Tagarchief: massagepraktijk

Webinar: De masseur in tijden van het Corona Virus

Inhoud

 • de masseur en zijn inkomen
 • de masseur en zijn klanten
 • vragen en antwoorden
 • speciale aanbieding in verband met de Corona crisis

Indienen vragen

 • Mail je vragen aan ons, dan kunnen we deze meenemen bij de voorbereiding van het webinar. Stel je vraag zo precies mogelijk. Jouw vraag wordt anoniem behandelt.

Sprekers


Hans de Bruijn

Hans de Bruijn is opgeleid als fysiotherapeut en heeft veel therapeutische ervaring. Hans zoekt voortdurend naar nieuwe, innovatieve mogelijkheden voor zijn cliënten om hen te informeren en te helpen bij het bevorderen van hun gezondheid. Hans is ook docent binnen de massagebranche en mede verantwoordelijk voor de nieuwe online opleidingen sportzorgmasseur en ontspanningsmassage.  In samenwerking met Masseurs Netwerk Nederland is Hans consultant voor masseurs om hun massagepraktijken te versterken en meer inkomen te genereren.


Joost Mentink

Joost Mentink is opgeleid als Bioloog en eerste graads docent en is als opleider sinds 1984 actief in de massagebranche. Hij is oprichter van Masseurs Netwerk Nederland en wil met dit platform een bijdrage leveren aan het bevorderen van massage in Nederland.

Productbespreking: TENS

Inleiding

TENS staat voor “Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation”, oftewel transcutane elektrische zenuwstimulatie. TENS wordt voornamelijk gebruikt voor de verlichting van pijn bij verschillende aandoeningen (Koke et al. 2004). Elektrische stimulatie wordt toegepast op de huid (Sluka & Walsh 2003).

Werking TENS

Bij het gebruik van TENS worden er gepulseerde stroompjes gebruikt die via elektroden op de huid de onderliggende zenuwen activeren (Boogaard 2017). Bij het gebruik van TENS wordt er uitgegaan van de poorttheorie. De poorttheorie gaat ervan uit dat door de stimulatie van dikkere, sensorische, zenuwen de dunnere ‘pijn-zenuwen’ geremd kunnen worden (Meijler 2006).

Wetenschappelijk onderzoek

In een systematische review met meta-analyse van Johnson & Martinson (2007) werd het effect van TENS bij pijn aan het musculoskeletale systeem onderzocht. Uit de resultaten bleek dat TENS pijn significant verminderde ten opzichte van een placebo. Jauregui et al. (2016) onderzochten het effect van TENS bij lage rugpijn in een meta-analyse. Uit de resultaten blijkt dat TENS leidde tot een significante vermindering van de pijn bij patiënten met chronische lage rugpijn. Kamali et al. (2017) onderzochten het effect van TENS op de perifere bloedstroom. Uit hun resultaten bleek dat TENS zorgde voor een verhoogde perifere bloedstroom, vooral wanneer TENS werd toegepast op een deel van het autonome zenuwstelsel, de sympathische ganglia (Kamali et al. 2017). Ook kan TENS met hoge frequentie leiden tot een verhoogde concentratie endorfine in de bloedbaan, wat een pijnstillend effect heeft (Vance et al. 2014).

TENS in de massagepraktijk

Massage wordt vaak ingezet bij musculoskeletale klachten en pijnklachten. TENS kan zorgen voor een vermindering van deze klachten. Hierdoor is er voor TENS zeker plaats in de massagepraktijk, mogelijk in combinatie met andere behandelingen. Wel is het van belang rekening te houden met contra-indicaties voor het gebruik van TENS, zoals zwangerschap of de aanwezigheid van een pacemaker. Raadpleeg hiervoor altijd de bijsluiter of handleiding van de fabrikant.

Shanti Hermanides De Blauwe Scarabee

Ik gebruik TENS niet lokaal, maar juist over het hele lichaam. Hiermee verbeter ik de doorstroming van energie bij cliënten met vermoeidheid, stress en burn-out gerelateerde klachten. Bij meer lokale pijnklachten intensiveer ik de behandeling door lokaal extra plakkers te plaatsen. Bij fibromyalgie kan de TENS ook een aanvullende behandelmethode zijn. Reken hierbij dan wel op een langdurige behandelperiode van ca 20 behandelingen. Ik merk dat de TENS nog niet zo bekend is en dat klanten er daarom nog niet zoveel gebruik van maken.

David Jansen Massagepraktijk Jansen

Ik gebruik de TENS vooral om de pijn te dempen en zo een behandeling mogelijk te maken, die anders door pijn niet mogelijk zou zijn. In onze praktijk wordt de TENS ca. 2x per week gebruikt. We hebben ook een uitleenapparaat die onze klanten thuis kunnen gebruiken.  We stellen de TENS in op een stand zodanig dat de prikkel goed te verdragen is door de cliënt (VAS 6-7). Een praktische tip: let op de accu / batterijen dat ze goed zijn opgeladen, anders is de prikkel lager dan je wellicht zou verwachten.

Mark Nijkamp Massagecentrum Twente

Wij hebben in onze praktijk 3 TENS apparaten die we dagelijks gebruiken. Wij verkopen de apparaten ook aan onze klanten en hebben tevens een uitleenservice. De TENS passen we toe bij nek-schouderklachten, lumbale klachten, achillespeesklachten, maar bijvoorbeeld ook bij heftige menstruatiepijn. Soms gebruiken we de TENS in combinatie met kinesiology taping. We richten ons met de TENS behandeling in het bijzonder op het stimuleren van de bloedsomloop en pijnbestrijding.

