen of naar het waarnemen van zijn lichaam, moet je de energie in die persoon dus vertragen. Massage is een goede manier om dat te bewerkstelligen.

Polariteiten en spanningsopbouw

Schommelbeweging
Polariteiten, ofwel tegengesteldheden, zijn als een schommel. Ze horen bij elkaar, zoals boos en blij, geven en nemen, vasthouden en loslaten.
Beide kanten van een polariteit zijn nodig en hebben hun kwaliteit. Er is geen ‘betere’ kant, zoals er ook geen ‘betere’ kant is bij een schommel. Het gaat er niet om dat je stilstaat in het midden, maar dat je beiden met evenveel gemak doet, als één soepele beweging, zonder oordeel.
Spanningsopbouw
Als iemand, om wat voor reden dan ook, een voorkeur heeft ontwikkeld voor één kant van een polariteit, dan kost dat kracht. Onbewust wordt geprobeerd de beweging tussen die tegenstellingen te stoppen en is er fixatie op één van de twee. Als iemand bijvoorbeeld angstig is, is er verlangen naar veiligheid. Hoe groter de angst, hoe meer het verlangen in stand wordt gehouden. Dat veroorzaakt spanning. Er ontstaat een blokkade die zich meestal in het lichaam uit: de houding verkrampt, spieren en bindweefsel houden spanning vast. Deze blokkades zorgen ervoor dat de levensenergie minder goed stroomt.
We zijn allemaal bekend met de invloed van onze gedachten op ons lichaam. Neem de gedachte “ik vind dat ik zoveel moet”. Deze gedachte zorgt voor een spanning, een innerlijke spanning, die zich bijvoorbeeld kan vastzetten in je schouders. Vastzittende spanning is een langzame en moeilijk te veranderen energie. Je kunt de gedachte veranderen van ‘ik moet zoveel’ naar ‘ik kan best wat minder hoge eisen stellen aan mijn werk’. Dat geeft een ander gevoel en zal daarmee de fysieke spanning verminderen in je schouders.
Andersom, als je een schouderspier los masseert, maak je fysiek iets los, in die langzame energie. Dit heeft een doorwerking in de lichtere energieën, zoals gevoelens (‘dit voelt zwaar’) of gedachten (‘dit kan ik nooit’). Die kunnen veranderen in bijvoorbeeld ‘dit voelt lekker’ en ‘ik zie nu mogelijkheden’.

Masseren is een manier van communiceren met het lichaam. We gaan er vanuit dat de mens op verschillende niveaus functioneert; fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. De polariteitsmassage heeft als doel deze niveaus met elkaar te verbinden. De ademhaling kan de werking versterken. Adem is levensenergie en door de adem de ruimte te geven, geef je ruimte aan het stromen van de levensenergie. Als resultaat van de polariteitsmassage kan iemand zichzelf als één geheel voelen: één geheel van het lichaam met gedachten, emoties en stromende energie.

De ‘Vijf Elementen’

Randolf Stone heeft de polariteitsmassage mede ontwikkeld vanuit de Ayurveda. Vandaar dat we bekend zijn met dezelfde Vijf Elementen: Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ether.
‘De Vijf Elementen’ is een theorie, een inzicht, een manier van denken. Alles in en om je heen is in te delen naar de Vijf Elementen.

Ieder element drukt een bepaalde kwaliteit van het leven en bewustzijn uit en komt tot uitdrukking op een specifieke plek in ons lichaam:
Lucht: expressie, passie, lichtheid, woorden en gedachten (hoofd);
Vuur: wilskracht, creativiteit, enthousiasme en kracht (borstkas);
Water: emoties, gevoelsmatig verwerken van indrukken en verbinding (buik);
Aarde: concrete zaken, van datgene wat tastbaar is, van je fysieke lichaam en zekerheid (bekken);
Ether: staat voor de oorspronkelijkheid, ‘de bron’, los van je persoonlijkheid, integratie van de totaliteit van het leven (levensenergie, aura).

De uitdaging is om deze vijf lagen met elkaar in verbinding te brengen, zonder lagen uit te sluiten. Als voorbeeld:
– je kunt vol van ideeën (lucht) zijn en enthousiast (vuur), maar als je het element aarde mist, maak je deze plannen niet tot een tastbaar resultaat;
– als de balans tussen wilskracht (vuur) en voelen (water) te veel naar het vuur doorslaat, kom je moeilijk tot rust. Er is sprake van een disbalans waaruit een burn-out kan ontstaan.

