Tagarchief: gezondheid

Regelmatig saunabezoek heeft mogelijk een positief effect op de luchtwegen

Verschillende gezondheidsvoordelen worden toegeschreven aan saunabezoek. Mogelijk heeft saunabezoek een positief effect op luchtwegaandoeningen, maar hiervoor is nog geen overtuigend bewijs (Kunutsor et al. 2017).

In de studie van Kunutsor et al. (2017) werden saunabezoeken van 1935 mannen van 42 tot 61 jaar gevolgd. De deelnemers werden gevolgd tot er een diagnose bij hen gesteld werd of ze niet langer gevolgd konden worden. De mediaan was 25.6 jaar.

In totaal werden er 379 luchtwegaandoeningen in het ziekenhuis vastgesteld. Het risico op een in het ziekenhuis vastgestelde luchtwegaandoening was groter bij deelnemers met gemiddeld minder dan 1 saunabezoek per week vergeleken met deelnemers met meer dan 4 saunabezoeken per week.

Regelmatig saunabezoek kan dus leiden tot een verminderd risico op luchtwegaandoeningen. Er is nog meer onderzoek nodig om dit met zekerheid vast te kunnen stellen.

Literatuur

Kunutsor, S. K., Laukkanen, T., & Laukkanen, J. A. (2017). Sauna bathing reduces the risk of respiratory diseases: a long-term prospective cohort study. European journal of epidemiology32(12), 1107-1111.

Gezondheid en balans. Zit jij ook in de gevarenzone?

Dit webinar is niet alleen voor mensen met klachten maar juist voor iedereen, want voorkomen is altijd beter dan genezen!

Inleiding

De resultaten van onze bloedtesten tonen aan dat 95% van de geteste mensen een groot risico loopt op zowel psychische als lichamelijke gezondheidsproblemen door:

 • Een dysbalans tussen omega-3 en omega-6
 • Te laag omega-3 niveau
 • Onvoldoende polyfenolen
 • Tekort aan vitamine D3
 • Onvoldoende ondersteuning voor de darmen en goede bacteriën
 • Onvoldoende ondersteuning van immuunsysteem en tegengaan laaggradige ontstekingen.

Inhoud
 1. Leer tijdens dit zeer interessante webinar hoe je jezelf en jouw cliënten eenvoudig en doeltreffend kunt beschermen. Zeker in deze tijd van het Corona virus waarin bescherming superbelangrijk is.
 2. Leer over de bloedtest en het complete verslag met duidelijke uitleg en daarbij onze eenvoudige bewezen oplossing. Krijg de gelegenheid om ook zelf een test te kunnen doen.
 3. We zullen ook uitleggen waarom de inname van alleen omega-3 (visolie) niet voor de gewenste gezondheidsvoordelen zal gaan zorgen.
 4. Leer hoe je deze methode kunt toepassen in je eigen massagepraktijk. Een belangrijke uitbreiding van jouw mogelijkheden voor jouw klanten.
Spreker


Peter de Moor

Peter heeft ruim 20 jaar een IT bedrijf gehad en kreeg na verloop van tijd allerlei gezondheidsproblemen door het harde werken. Op advies van een kennis deed hij een test en heeft hij 6 maanden bepaalde voedingssupplementen gebruikt. Zijn klachten als eczeem, migraine , keelontstekingen en allergie verdwenen als sneeuw voor de zon. Peter verkocht zijn bedrijf en werkt nu fulltime om zijn ervaringen te delen met iedereen die zijn gezondheid belangrijk vindt.


Hans de Bruijn

Hans de Bruijn is opgeleid als fysiotherapeut en heeft veel therapeutische ervaring. Hans zoekt voortdurend naar nieuwe, innovatieve mogelijkheden voor zijn cliënten om hen te informeren en te helpen bij het bevorderen van hun gezondheid. Hans is ook docent binnen de massagebranche en mede verantwoordelijk voor de nieuwe online opleidingen sportzorgmasseur en ontspanningsmassage.  In samenwerking met Masseurs Netwerk Nederland is Hans consultant voor masseurs om hun massagepraktijken te versterken en meer inkomen te genereren.