Referenties

Köke, A. J., Schouten, J. S., Lamerichs-Geelen, M. J., Lipsch, J. S., Waltje, E. M., van Kleef, M., & Patijn, J. (2004): Pain reducing effect of three types of transcutaneous electrical nerve stimulation in patients with chronic pain: a randomized crossover trial. Pain, 108(1-2), 36-42.

Sluka, K. A., & Walsh, D. (2003): Transcutaneous electrical nerve stimulation: basic science mechanisms and clinical effectiveness. The Journal of pain, 4(3), 109-121.

Boogaard, H. (2017): Kan transcutane elektrische neurostimulatie (TENS) de analgeticaconsumptie laten afnemen bij een patiënt die is behandeld met een transorale excisie van een tongbasiscarcinoom.

Meijler, W. J. (2006): Nociceptie en sensitisatie. Ned Tijdschr Tandheelkd, 113, 433-436.

Johnson, M., & Martinson, M. (2007): Efficacy of electrical nerve stimulation for chronic musculoskeletal pain: a meta-analysis of randomized controlled trials. Pain, 130(1-2), 157-165.

Jauregui, J. J., Cherian, J. J., Gwam, C. U., Chughtai, M., Mistry, J. B., Elmallah, R. K., … & Mont, M. A. (2016): A meta-analysis of transcutaneous electrical nerve stimulation for chronic low back pain. Surg Technol Int, 28, 296-302.

Kamali, F., Mirkhani, H., Nematollahi, A., Heidari, S., Moosavi, E., & Mohamadi, M. (2017): The effect of transcutaneous electrical nerve stimulation of sympathetic ganglions and acupuncture points on distal blood flow. Journal of acupuncture and meridian studies, 10(2), 120-124.

Vance, C. G., Dailey, D. L., Rakel, B. A., & Sluka, K. A. (2014): Using TENS for pain control: the state of the evidence. Pain management, 4(3), 197-209.

 

Vastleggen best practices in de massagepraktijk

Een casusbeschrijving is een gedetailleerde beschrijving van het verloop van een klacht/aandoening en de behandeling van een cliënt. Casusbeschrijvingen zijn  geschikt om het verloop van een aandoening en het effect van een behandeling vast te leggen. Om informatie uit casusbeschrijvingen te kunnen vergelijken en uit te kunnen wisselen, is het van belang dat alle casusbeschrijvingen helder en volgens dezelfde richtlijn geschreven worden. Voor casusbeschrijvingen is de CARE  (CAse REport) richtlijn ontwikkeld. In dit artikel zullen we een vragenlijst presenteren, die is afgeleid van de geldende CARE richtlijn. Het doel van dit artikel is om best practices op het gebied van massage te verzamelen, die allemaal op dezelfde wijze zijn vastgelegd, om zo het vergelijken en uitwisselen van behandelingen mogelijk te maken.    

Inleiding

Een casusbeschrijving is een korte gedetailleerde beschrijving van de behandeling van een cliënt met een bepaalde klacht/aandoening (Gagnier et al. 2013; Sun 2013) en bestaat meestal uit 1500-2500 woorden (Cohen 2006). De observaties van de behandelaar of arts worden zorgvuldig vastgelegd (Chelvarajah & Bycroft 2004). Een casusbeschrijving beschrijft meestal een, maar hooguit enkele cliënten die iets met elkaar gemeen hebben, zoals een klacht/aandoening of een behandeling die ze ondergaan (Gagnier et al. 2013).  Vandenbroucke (2001) heeft de mogelijke functies van casusbeschrijvingen beschreven. Het herkennen en beschrijven van nieuwe ziektes, het opmerken van bijwerkingen van medicijnen en behandelingen, het bestuderen van de mechanismes en het verloop van een ziekte, educatie en het herkennen van zeldzame manifestaties van een ziekte zijn mogelijke functies van casusbeschrijvingen.

De bevindingen van een casusbeschrijving worden niet beschouwd als sterk wetenschappelijk bewijs (Sun 2013), maar zijn wel geschikt om nieuwe problemen of oplossingen te ontdekken (Vandenbroucke 1999). In casusbeschrijvingen is er sprake van een hoog risico op bias[1], omdat het slechts de beschrijving van een of enkele cliënten betreft. (Kiene et al. 2013; Vandenbroucke 1999). Casusbeschrijvingen missen vaak belangrijke informatie over de cliënt, de aandoening, de behandeling of de uitkomst (Richason et al. 2009). Door een gebrek aan richtlijnen over het schrijven van casusbeschrijvingen varieert de kwaliteit en de presentatie (Sun et al. 2013). Daarom zijn in 2013 de CARE- richtlijnen voor het schrijven van casusbeschrijvingen uitgebracht (Gagnier et al. 2013).

De CARE-richtlijnen hebben als doel ervoor te zorgen dat casusbeschrijvingen allemaal op systematische wijze worden gerapporteerd (Gagnier et al. 2013). Het schrijven volgens deze richtlijnen draagt bij aan de compleetheid en transparantie van casusbeschrijvingen (Riley et al. 2017). De richtlijn bestaat uit een checklist van 13 items die belangrijk zijn om opgenomen te worden in een casusbeschrijving (Gagnier et al. 2013).

De CARE richtlijn

Een casusbeschrijving begint met een duidelijke titel en een aantal sleutelwoorden die het aandachtsgebied van de casusbeschrijving typeren. Hierna volgt er vaak een korte samenvatting van de casusbeschrijving, waarin kort de introductie, de symptomen en klinische bevindingen, de diagnose, de gebruikte interventies of behandelingen, de resultaten en de conclusie vermeld worden.