Iedereen heeft zijn persoonlijke mix van deze ‘Vijf Elementen’ en functioneert optimaal wanneer hij daarin in balans is. Dan ben je ‘in je element’.

‘Vijf Elementen’ in de massage

Met elke manier van aanraken breng je een bepaalde intentie over: zachtheid, stevigheid, ruimte, etc. Intenties kun je beschouwen vanuit de ‘Vijf Elementen’ en zo bewust overbrengen:
Aarde: verstillende, comprimerende grepen, drukkingen;
Water: vloeiende, zachte effleurages;
Vuur: stimulerende drukpunten, bindweefselrollen en gerichte, activerende petrissages;
Lucht: heel licht strijken met vingertoppen over de huid, het losjes bewegen van gewrichten;
Ether: polarisaties en aandacht vragen voor de adem.

Iedereen reageert, zelfs per keer, heel verschillend op eenzelfde massage. Een stevige, stimulerende massage bevestigt kracht en stevigheid, maar kan ook confronteren met een gebrek daaraan of zet zelfs aan tot verzet. Met een zachte, volle massage nodig je uit tot overgave, maar het kan evengoed verveeldheid oproepen. Het dwarrelend, losjes bewegen van ledematen kan bevrijdend werken of juist appelleren aan alertheid. Een omvattende drukking kan rust geven, maar ook beklemmend werken. Je keuze uit de verschillende massagetechnieken en de volgorde daarvan is dus niet alleen afhankelijk van het gestelde doel, maar ook van de reactie hierop van de ontvangende persoon.

De auteur

Astrid Vollebregt heeft vanaf 2009 diverse massagecursussen gevolgd en is opgeleid tot polariteitsmasseur door Marijn van der Vegt. Ruim vier jaar heeft zij in een Haagse massagepraktijk ervaring opgedaan met diverse vormen van massage. Sinds 2019 geeft zij les in polariteitsmassage (AV Polariteitsmassage).

Foto: De Beeldstudio

Literatuur

Polariteitstherapie, breng je energie in balans, Franklyn Sills.
Jouw handen genezen, Richard Gordon.
Polariteitsmassage, een werkboek, Alan Siegel.

Webinar: Vliegwieltraining voor in je massagepraktijk

Inhoud

In dit webinar komt aan de orde:

 • Wat is vliegwieltraining
 • Wetenschappelijke onderbouwing vliegwieltraining
 • Casuïstiek van jong en sportief tot oud en sedentair
 • Wat zijn ervaringen van therapeuten, masseurs en hun klanten
 • Hoe kan je vliegwieltraining succesvol inzetten in jouw massagepraktijk
 • speciale aanbieding voor jou als lid van Masseurs Netwerk Nederland

Spreker

Jaap Wonders is sportfysiotherapeut en manueel therapeut bij SMC Rijnland Fysiotherapeuten.
Een groot deel van zijn werk is gericht op spier-peesrevalidatie en revalidatie na operaties zoals voorstekruisbandblessures. Ook is Jaap musculoskeletaal echografist, pilatesinstructeur, neemt hij second opinions af en verzorgt hij de fysiotherapeutische begeleiding van heren 1 van hockeyclub Roomburg. Jaap is expert op het gebied van vliegwieltraining en publiceert over dit onderwerp. Voor Enraf Nonius geeft hij cursussen vliegwieltraining aan fysiotherapeuten en binnenkort ook aan sportmasseurs / sportverzorgers / sportzorgmasseurs.

Dit webinar wordt mede mogelijk gemaakt door:

Kynett heeft, in samenwerking met fysiotherapeuten en fitnesstrainers, een mobiele versie van een ‘vliegwieltrainingsapparaat’ ontwikkeld. Vliegwieltraining is goed inzetbaar in de praktijk door sportmasseurs, sportzorgmasseurs, fysiotherapeuten, personal trainers en fitnesstrainers en ook zeer goed toepasbaar bijvoorbeeld in verzorgingstehuizen.

Presentatie Innovatieve krachttraining: vliegwieltraining

Hier kan je de presentatie bekijken van de netwerkbijeenkomst “Innovatieve krachttraining: vliegwieltraining”.

Masseurs Netwerk Nederland is er voor de massageprofessional en zij die dat willen worden. Sta je achter de doelstellingen van dit platform, doe dan mee en word lid!
Ben je al lid dan stellen wij het bijzonder op prijs als je collega masseurs informeert over Masseurs Netwerk Nederland en hen vraagt ook lid te worden.
Samen met alle masseurs in Nederland maken we Masseurs Netwerk Nederland tot een groot succes!