Preventie van diabetes en hart- en vaatziekten

In 2010 had meer dan de helft van alle volwassenen in Nederland overgewicht. Doordat overgewicht veel voorkomt stijgt het aantal mensen met diabetes type 2, hypertensie en dislipidemie. Daarnaast verhogen overgewicht en obesitas het risico op hart- en vaatziekten.

In 2004 adviseerde de Gezondheidsraad screening op cardiovasculaire risicofactoren bij mensen met overgewicht. Om deze reden werd het IJSCO-onderzoek (“IJsselstein Study of Central Obesity) opgezet. Het doel van deze studie was het opsporen van het metabool syndroom (MetS). Mensen met MetS hebben een verhoogd risico op zowel diabetes type 2 als op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. De diagnose MetS wordt gesteld als 3 van de 5 MetS-componenten aanwezig zijn (zie afbeelding 1).

Afbeelding 1. Uit: den Engelsen, C., Salomé, P., & Rutten, G. (2014). Preventie van diabetes en hart-en vaatziekten. Huisarts en wetenschap, 57(4), 174-178.

Van de 12.000 mensen die in aanmerking kwamen voor het IJSCO-onderzoek hebben ongeveer 6.000 hun middelomtrek gemeten en deelgenomen aan vervolgonderzoeken. De deelnemers aan het onderzoek hadden geen diabetes, hart- en vaatziekten, hypertensie of dislipidemie. De deelnemers waarbij MetS geconstateerd werd kregen adviezen en uitleg over MetS en werden hiervoor behandeld. Het geven van leefstijladviezen, een gezond dieet en voldoende lichaamsbeweging zijn de belangrijkste onderdelen van deze behandeling.

3 jaar na de screening bleek er sprake te zijn van een verbetering van de meeste MetS-componenten. Ondanks de gekregen leefstijladviezen bleken deelnemers na 3 jaar nog niet voldoende te bewegen, maar was er wel sprake van een gewichtsafname en een afname van de middelomtrek.

De onderzoekers concluderen dat het IJSCO-onderzoek goed uitvoerbaar was, en dat het heeft geleid tot een verbetering van MetS-componenten. Wel lijkt enkel het geven van advies niet tot meer lichaamsbeweging. De resultaten van de screening op en de behandeling van MetS zijn veelbelovend, maar de periode van 3 jaar na het onderzoek is niet voldoende om conclusies te trekken over de ontwikkeling van diabetes en hart- en vaatziekten. Hiervoor is nog meer tijd nodig.

Literatuur

den Engelsen, C., Salomé, P., & Rutten, G. (2014): Preventie van diabetes en hart-en vaatziekten. Huisarts en wetenschap, 57(4), 174-178.

Bruin vet

Vetweefsel kan worden onderverdeeld in wit vet en bruin vet. Wit vet en bruin vet verschillen sterk van elkaar. De structuur en de hoeveelheid die in het lichaam aanwezig is verschillen sterk. Ongeveer 20% van het lichaamsgewicht bestaat uit wit vet, terwijl bij volwassenen slechts 50 tot 100 gram bruin vet aanwezig is.

Links: normaal gezond bruin vet met kleine vacuolen en rechts: normaal gezond wit vet met grote vacuolen (bron: shutterstock)

Bruin vet is in staat vetten, zogenaamde triglyceriden, en glucose te verbranden. Bij deze verbranding komt warmte vrij in plaats van energie. De belangrijkste functie van bruin vet is dan ook het produceren van warmte, wat voorkomt dat de lichaamstemperatuur daalt. Bij pasgeborenen is deze functie belangrijker dan bij volwassenen, omdat pasgeborenen minder goed in staat zijn de lichaamstemperatuur te verhogen door te rillen. Om deze reden neemt de hoeveelheid bruin vet snel af na de peutertijd.

Uit onderzoek is gebleken dat de hoeveelheid bruin vet bij volwassenen en de activiteit van het bruine vet gerelateerd is aan obesitas. Het blijkt dat obesitas samenhangt met een lagere activiteit van het bruine vet. Mogelijk leidt een lagere activiteit van bruin vet ertoe dat triglyceriden ophopen in het lichaam, en daardoor opgeslagen worden als wit vet. Ook is het mogelijk dat een grote hoeveelheid wit vet zorgt voor voldoende isolatie, waardoor actief bruin vet niet meer noodzakelijk is. Obesitas kan dus het gevolg, en de oorzaak van niet actief bruin vet zijn.