Hierna volgt er een inleiding van een of twee paragrafen waarin vermeld wordt waarom deze casus uniek of interessant is, meestal met een aantal wetenschappelijke referenties.
Na de introductie volgt een beschrijving van de cliënt. De cliënt moet zoveel mogelijk geanonimiseerd worden. Dat wil zeggen dat de casusbeschrijving niet direct te herleiden is naar de cliënt waar de casusbeschrijving over gaat (Riley et al. 2017). Ook dient de cliënt een toestemmingsverklaring formulier te ondertekenen, waarin de cliënt op de hoogte gesteld wordt van het doel van het casusbeschrijving en toestemming geeft voor de publicatie hiervan (Neavyn & Murphy 2014). Bij de beschrijving van de cliënt worden de demografische gegevens van de cliënt, de klachten en symptomen, medische-, familie-, en psychosociale anamnestische gegevens besproken. Ook worden eerdere behandelingen van dezelfde aandoening en het resultaat hiervan besproken.

Hierna wordt het relevante lichamelijk onderzoek dat gedaan is beschreven en worden andere klinische bevindingen besproken.

Vaak bevat een casusbeschrijving een tijdlijn, waarin de informatie uit het report geordend staat op volgorde.

Vervolgens wordt besproken hoe de werkdiagnose tot stand is gekomen, welke moeilijkheden er waren bij het stellen van deze diagnose en waarom de behandelaar op deze diagnose is uitgekomen.

De factoren die de prognose van de cliënt bepalen worden (indien van toepassing) beschreven.

Hierna worden de gebruikte behandelingen duidelijk beschreven, gevolgd door de resultaten, eventuele metingen na afloop van de behandeling en eventuele complicaties of bijwerkingen. Als de cliënt zelf iets moest doen tijdens de behandeling, bijvoorbeeld het thuis uitvoeren van oefeningen, wordt de naleving hiervan ook besproken.
Aan het eind van de casusbeschrijving wordt er een korte discussie geschreven over de sterke en zwakke punten van de aanpak van de besproken casus, de relevantie van de beschikbare literatuur voor deze casus, de redenering met betrekking tot de conclusies en de belangrijkste lessen die uit deze casusbeschrijving getrokken kunnen worden. Hierna volgt een korte conclusie van de casusbeschrijving.
Als het mogelijk is kan de cliënt hierna nog zijn of haar mening geven over de behandeling en het resultaat hiervan.

Relevantie voor de massagepraktijk

Het doel van dit artikel is het verzamelen van best practices op het gebied van massage. Door behandelingen nauwkeurig en op dezelfde manier vast te leggen wordt het uitwisselen en vergelijken van behandelingen makkelijker.

Voor het verzamelen van best practices op het gebied van massage hebben we een vragenlijst en een toestemmingsverklaring opgesteld gebaseerd op de CARE richtlijn. De belangrijkste onderdelen van de richtlijn voor het verzamelen van best practices zijn hierin opgenomen. De cliëntgegevens, de klachten en symptomen van de cliënt, de werkdiagnose die gebruikt wordt en een uitgebreide en gedetailleerde beschrijving van de behandeling en het resultaat hiervan zijn hiervoor de belangrijkste onderdelen. Ook de ervaringen van de cliënt met betrekking tot de behandeling zijn van belang voor het verzamelen van best practices.

Het bestuderen van wetenschappelijke literatuur, inzicht in het medisch dossier van een patiënt, het maken van een tijdlijn en het schrijven van een samenvatting zijn van minder belang voor het verzamelen van best practices op het gebied van massage. Daarom komen deze onderdelen in de vragenlijst niet aan bod.

Auteur

Hessel Stuurman is bewegingswetenschapper i.o. Hij schrijft o.a. voor Masseurs Netwerk Nederland artikelen.

© Masseurs Netwerk Nederland 2017. Alle rechten voorbehouden. www.masseursnetwerk.nl
Overname van het artikel op individuele websites en social media sites is niet toegestaan.
U wordt uitgenodigd een directe link naar het artikel op de website www.masseursnetwerk.nl op uw website op te nemen en de link naar het artikel te delen op social media.

Referenties

Gagnier, J. J., Kienle, G., Altman, D. G., Moher, D., Sox, H., & Riley, D. (2013): The CARE guidelines: consensus-based clinical case reporting guideline development. Journal of medical case reports7(1), 223.

Sun, Z. (2013): Tips for writing a case report for the novice author. Journal of medical radiation sciences60(3), 108-113.

Cohen, H. (2006): How to write a patient case report. American Journal of Health-System Pharmacy63(19), 1888-1892.

Chelvarajah, R., & Bycroft, J. (2004): Writing and publishing case reports: the road to success. Acta neurochirurgica146(3), 313-316.

Vandenbroucke, J. P. (2001): In defense of case reports and case series. Annals of Internal Medicine134(4), 330-334.

Vandenbroucke, J. P. (1999): Case reports in an evidence-based world, JOURNAL OF THE ROYAL SOCIETY OF MEDICINE Volume 92 Number 4 ISSN 0141-0768

Kiene, H., Hamre, H. J., & Kienle, G. S. (2013): In support of clinical case reports: a system of causality assessment. Global Advances in Health and Medicine2(2), 64-75.

Richason, T. P., Paulson, S. M., Lowenstein, S. R., & Heard, K. J. (2009): Case reports describing treatments in the emergency medicine literature: missing and misleading information. BMC emergency medicine9(1), 10.

Sun, G. H., Aliu, O., & Hayward, R. A. (2013): Open-access electronic case report journals: the rationale for case report guidelines. Journal of clinical epidemiology66(10), 1065.