Bodycoaching

 

Datum: 03-04-2020 van 19:30 tot 21:30
Locatie: MSP Opleidingen, J.C. de Rijpstraat 20, 2315 WE Leiden
Kosten: € 12,40 excl. btw

aanmelden

Inleiding

Ons lichaam regeert op datgene wat het meemaakt en dat kan stress veroorzaken. We voelen het in onze schouders of onze rug of ergens anders in ons lichaam. Zogenaamde oplossingen zijn vaak van korte duur.

Het verband tussen spieren, meridianen en emoties werd in de 60er jaren ontwikkeld in Amerika. De ontdekking dat het lichaam informatie opslaat en dat dit middels het testen van spieren vertaald kan worden, heeft veel creatieve geesten geïnspireerd.

De spiertesten en correctiemethodes die gebruikt worden binnen Body Coaching vinden hun oorsprong in de Toegepaste Kinesiologie en Touch for Health. Het is een samenvatting van een veel groter geheel.

Body Coaching geeft inzicht in de samenhang tussen spieren, 14 meridianen, de gerelateerde organen, emoties en de klachten die daaraan gekoppeld zijn.

Doel van de bijeenkomst

Kennismaken met de principes en uitgangspunten van body coaching en onderzoeken hoe Body coaching kan worden ingezet in jouw massagepraktijk.

Inhoud

 • De relatie tussen energie, organen, spieren en klachten
 • Hoe vertaal je de (emotionele) boodschap van je lichaam
 • Waarom doe je wat je doet
 • De werking van stress en de invloed op je functioneren
 • Je drijfveer, je sterke kant en de manier waarop dit zich uit in je werk en je relaties

Docent

In de lijn van John F. Thie wil Aria den Hartog Body Coaching toegankelijk maken voor een groot publiek. Het is haar doel de kennis die zij in de afgelopen 30 jaar heeft opgedaan in een werkbare en eenvoudige vorm aan te bieden.

Meditatie en mindfulness voor de massagepraktijk

Datum: 17-04-2020 van 19:30 tot 21:30
Locatie: Meer Sport, Venkelbaan 41, Capelle a/d IJssel
Kosten: € 12,40 excl. btw

aanmelden

Inleiding

Onderzoek van Harvard University toont aan dat een gemiddeld mens 47% van zijn of haar leven verloren in gedachten doorbrengt. Wij hebben al zo weinig tijd. Het draagt dan ook niet bij aan ons geluk zoveel van onze tijd in een staat van onbewustzijn door te brengen. Wat kan je hieraan doen? Er is niet veel meer nodig dan het vergroten van je bewustzijn van die gedachten. Meditatie en mindfulness zijn hier zeer goed voor te gebruiken. Het directe effect is fantastisch: je bent je bewust van je lichaam en je creëert ruimte om te beslissen waar je je aandacht aan wil besteden. Hiermee ga je stress gerelateerde klachten tegen en stel je jezelf in staat intenser te genieten van het huidige moment.

Doel van de bijeenkomst

De deelnemers maken kennis met de theorie achter, maar ook met de basistechnieken van meditatie en mindfulness voor eigen gebruik. Masseren met een gespannen of afgedwaalde geest is immers voor niemand gunstig. Daarnaast bespreken wij hoe meditatie- en mindfulnesstechnieken ingezet kunnen worden in de dagelijkse praktijk van het masseren. De effecten van de massage worden vergroot wanneer je volledig met je aandacht in je lichaam bent wanneer je gemasseerd wordt.

Inhoud

 • Inleiding in theorie achter meditatie en mindfulness
 • Oefenen met basistechnieken
 • Bespreking van toepasbaarheid van meditatie en mindfulness in de massage praktijk
 • Oefenen met technieken toegepast op de massage praktijk

Docent

De bijeenkomst wordt verzorgd door Jeroen van Es, werkzaam bij Ima Centrum. Bij Ima Centrum staat de ontwikkeling van het bewustzijn centraal. Jeroen van Es is meditatie- en mindfulness docent voor zowel kinderen als volwassenen. Daarnaast coacht Jeroen op het gebied van de ontwikkeling van bewustzijn.