Bruin vet produceert dus warmte en heeft een belangrijk aandeel in het totale energieverbruik. De aanwezigheid van actief bruin vet kan belangrijk zijn voor de preventie van obesitas, en daaraan gerelateerde ziekten. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar het activeren van bruin vet als mogelijke behandeling voor obesitas.

Literatuur

Boon, M.R., Bakker, L.E.H., Meinders, A.E., van Marken Lichtenbelt, W., Rensen, P.C.N., Jazet, I.M. (2013): Bruin vet, een lichaamseigen middel in de strijd tegen Obesitas? Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5502

Gouden boekje voor de gezondheid

Het Gouden boekje voor de gezondheid. Alles over vitaminen, mineralen en voedingssupplementen.

Auteur: Dr. Gert Schuitemaker
Jaar van publicatie: 2015. Aantal pagina’s: 94. Druk: 14e druk. Uitgever: Ortho Communications & Science BV, Gendringen

Over de auteur

Dr. Gert Schuitemaker is opgeleid als doctor in de geneeskunde en apotheker. Sinds 1980 houdt hij zich al bezig met orthomoleculaire geneeskunde. Vanuit zijn diepe betrokkenheid en kennis over het belang van gezonde voeding, en een voldoende inname van mineralen- en vitaminen door de mens, heeft hij Ortho Communications & Science opgericht. Vanuit deze organisatie geeft hij boeken en tijdschriften (“Orthomoleculair magazine” en “Fit met voeding”) uit en organiseert hij congressen. Enkele bekende boeken van hem zijn o.a. “Gewrichten en voeding” en “Fit met voedingssupplementen”.

Inhoud

Na een korte uitleg over waarom extra vitamines en mineralen nodig zijn, gaat de auteur in op het thema “Gezond oud worden”. In een apart hoofdstuk bespreekt hij de functie en het grote belang van Vitamine C voor onze gezondheid. Schuitemaker beschrijft welke vitaminen en mineralen in een hoog gedoseerde basissuppletie aanwezig moeten zijn. Voor verschillende categorieën van de bevolking (o.a. tieners, studenten, sporters, vegetariërs en zwangere vrouwen) geeft hij handvatten voor een meer specifieke suppletie van mineralen en vitaminen. Het belang van en oplossingsrichtingen voor gezonde voeding en suppletie ter preventie van degeneratieve aandoeningen als diabetes, hart- en vaatziekten, reuma, dementie, osteoporose, komt uitgebreid aan de orde. Met het “Fit met voeding basissuppletieplan” heeft de lezer een handige checklist in handen, waarmee hij voeding en voedingssupplementen in het leven van alle dag goed onderbouwd en verantwoord kan inzetten.

Relevantie voor de massagepraktijk

Enige kennis over voeding en voedingssupplementen is van belang voor de professionele masseur / massagetherapeut. Zonder nu op de stoel van de voedingsdeskundige te gaan zitten, is het zinvol om in je adviesplan aandacht te besteden aan voeding en voedingssupplementen. Hiervoor heb je kwalitatief hoogstaande en goed onderbouwde informatie nodig van experts, zoals Dr. Schuitemaker, die zijn informatie baseert op de orthomoleculaire geneeskunde.
Het boekje geeft praktische handvatten voor jou en jouw klanten om een eerste stap te zetten met goede voeding en voedingssupplementen. Aandacht hiervoor sluit goed aan bij de steeds groeiende aandacht voor preventie en leefstijl. Masseurs netwerk Nederland geeft specifieke flyers uit over dit onderwerp, te downloaden in de webshop.

17 Gezondheidsvoordelen van omega-3 vetzuren

Omega-3 vetzuren zijn ongelooflijk belangrijk! Ze hebben veel krachtige gezondheidsvoordelen voor uw lichaam en hersenen. Maar weinig voedingsstoffen zijn zo grondig onderzocht als omega-3 vetzuren. In dit artikel benoemen we 17 wetenschappelijk onderbouwde gezondheidsvoordelen van omega-3 vetzuren.