Riley, D.S., Barber, M.S., Kienle, G.S., Aronson, J.K., von Schoen-Angerer, T., Tugwell, P., Kiene, H., Helfand, M., Altman, D.G., Sox, H., Werthmann, P.G., Moher, D., Rison, R.A., Shamseer, L., Koch, C.A., Sun, G.H., Hanaway, P., Sudak, N.L., Kaszkin-Bettag, M., Carpenter, J.E., Gagnier, J.J. (2017): CARE guidelines for case reports: explanation and elaboration document. J Clin Epidemiol. 89:218-235.
doi: 10.1016/j.jclinepi.2017.04.026. Epub 2017 May 18. PubMed PMID: 28529185.

Neavyn, M., & Murphy, C. (2014): Coming to a Consensus on Informed Consent for Case Reports. J. Med. Toxicol. 10:337–339

 

[1] Een of meerdere factoren die de uitkomst van een onderzoek kunnen beïnvloeden en een objectieve interpretatie in de weg staan.

 

MNN op bezoek bij massagepraktijk Moenen

Gewoon een goede massage!

In april 2017 opende Martin Moenen zijn massagepraktijk in de Merenwijk in Leiden. Martin was al actief in het Massage Collectief Leiden aan de Rooseveltstraat in Leiden, maar wilde graag een eigen vestiging vlakbij zijn woning. Zijn praktijk is gevestigd in winkelcentrum de Kopermolen, vlakbij een gezondheidscentrum, een huidtherapeutisch centrum, een logopedist en een apotheek. Kortom, een ideale locatie voor samenwerking met collega zorgverleners.

“ Ik wil mijn klanten graag gewoon een goede massage geven. Door mijn vele opleidingen, zoals lipomassage, touch for health, stoelmassage voetreflexmassage, sportmassage en kinesiotapen, wil ik graag zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen en verwachtingen van mijn klanten. Niks zweverigs, gewoon lekker nuchter, een goede massage geven, omdat ik weet en dagelijks ervaar hoe belangrijk en waardevol een goede professionele massage is voor mensen.”

Massagepraktijk Moenen

Martin was tot voor kort werkzaam bij de Sociale Verzekeringsbank. Met veel liefde en aandacht hielp hij cliënten in het kader van de uitvoering van remigratieregelingen. Echter, zoals zo veel personen in Nederland, werd ook hij getroffen door een reorganisatie en een bezuinigingsronde. Daar sta je dan als 49 jarige!

Zijn partner was al enige tijd bezig hem te stimuleren en te interesseren om een massage opleiding te gaan volgen. “Haar gedachte was dat massage wel eens prima bij mij zou kunnen passen, omdat ik goed kan luisteren, gemakkelijk echte en oprechte aandacht geef aan mensen en mensen graag wil helpen”.
Zo gezegd zo gedaan en zo is Martin in 2010 begonnen met de opleiding Sportmassage bij MSP Opleidingen in Leiden.
Hij was direct enthousiast en kon zijn kennis en vaardigheden toepassen in de praktijk bij DIOK (de afkorting staat voor Doorzetten Is Onze Kracht), een bekende top rugbyclub met een rijke historie in Leiden.

Na de opleiding sportmassage volgde een breed scala aan na- en bijscholingen. Martin werd in het bijzonder geïnspireerd door de opleiding Voetreflexmassage. Martin: “De Oosterse benadering was voor mij een echte eyeopener. Ik was verbaasd en verwonderd over wat er met klanten gebeurt als ik Voetreflexmassage bij hen toepas. Dat heeft met zweverigheid niks te maken, integendeel. Als er 1 persoon is die met zijn beide voeten op de grond staat ben ik dat wel “.

Ontwikkeling

De praktijk loopt naar verwachting. “Door de locatie lopen er veel mensen langs mijn praktijk, die dan ook regelmatig naar binnenkomen voor informatie en om even bij mijn praktijk binnen te kijken”, aldus Martin.
Hij werkt op dinsdag- en donderdagavond bij DIOK en voert daar logischerwijs vooral sportmassage uit. Per avond masseert hij gemiddeld zo 2-4 rugbyers van de vereniging. Daarnaast is hij geopend van maandag t/m vrijdag van 10 – 18 uur en op maandag, woensdag en vrijdag zelfs tot 20.30 uur. In het weekend is hij uitsluitend geopend op afspraak.
In de nabije toekomst wil Martin zijn samenwerking met collega zorgverleners verder uitbreiden. Momenteel werkt hij vooral samen met Ross Watson en Guido Bakker, 2 fysiotherapeuten verbonden aan DIOK en gevestigd in een eigen fysiotherapeutisch centrum in sportcentrum Ja in Leiden. Ross Watson is in de sportwereld geen onbekende. Zo heeft hij onder meer gewerkt als fysiotherapeut en performancetrainer bij eredivisieclub voetbal AJAX en is hij nu actief voor het nationale waterpoloteam en de Zijl waterpolo.

Fysische vaattherapie – Bemer

Sinds kort heeft Martin de beschikking over de Bemer-PRO, het meest uitgebreide en professionele systeem van Bemer voor het geven van fysische vaattherapie. Diverse klanten hebben de heilzame werking van de fysische vaattherapie al kunnen ervaren. Fysische vaattherapie verbetert de microcirculatie en ondersteunt zo het zelfherstellend vermogen van het menselijk lichaam.