Innovatieve krachttraining: occlusietraining

Occlusietraining is een vorm van krachttraining waarbij de spier wordt afgekneld. Er wordt gebruik gemaakt van een band die constant druk uitoefent. Hierdoor vermindert de doorbloeding van de spier. Door deze verminderde doorbloeding van de spier wordt er minder zuurstof en energie aangeleverd. Ook vermindert hierdoor de afvoer van afvalstoffen.

Uit onderzoek blijkt dat als gevolg van occlusietraining op lage intensiteit (ongeveer 20% van de maximale intensiteit) zowel de spiermassa als de spierkracht toeneemt. In vrijwel alle studies nam de spiermassa en de spierkracht door occlusietraining meer toe dan bij een controlegroep. Dat in de controlegroepen de spiermassa en spierkracht niet sterk toenamen kan verklaard worden door de lage trainingsintensiteit.

Krachttraining op hoge intensiteit is effectief om spierkracht en spiermassa te laten toenemen, maar gaat ook gepaard met een verhoogd risico op blessures. Ook is niet iedereen in staat om krachttraining op hoge intensiteit uit te voeren, bijvoorbeeld na blessures, operaties of op hogere leeftijd. In dat geval kan occlusietraining een geschikt alternatief voor hoge intensiteit krachttraining zijn.

Occlusietraining is dus een alternatief voor krachttraining, al is niet aangetoond dat occlusietraining beter is dan gewone krachttraining. Ook is occlusietraining niet geheel zonder risico’s. Mogelijk kunnen de wanden van bloedvaten beschadigd raken en kunnen er bloedproppen ontstaan. Wanneer er verstandig wordt omgegaan met occlusietraining lijkt er echter geen verhoogd risico op bloedproppen te zijn. Ook leidt occlusietraining tot een hogere hartslag en bloeddruk vergeleken met gewone krachttraining, waardoor occlusietraining wellicht niet aan te raden is voor patiënten met hart- en vaatziekten.

Occlusietraining is dus een veelbelovend alternatief voor gewone krachttraining. Wel is er in de toekomst meer onderzoek nodig naar de effecten en de risico’s van occlusietraining.

Literatuur

Schiphof-Godart, L. (2014): Trainen zonder zuurstof: Oosterse wijsheid? Effecten van laagintensieve krachttraining met afgeknelde spierdoorbloeding. Sportgericht nr. 2 / 2014 – jaargang 68

Massage kan stress verminderen

Massage wordt tegenwoordig steeds vaker ingezet om stress te verminderen. Moraska et al. (2010) onderzochten in een review van de literatuur de effectiviteit van de inzet van massage om stress te verminderen. In totaal werden 25 studies opgenomen in deze review. In alle opgenomen studies werd de massage gegeven door een getrainde masseur.

In de meeste opgenomen studies ontvingen de deelnemers 2 keer per week een massage van 20 tot 30 minuten. In de meeste gevallen was de duur van de studie 5 weken. Stress werd voor aanvang van de studies gemeten, en na afloop van een of meerdere massage behandelingen.

Na een enkele massage behandeling bleken zowel de hoeveelheid stresshormoon dat aanwezig was en de hartslag te zijn afgenomen. Deze resultaten bleken echter niet blijvend te zijn, maar waren wel na iedere behandeling aanwezig. Uit de resultaten van de studies waarin stress werd gemeten na meerdere behandelingen konden geen duidelijke conclusies getrokken worden.

Massage blijkt op korte termijn te kunnen zorgen voor een vermindering van stress. Om uitspraken te doen over het lange termijn effect van massage en het effect van meerdere behandelingen is nog meer onderzoek nodig.

Literatuur

Moraska, A., Pollini, R. A., Boulanger, K., Brooks, M. Z., & Teitlebaum, L. (2010). Physiological adjustments to stress measures following massage therapy: a review of the literature. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 7(4), 409-418.

Presentatie netwerkbijeenkomst Achillespeesklachten: onderzoek, differentiatie en behandeling

Hier kan je de presentatie bekijken van de netwerkbijeenkomst “Achillespeesklachten: onderzoek, differentiatie en behandeling”.

Masseurs Netwerk Nederland is er voor de massageprofessional en zij die dat willen worden. Sta je achter de doelstellingen van dit platform, doe dan mee en word lid!
Ben je al lid dan stellen wij het bijzonder op prijs als je collega masseurs informeert over Masseurs Netwerk Nederland en hen vraagt ook lid te worden.
Samen met alle masseurs in Nederland maken we Masseurs Netwerk Nederland tot een groot succes!