 1. Omega-3’s kunnen depressie en angst bestrijden

Depressie is een van de meest voorkomende psychische stoornissen in de wereld. Symptomen zijn onder andere verdriet, lusteloosheid en een algemeen verlies van interesse in het leven (1, 2). Angst, ook een veel voorkomende aandoening, wordt gekenmerkt door een constante zorg en nervositeit (3). Interessant genoeg blijkt uit studies dat mensen die regelmatig omega-3 consumeren minder snel depressief zijn (4, 5). En…, wanneer mensen met een depressie of angst starten met het nemen van omega-3 supplementen, verminderen hun klachten (6, 7, 8).

Er zijn drie soorten omega-3 vetzuren: ALA, EPA en DHA. Van de drie, lijkt EPA het beste in de strijd tegen depressie (9). In één studie werd zelfs vastgesteld dat EPA zo effectief is tegen depressie als een veel voorkomend antidepressivum (10).

2. Omega-3’s kunnen de gezondheid van de ogen verbeteren

DHA, een type omega-3, is een belangrijke structurele component van het netvlies van het oog (11). Wanneer je niet genoeg DHA krijgt, kunnen zich gezichtsproblemen voordoen (12, 13). Voldoende omega-3 intake is gekoppeld aan een verminderd risico op maculadegeneratie, een van ’s werelds belangrijkste oorzaken van permanente oogletsel en blindheid (14, 15).

3. Omega-3’s kunnen de gezondheid van de hersenen bevorderen tijdens de zwangerschap en het vroege leven.

Omega-3’s zijn cruciaal voor de groei en ontwikkeling van de hersenen bij zuigelingen. DHA is goed voor 40% van de meervoudig onverzadigde vetzuren in uw hersenen en 60% in het netvlies van uw oog (12, 16). Het is dan ook geen verrassing dat zuigelingen die een formule met DHA-verrijkte voeding krijgen, een beter gezichtsvermogen hebben dan zuigelingen die een formule zonder deze voeding krijgen (17). De inname van voldoende omega-3 tijdens de zwangerschap gaat gepaard met tal van voordelen voor uw kind, waaronder (18, 19, 20):

 • Hogere intelligentie
 • Betere communicatie- en sociale vaardigheden
 • Minder gedragsproblemen
 • Verminderd risico van ontwikkelingsachterstand
 • Verlaagd risico op ADHD, autisme en cerebrale parese (hersenverlamming)

4. Omega-3 kan de risicofactoren voor hartziekten verbeteren

Hartaanvallen en beroertes zijn de belangrijkste doodsoorzaken ter wereld (21). Decennia geleden stelden onderzoekers vast dat visetende gemeenschappen zeer lage percentages van deze ziekten hadden. Dit werd later in verband gebracht met omega-3 consumptie (22, 23). Sindsdien zijn omega-3 vetzuren gebonden aan talrijke voordelen voor de gezondheid van het hart (24).

Deze voordelen hebben betrekking op:

 • Triglyceriden: (een type vet dat je energie geeft) Omega-3 kan een belangrijke vermindering van triglyceriden veroorzaken, meestal in het bereik van 15-30% (25, 26, 27).  Een te hoog niveau kan leiden tot een verhoogd risico op hartaanvallen en beroertes.
 • Bloeddruk: Omega-3 kan de bloeddruk verlagen bij mensen met een hoge bloeddruk (25, 28).
 • “Goede” HDL-cholesterol: Omega-3 kan de “goede” HDL-cholesterolniveaus verhogen (29, 30, 31).
 • Bloedstolsels: Omega-3 kan voorkomen dat bloedplaatjes samenklonteren. Dit helpt de vorming van schadelijke bloedklonters (32, 33) te voorkomen.
 • Plak: Door uw slagaders glad en vrij van beschadiging te houden, helpt omega-3 de plaque te voorkomen die uw slagaders kan beperken en verharden (34, 35).
 • Ontstekingen: Omega-3 vermindert de productie van bepaalde stoffen die vrijkomen tijdens de ontstekingsreactie van uw lichaam (36, 37, 38).

Voor sommige mensen kan omega-3 ook het “slechte” LDL-cholesterol verlagen. Het bewijs is echter verdeeld: sommige studies vinden juist verhogingen van LDL (39, 40). Ondanks deze gunstige effecten op de risicofactoren van hartziekten, is er geen overtuigend bewijs dat omega-3 supplementen hartaanvallen of beroertes kunnen voorkomen. Sommige studies vinden geen voordeel (41, 42).