Martin noemt als voorbeeld een oudere vrouw met reuma. In het begin ging ze dagelijks 2x per dag op de Bemer, nu nog 3x in de week. Door het gebruik van de Bemer werden haar polser soepeler, en kon ze volstaan met veel minder pijnmedicatie. Bovendien kon de cliënt veel beter slapen, zowel qua tijdsduur (van 2 naar 6 uur slaap gemiddeld per nacht), als qua diepte. Voor de komende week staat een cliënt op het programma met een voorste kruisbandoperatie. Ook daarbij zal Martin de Bemer op een passende manier gaan inzetten.
Martin integreert de Bemer het liefst met zijn massagebehandelingen. Naar zijn mening een optimale situatie. situatie. Martin: “Laatst had ik een klant met vage heupklachten, naar mijn idee een piriformis probleem. Mijn klant liep al langere tijd rond met deze klachten en had al diverse zorgverleners bezocht. Na 10 behandelingen, bestaande uit massage gecombineerd met fysische vaattherapie waren de klachten bij de alledaagse activiteiten weg en kon de klant weer vrijelijk bewegen en sporten”.

Tenslotte

Masseurs netwerk Nederland wenst Martin heel veel succes met het verder uitbouwen van zijn klantenkring.
Martin haalt veel voldoening uit zijn werk als masseur. Hij vindt het geweldig om in een 1 op 1 setting met mensen bezig te zijn.
Zijn klanten zullen ervaren dat ze bij hem een goede massage op maat krijgen. Door de vele opleidingen die hij heeft gevolgd kan hij voor zijn klanten in zijn behandelingen gebruik maken van vele technieken. De kwaliteit van zijn massages houdt hij op het juiste niveau door een actieve betrokkenheid bij het Massage Collectief Leiden, het regelmatig volgen van na- en bijscholingen ( zo was Martin recentelijk bij een unieke scholing onder leiding van de expert in Russische sportmassage Oleg Bouimer, directeur van een Amerikaans massage opleidingsinstituut en begeleider van wereldtoppers triathlon) en het deelnemen aan Massageteam4U.

Maar natuurlijk in de eerste plaats door dagelijks actief te zijn in zijn mooie nieuwe massagepraktijk!
Meer informatie en afspraken:
http://www.mpmoenen.nl/

Dit artikel is een vervolg op de serie “Op bezoek bij”.
Ook met uw massagepraktijk in deze rubriek? Neem dan contact met ons op.

De ideale warming-up, hoe doe je dat?

Datum: 12 juni 2017 19:30 – 21:30 uur
Locatie: Leffelaar Opleidingen, IJselstraat 24, Amsterdam
Kosten: € 12,40 excl. btw

aanmelden

‘If you spend too much time warming up, you’ll miss the race. If you don’t warm up at all, you may not finish the race’.

Inleiding

De warming-up is bedoeld om het lichaam klaar te maken voor de te leveren inspanning. Door een goede warming-up gaat de snelheid van het spiermetabolisme en de energieomzetting (middels enzymen) omhoog. Als gevolg van een verhoogd metabolisme neemt de spiercontractie snelheid toe, wordt de coördinatie beter en kan de sporter meer vermogen leveren.

Maar wat gebeurt er eigenlijk tijdens de warming-up in het lichaam zodat je beter gaat presteren? Wat moet een roeier anders dan een tennisser doen tijdens een warming-up? Wat kan je toevoegen aan een basis opwarming, om meer uit de sportprestatie te halen? En is het wel nuttig dat hardlopers na elke training gaan rekken?
Middels deze workshop gaan we dieper in op de vraag hoe een sporter kort voor een inspanning zich moet voorbereiden. De fysiologische en grond motorische basis eigenschappen zullen de basis vormen van de ideeën waaruit wij gaan denken. Daarnaast kiezen we een aantal sporten en bekijken we wat voor sport specifieke warming-ups daar ideaal voor zijn. Het doel is dan ook dat aan het einde van de workshop jij genoeg inzicht hebt om per sporter een specifiek warming-up schema in elkaar te zetten.

Doel van de bijeenkomst

Het doel van deze bijeenkomst is tweedelig. Allereerst wordt er een verdieping gemaakt in de achter liggende gedachtes van het opwarmen voor een training/ wedstrijd. Na de theoretische basis gelegd te hebben gaan wij middels verschillende casuïstieken kijken wat de ideale warming-up is. De bijeenkomst zal een interactief karakter hebben zodat wij samen de theorie in praktijk kunnen brengen.

Inhoud

 • Wat valt er onder warming-up?
 • Wat is de ideale warming-up?
 • Verschil van een warming-up tussen trainingen en wedstrijden.
 • Overige invloeden op korte termijn bij sportinspanningen.
 • Sportspecifieke warming-ups.
 • Hoe moet een cooling-down?

Tot 1 week voorafgaand aan de netwerkbijeenkomst kan je vragen indienen voor de docent via het contactformulier. Ook kun je een voorkeur aangeven welke sportsituatie absoluut moet terugkomen in de bijeenkomst.

Docent

Matthijs Schakel is fysiotherapeut en werkt bij ManualFysion in Amsterdam. Veel van zijn cliënten zijn fanatieke sporters op verschillende niveaus. Daarnaast is hij bezig met zijn master Human Movement Science aan de VU. Ook is hij betrokken bij het verschillende onderzoeken en specialiseert hij zich tevens in het patiënt specifiek trainen middels biofeedback.

Starten na een blessure: wanneer, wat en hoe?

Datum: 7 april 2017 19:30 – 21:30 uur
Locatie: MSP Opleidingen, Rooseveltstraat 12, Leiden
Kosten: € 12,40 excl. btw

aanmelden

Inleiding

Nederlanders sporten veel, en bij dat sporten raken veel sporters geblesseerd. Meestal probeert de sporter op basis van “trial and error” weer terug te komen op het oorspronkelijke niveau van functioneren. Ze gebruiken hiervoor allerlei preventieve maatregelen, zoals bijvoorbeeld warming-up en cooling-down, tapen en bandageren, massage, etc. Vaak lukt dat, echter vaak ook niet.

In deze workshop wordt getracht inzicht te geven in het herstelproces, vanaf het moment van het optreden van de blessure tot aan het begin van de sportspecifieke training. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen blessures van spierweefsel, peesweefsel, kapsels en banden. De workshop is chronologisch van opbouw: direct gekoppeld aan de fasen van het herstelproces (WANNEER) wordt beschreven welke activiteit (WAT) verricht mag worden en hoe deze uitgevoerd dient te worden (HOE).bron: www.startwondverzorging.nl

De Stichting Consument en Veiligheid omschrijft een sportblessure als volgt: “Een sportblessure is een letsel, dat ontstaat door een plotselinge gebeurtenis tijdens sportbeoefening of dat geleidelijk ontstaat ten gevolge van het sporten.”

Met andere woorden: er is sprake van weefselschade: beschadiging van ligamenten, gewrichtskapsels, spieren, pezen of kraakbeen. In alle gevallen is er sprake van beschadiging van het bindweefsel.
Een beschadiging zet allerlei reacties in gang, die er voor zorgen het beschadigde weefsel zo goed en zo functioneel mogelijk te herstellen. Met als belangrijkste doel het weer terugbrengen naar de oorspronkelijke situatie. Het genezingsproces, dat direct in gang wordt gezet na de beschadiging, is bij de verschillende soorten weefsel nagenoeg gelijk. Pas tijdens het proces van wondgenezing zal het zich weefselspecifiek gaan “specialiseren”.

Sporters, maar ook sportmasseurs, trainers en begeleiders, vinden het altijd moeilijk te bepalen wanneer ze weer kunnen gaan sporten en wat ze dan mogen en kunnen doen. Er zijn namelijk twee risico’s: of ze beginnen te snel met het sporten of ze beginnen met een te zware belasting. In beide gevallen leidt dit tot hernieuwd letsel.
Om een zo duidelijk en verantwoord mogelijk herstelprogramma te kunnen starten, wordt aan de hand van de fasen van wondgenezing een beleid ten aanzien van de trainingsopbouw weergegeven. De doelstelling van deze workshop is het verkrijgen van inzicht in het wondgenezingsproces, en dan vooral gericht op het herstel van het biomechanisch gedrag (trekkracht, belastbaarheid) van het beschadigde weefsel.

Doelstellingen

De cursist kan na het volgen van de netwerkbijeenkomst antwoord geven op de volgende vragen:

 • Uit welke fasen bestaat het weefselherstelproces?
 • Wat is het verschil tussen een spier-, pees- en/of gewrichtsblessure?
 • Wanneer kan je beginnen met belastingopbouw en hoe pak je dit aan?
 • Welke ‘ondersteunende’ maatregelen kan je bieden: tapen, bandageren, masseren?
 • Wat is de beste manier van voorbereiden op de prestatie, zodat de sporter geen hernieuwde blessures oploopt?
 • Welke oefeningen kunnen bijdragen aan primaire preventie en optimaal presteren?

Tot 1 week voorafgaand aan de netwerkbijeenkomst kan je vragen indienen voor de docent via het contactformulier.

Docent

Tjitte Kamminga was als docent fysiotherapie meer dan 30 jaar werkzaam aan de Hogeschool Leiden. Daarnaast werkte hij parttime als zelfstandig fysiotherapeut/manueel therapeut, m.n. gericht op sportblessures en onbegrepen klachten in Den Haag en ‘s Gravenzande. Na het stoppen met lesgeven heeft hij zijn praktijkwerkzaamheden uitgebreid. Hij adviseert veel sporters en hardlopers, in het bijzonder in geval van blessures.


Hij schreef een drietal boeken, waaronder “De nieuwe warming-up” .Tevens publiceert hij regelmatig over onderwerpen als de warming-up, bewegen voor ouderen, e.d. Voor uitgebreidere informatie kunt u zijn website www.tjittekamminga.nl raadplegen.

Accreditatie

De bijeenkomst is geaccrediteerd door

Literatuur

1. Hawke, T.J. en Garry, D.J. Myogenic satellite cells: physiology to molecular biology. J Appl Physiol. 2001 Aug;91(2):534-51.
2. Hoeksma, A.F. Wondgenezing en de consequenties ervan voor de revalidatie van handletsels. Op: www.revalidatiegeneeskunde.nl, februari 2003.
3. Kamminga, Tjitte. De nieuwe warming-up.uitg. TIRION SPORT. 2011
4. Kamminga, T.H. Niet rekken, maar hoeken. Proloop, juni 2009.
5. Morgan, J.E. en Partridge, T.A. Muscle satellite cells. I : Int. J. Biochem. Biol. 2003 Aug; 35(8):1151-6.
6. Morree, J.J. de. Dynamiek van het menselijk bindweefsel. Uitg. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Diegem. Vijfde, herziene druk, 2009.
7. Trendrapport bewegen en gezondheid 2000/2014 Uitg. TNO, 2015
8. Frida Smit en Rolf ter Schure, Bouw, functie en herstel van bindweefsel. 2009
9. Snijders, C, Nordin, M., Frankel, V.H. Biomechanica van het spier-skeletstelsel. 2005. pp 237-241
10. Stappaerts, K. en Staes, F. Onderzoek en behandeling van spierverkortingen. 2006, 3e dr.
11. Wingerden, B.A.M. van: Bindweefsel in de revalidatie. Uitg. Scripo Verlag Schaan Liechtenstein, 1997.
12. Zutphen, H.C.F. van, e.a.: Nederlands leerboek de fysische therapie in engere zin Deel I. Springer Media B.V. Vijfde ongewijzigde druk, 2001.
13. Zutphen, H.C.F. van, e.a.: Nederlands leerboek de fysische therapie in engere zin Deel II. Springer Media B.V. Vijfde ongewijzigde druk, 2001.
14. http://www.sport.nl NOC*NSF: de omvang van sportblessures.