5. Omega-3’s kunnen de symptomen van ADHD bij kinderen verminderen

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is een gedragsstoornis gekenmerkt door onoplettendheid, hyperactiviteit en impulsiviteit (43). Verschillende studies wijzen erop dat kinderen met ADHD lagere bloedspiegels van omega-3 vetzuren hebben dan hun gezonde leeftijdsgenoten (44, 45). Bovendien blijkt uit tal van studies dat omega-3 supplementen de symptomen van ADHD kunnen verminderen. Omega-3 helpt bij het verbeteren van de aandacht en het uitvoeren van taken. Ze verminderen ook hyperactiviteit, impulsiviteit, rusteloosheid en agressie (46, 47, 48, 49). Vrij recent ontdekte  onderzoekers op dat visoliesupplementen een van de meest veelbelovende behandelingen voor ADHD waren (50).

6. Omega-3’s kunnen de symptomen van Metabolisch Syndroom verminderen

Metabool syndroom is een verzameling van aandoeningen. Het omvat centrale obesitas – ook bekend als buikvet – evenals hoge bloeddruk, insulineresistentie, hoge triglyceriden en lage “goede” HDL-cholesterolniveaus. Het is een groot probleem voor de volksgezondheid omdat het uw risico op veel andere ziekten, waaronder hart- en vaatziekten en diabetes (51), verhoogt.

Omega-3 vetzuren kunnen de insulineresistentie, ontsteking en risicofactoren voor hartziekten verbeteren bij mensen met het metabool syndroom (52, 53, 54).

7. Omega-3 kan ontstekingen bestrijden

Ontsteking is een natuurlijke reactie op infecties en schade in uw lichaam. Daarom is het van vitaal belang voor uw gezondheid. Echter, ontsteking blijft soms lang aanhouden, zelfs zonder een infectie of letsel. Dit wordt chronische – of langdurige – ontsteking genoemd. Langdurige ontsteking kan bijdragen aan bijna elke chronische westerse ziekte, inclusief hart- en vaatziekten en kanker (55, 56, 57). Met name omega-3 vetzuren kunnen de productie van moleculen en ontstekingsgerelateerde stoffen, zoals ontstekingseicosanoïden en cytokines (58, 59), verminderen. Studies hebben consequent een verband vastgesteld tussen een hogere omega-3 inname en minder ontstekingen (8, 60, 61).

8. Omega-3 kan auto-immuunziekten bestrijden

Bij auto-immuunziekten maakt uw immuunsysteem ziet gezonde cellen aan voor vreemde cellen en begint deze aan te vallen. Type 1-diabetes is een goed voorbeeld, waarbij je immuunsysteem de insuline-producerende cellen in je alvleesklier aanvalt. Omega-3′ kan sommige van deze ziekten bestrijden en vooral belangrijk zijn tijdens het vroege leven. Studies tonen aan dat voldoende omega-3 tijdens uw eerste levensjaar gekoppeld is aan een verminderd risico op veel auto-immuunziekten, waaronder type 1 diabetes, auto-immuundiabetes en multiple sclerose (62, 63, 64).

Omega-3 helpt ook bij de behandeling van lupus, reumatoïde artritis, ulceratieve colitis, de ziekte van Crohn en psoriasis (65, 66, 67, 68).

9. Omega-3 kan geestelijke stoornissen verbeteren

Er zijn lage omega-3 niveaus gerapporteerd bij mensen met psychiatrische stoornissen (69). Studies suggereren dat omega-3 supplementen de frequentie van stemmingswisselingen en terugval bij mensen met zowel schizofrenie als bipolaire stoornis kunnen verminderen (69, 70, 71). Aanvulling met omega-3 vetzuren kan ook gewelddadig gedrag verminderen (72).