MNN op bezoek bij HDV-sportmassage

Massage een luxe? Helemaal niet, massage is juist een noodzaak!
Volgende maand bestaat HDV- Sportmassage 5 jaar. Begonnen vanuit huis in Voorschoten en op diverse andere lokaties, zoals in een sportschool en bij Massage Collectief Leiden, is hij nu sinds maart van dit jaar gevestigd in een verzamelpraktijk met een fysiotherapeut en een natuurgeneeskundig therapeut.
Henry: “Massage is voor iedereen een absolute noodzaak. Ik zie in mijn praktijk wat massage kan doen voor mijn cliënten en gun het daarom iedereen van harte! Ik vind het fantastisch om te zien hoe ik met mijn massagebehandelingen mensen verder kan helpen!

HDV Sportmassage

We treffen Henry de Vrij in zijn mooie massagepraktijk hartje Voorschoten aan de Prins Bernhardlaan. Hij is gevestigd in Bekken advies centrum Gonneke Dubbeling. Henry zit hier sinds 1 maart 2016 en maakt een stormachtige ontwikkeling door in zijn praktijk.

Historie

Van huis uit is Henry kok. Als zodanig heeft hij tot 2014 gewerkt bij Rivierduinen, een organisatie voor Geestelijke Gezondheidszorg in Zuid-Holland. Vanwege de reorganisatie kreeg hij de gelegenheid om een omscholingstraject te volgen. Daar is hij zijn oude werkgever nog heel dankbaar voor.
Henry: “ik heb mijn droom mede dankzij hen waar kunnen maken. Toen ik vroeger veel aan fitness deed, ging ik wekelijks al naar de sportmasseur. Ik vond het mooi om te zien hoe een sportmasseur actief was bij een sportvereniging “langs de lijn” en zo de sporters kon helpen met sportmassage en sportverzorging”. En nu mag ik het zelf doen, echt geweldig!”

Opleidingen

Henry is begonnen met de opleiding sportmassage voor het officiële ACE diploma. De opleiding sportmassage is een pittige opleiding, waar je echt je best voor moet doen om uiteindelijk het felbegeerde diploma Sportmassage te behalen. Daarna volgde hij onder meer de officiële cursus kinesiotaping, triggerpointtherapie, stoelmassage, hotstonemassage, spierbalans-, lymfe- en segmentale therapie.

Op zijn verlanglijstje staat binnenkort de opleiding Physical Performance Trainer in Zwolle. Hiermee kan hij bij voetbalvereniging Voorschoten ’97 sporters nog beter begeleiden bij herstel na blessures in nauw overleg met de technische en de paramedische staf. In deze opleiding gaat hij onder meer les krijgen van sportfysiotherapeut Marsha Westerhof. Marsha begeleidt o.a. Dafne Schippers, de wereldkampioene sprint op de 200 meter.
Henry combineert al zijn kennis en ervaring in zijn behandelingen. Hij neemt uitgebreid de tijd voor en geeft aandacht aan zijn cliënten en dat wordt gewaardeerd. Henry: “ mijn klanten vinden het heel fijn dat ik hen goed uitleg wat ik voor behandeling wil doen en welke doelen we samen willen bereiken”.
Veel van de klanten van Henry komen bij hem via mond tot mond reclame. Zo heeft hij op dit moment via 1 tevreden klant de hele familie en schoonfamilie in zijn klantenbestand!

Samenwerking

Henry onderschrijft het belang van goede samenwerking met andere zorgverleners in Voorschoten om zo zijn klanten optimaal te kunnen helpen. “Ik probeer altijd kritisch te zijn op wat ik kan en mag doen”. “Daarom werk ik ook samen met Dokter Lonq de Jong die een pijnpoli heeft in Voorschoten. En binnen Voorschoten ’97 met fysiotherapeut Erik Pot van de bekende fysiotherapiepraktijk Paulides.

Deze praktijk ondersteunt veel sportverenigingen in de regio, zoals onder meer de eredivisie club basketball Zorg en Zekerheid Leiden”.
Binnen Massageteam4U is hij ook volop actief bij sportevenementen om daar op vrijwillige basis de sporters te ondersteunen bij hun sportprestatie. “Zondag was ik nog met mij mede sportmasseurs actief in de schaatshal in Leiden om de meer dan honderd schaatsers die de 1000 rondjes van leiden reden voor het goede doel”. En samen met mijn collegae kijk ik al weer uit naar de marathon in Leiden, dat is echt fantastisch”!

Tenslotte

Het is bijzonder om te zien hoe Henry zijn droom om als zelfstandig gevestigd sportmasseur te werken en daar zijn beroep van te maken, heeft gerealiseerd. Van kok naar sportmasseur, wat een mooi verhaal. In het bijzonder als je ziet dat het vak van sportmasseur zo goed bij hem past. Zijn vaste klanten kunnen nog een leuke actie van Henry verwachten in het kader van het 5-jarig bestaan.