10. Omega-3 kan ouderdomsgerelateerde mentale achteruitgang en de ziekte van Alzheimer tegengaan

Een afname van de hersenfunctie is een van de onvermijdelijke gevolgen van veroudering. Verschillende studies koppelen een hogere omega-3 inname aan een verminderde leeftijdsgebonden mentale achteruitgang en een verminderd risico op de ziekte van Alzheimer (73, 74, 75). Bovendien bleek uit een studie dat mensen die vette vis eten meer grijze stof in de hersenen hebben. Dit is het hersenweefsel dat informatie, herinneringen en emoties verwerkt (76). Houd in gedachten dat er meer onderzoek nodig is naar omega-3 en de gezondheid van de hersenen.

11. Omega-3 kan meehelpen bij de preventie van bepaalde vormen van kanker

Kanker is een van de belangrijkste doodsoorzaken in de westerse wereld, en omega-3 vetzuren worden al lang beweerd om het risico van bepaalde kankers te verminderen. Interessant genoeg blijkt uit studies dat mensen die de meeste omega-3 consumeren tot 55% minder risico op darmkanker hebben (77, 78). Bovendien is omega-3 consumptie gekoppeld aan een verminderd risico op prostaatkanker bij mannen en borstkanker bij vrouwen. Niet alle studies geven echter dezelfde resultaten (79, 80, 81).

12. Omega-3 kan het risico op astma bij kinderen verminderen

Astma is een chronische longziekte met symptomen als hoesten, kortademigheid en piepende ademhaling. Ernstige astma-aanvallen kunnen zeer gevaarlijk zijn. Ze worden veroorzaakt door ontsteking en zwelling in de luchtwegen van uw longen. Bovendien is het aantal astma-aanvallen in de VS de afgelopen decennia gestegen (82). Verschillende studies associëren omega-3 consumptie met een lager risico op astma bij kinderen en jonge volwassenen (83, 84).

13. Omega-3 kan het vet in uw lever verminderen

Niet-alcoholische vette leverziekte (NAFLD) komt vaker voor dan u denkt. Het is toegenomen met de obesitas-epidemie en is de meest voorkomende oorzaak van chronische leveraandoeningen in de westerse wereld (85). Echter, het aanvullen met omega-3 vetzuren vermindert effectief levervet en ontstekingen bij mensen met NAFLD (85, 86).

14. Omega-3 kan de bot- en gewrichtsgezondheid verbeteren

Osteoporose en artritis zijn twee veel voorkomende aandoeningen die van invloed zijn op uw skeletstelsel. Studies tonen aan dat omega-3 de botsterkte kan verbeteren door de hoeveelheid calcium in uw botten te verhogen, wat moet leiden tot een verminderd risico op osteoporose (87, 88). Omega-3 kan ook artritis behandelen. Patiënten die omega-3 supplementen gebruiken, hebben melding gemaakt van verminderde gewrichtspijn en een verhoogde grijpkracht (89, 90).

15. Omega-3 kan menstruatiepijn verlichten

Menstruatiepijn komt voor in je onderbuik en bekken en straalt vaak uit naar je onderrug en dijen. Het kan de kwaliteit van uw leven aanzienlijk beïnvloeden. Studies hebben echter herhaaldelijk aangetoond dat vrouwen die de meeste omega-3 consumeren, lichtere menstruatiepijn hebben (91, 92). Eén studie heeft zelfs vastgesteld dat een omega-3 supplement effectiever is dan ibuprofen bij de behandeling van ernstige pijn tijdens de menstruatie (93).

16. Omega-3 vetzuren kunnen de slaap verbeteren

Een goede nachtrust is een van de fundamenten voor een optimale gezondheid. Studies koppelen slaaptekort aan vele ziekten, waaronder obesitas, diabetes en depressie (94, 95, 96, 97). Lage niveaus van omega-3 vetzuren worden geassocieerd met slaapproblemen bij kinderen en obstructieve slaapapneu bij volwassenen (98, 99). Lage niveaus van DHA zijn ook gekoppeld aan lagere niveaus van het hormoon melatonine, die u helpt in slaap te vallen (100). Studies bij zowel kinderen als volwassenen tonen aan dat aanvulling met omega-3 de lengte en kwaliteit van de slaap verhoogt (98, 100).