Masseurs Netwerk Nederland wenst Henry heel veel succes de komende jaren in het verder uitbreiden van zijn massagepraktijk!

Meer informatie en afspraken:
www.hdv-sportmassage.nl

Dit artikel is een vervolg op de serie “Op bezoek bij”.
Ook met uw massagepraktijk in deze rubriek? Neem dan contact met ons op.

Fysische vaattherapie Bemer

Datum: 31-03-2017 van 19:30 tot 21:30
Locatie: MSP Opleidingen, Rooseveltstraat 12 in Leiden
Kosten: € 15,– voor niet leden, € 10,– voor basic leden en gratis voor premium leden

aanmelden

Inleiding

Fysische vaattherapie van Bemer stimuleert de microcirculatie. Een goede microcirculatie zorgt voor betere opname van zuurstof, betere afvoer van afvalstoffen en versterkt het immuunsysteem.
Door onze leefstijl, met een gebrek aan beweging, onvolwaardige voeding en een hoog stress niveau wordt de microcirculatie tegengewerkt. Het gevolg is dat minder zuurstof, voedingsstoffen, vitaminen etc. de cellen bereiken. De cellen kunnen daardoor minder energie produceren die nodig is voor eiwitproductie, afval uitscheiding, communicatie etc. Er zijn aanwijzingen dat deze verminderde microcirculatie een rol speelt bij het ontstaan van vrijwel alle chronische degeneratieve ziekten en ouderdom die ons in toenemende mate plagen.
Fysische vasculaire vaattherapie is een fysieke therapie waarbij je ontspannen ligt op een mat. De mat zendt met behulp van een elektromagnetisch veld een lichaamseigen signaal uit naar de spiertjes rondom de haarvaten.

Doel van de bijeenkomst

Het voornaamste doel van deze bijeenkomst is jou te informeren over fysische vaattherapie. Wat is het precies en wat kan je ermee in de massagepraktijk? Hoe kan je fysische vaattherapie inzetten bij jouw klanten in je praktijk als aanvullende behandelmethode? Welk voordeel hebben jouw klanten van fysische vaattherapie? Hoe gebruik je de diverse programma’s van het Bemer apparaat en waarom? Hoe kan je extra omzet realiseren met de Bemer fysische vaattherapie?
En last but not least gaan we uitgebreid in op de ervaringen die diverse masseurs inmiddels in de praktijk hebben opgedaan.

Inhoud

 • presentatie fysische vaattherapie: onderbouwing en werking
 • inzet van bemer fysische vaattherapie in de massagepraktijk
 • ervaringen van collega masseurs met Bemer fysische vaattherapie

Docent

De info-avond wordt gegeven door Hayo Bol Lifecoach en natuurgeneeskundig therapeut.
Hayo is sinds 1996 actief in zijn eigen praktijk en gespecialiseerd in de interactie tussen lichaam en geest. Sinds 2012 is hij docent bij verschillende organisaties waaronder de BATC waarbij preventieve gezondheidszorg zijn meeste aandacht heeft.
Hij is een actief sporter in de buitenlucht en doet aan zeilen, wandelen, hiken en klimmen.

hayo

Voorbereiding bijeenkomst

aanmelden

Etherische oliën in de massagepraktijk

Datum: 05-04-2017 van 19:30 tot 21:30
Locatie:  Zonnevlecht Opleidingen, Parallelweg west 54c, Vlijmen
Kosten: € 15,00

aanmelden

Inleiding

Als masseur maak je misschien al gebruik van etherische oliën in jouw massagebehandelingen.
Maar weet je hoe je persoonlijke geurcombinaties kunt maken om zo een speciale beleving te bieden aan jouw cliënten?
En weet je welk effect etherische oliën hebben op de psyche? En ook niet onbelangrijk, weet je hoe je zo veilig mogelijk kunt werken met etherische oliën?
Met het gebruik van etherische oliën kan je de klantervaring nog verder verbeteren, zodat jouw klanten nog meer verbonden zullen zijn en blijven met jouw praktijk.

Deze netwerkbijeenkomst geeft jou (basis)inzicht over hoe je etherische oliën op een verantwoorde, veilige en persoonlijke manier kan gebruiken in jouw massagepraktijk.

etherische-olien-ingrid2

Na deze bijeenkomst weet je:

 • welke etherische oliën en geuren je met elkaar kunt combineren
 • wat de belangrijkste toepassingen zijn van etherische oliën in de massagepraktijk
 • welke belevingen je kunt creëren met etherische oliën
 • hoe je de kwaliteit van een etherische olie kan herkennen
 • met welke aspecten je rekening moet houden wanneer je etherische olie toe voegt aan een massage olie

etherische-olien-ingrid

Inhoud

 • Wat is geur
 • Wat zijn etherische oliën
 • Hoe worden etherische oliën gewonnen
 • Botanische namen
 • Werkingen en geurbeleving
 • Prijzen en kwaliteiten etherische oliën
 • Geuren combineren
 • Geursterktes en geuren toevoegen aan massage oliën
 • Veiligheidsrichtlijnen

Docent
ingrid-bastiaans
De netwerkbijeenkomst wordt verzorgd door Ingrid Bastiaans. Zij is mede-eigenaar van Beauty & Care, uw partner in wellness producten. BenC bestaat sinds 1978 en is een belangrijke partij leverancier van etherische oliën, massage oliën en saunageuren voor Nederland en België. Ingrid geeft regelmatig Aromatherapie clinics.

Accreditatie

De bijeenkomst is geaccrediteerd door:

Links

Hoe worden etherische oliën gemaakt?
Wat zijn etherische oliën?