17. Omega-3 vetzuren zijn goed voor uw huid

DHA is een structureel onderdeel van uw huid. Het is verantwoordelijk voor de gezondheid van de celmembranen, die een groot deel van uw huid uitmaken. Een gezond celmembraan zorgt voor een zachte, vochtige, soepele en rimpelvrije huid. EPA komt ook uw huid op verschillende manieren ten goede, waaronder (101, 102):

 • Beheer van de olieproductie en hydratatie van uw huid.
 • Het voorkomen van hyperkeratinisatie (overproductie van keratine ) van haarzakjes, die verschijnen als de kleine rode bultjes die vaak op de bovenarmen te zien zijn.
 • Het verminderen van vroegtijdige veroudering van uw huid.
 • Verminderen van het risico op acne.

Omega-3 kan ook uw huid beschermen tegen schade door de zon. EPA helpt het vrijkomen van stoffen te blokkeren die na blootstelling aan de zon het collageen in uw huid wegvreten (101).

Auteur

Dit topic is geschreven door Rob van der Ven. Rob is directeur / eigenaar van HeartHealth. Hij legt in zijn onderneming de focus op het belang van gezonde bloedvaten en een goede doorbloeding voor onze gezondheid. Door middel van metingen, voorlichting, kennisoverdracht en specifieke programma’s, wil hij een bijdrage leveren aan de gezondheid en kwaliteit van leven van mensen.

Regelmatige massage heeft een positief effect op je gezondheid

Uit onderzoek van Dr. Mark Rapaport blijkt dat een regelmatige massage een positief effect heeft op je gezondheid. Een vakkundige massage geeft een hele serie voordelen: het verlichten van symptomen van depressie, angst, pijnen, rugpijn, astma, vermoeidheid en zelfs HIV. Het onderzoek toont aan dat er daadwerkelijk veranderingen in de samenstelling van je bloed plaats vinden wanneer je regelmatig wordt gemasseerd. De effecten houden enkele dagen tot een week aan en verschillen afhankelijk van de duur en regelmaat van de massagebehandeling.

Onderzoek

De onderzoekers, onder leiding van Mark Rapaport, onderzochten de biologische effecten van herhaaldelijke massage (Klassieke ontspanningsmassage) en massage door middel van lichte aanraking (haptische massage). Er werd 5 weken lang 2 maal per week 45 min een Zweedse massage of lichte massage gegeven. Aan het onderzoek namen 53 personen deel, waarvan 29 mensen Zweedse massage kregen en 24 mensen een lichtere massage met zachte aanrakingen. De wetenschappers namen voor en na de massages bloedmonsters af.

Verschil in frequentie

Uit het onderzoek bleek dat een wekelijkse massage een verandering teweeg brengt in het immuunsysteem. Er werden verhoogde waarden gemeten van lymfocyten en cytokines, die zorgen voor je afweersysteem. Deze waarden waren vergelijkbaar met de waarden na een enkele massage uit het voorgaande onderzoek. Bij de 2-wekelijkse massage, werden echter ook verhoogde neuro-endocriene waarden gemeten. Hetgeen betekent dat ook een 2-wekelijkse massage een positieve invloed heeft op je psyche en hormoonhuishouding.

Verschil in type massage

Uit het onderzoek bleek ook dat het soort massage dat je ondergaat een verschillend effect heeft. Zo blijkt de klassieke massage vooral effect te hebben op je immuunsysteem. Er was een duidelijke toename te zien van het aantal lymfocyten in het bloed. Ook nam na de massage het cortisolgehalte af (het hormoon cortisol is een hormoon dat vrijkomt als reactie op stress).
Bij de lichte massage nam het oxytocine gehalte toe. Oxytocine is het gelukshormoon. Het geeft je een gevoel van veiligheid en verbinding. Het zorgt ervoor dat je beter bestand bent tegen stress en dat je lichaam sneller tot rust komt. Ook nam bij dit type massage het CRH (corticotropin-releasing hormoon) niveau af. Dit is een hormoon dat de aanmaak van cortisol stimuleert. Het zorgt dus voor minder stress.

Conclusie

Wanneer je vaker een massage ondergaat, heeft het een ander effect dan wanneer je af en toe een massage krijgt. Ook het type massage is bepalend voor het effect. Er is in dit onderzoek wetenschappelijk aangetoond dat massage goed voor je is. Er zijn aanwijzingen uit dit onderzoek om aan te nemen dat massage een positief effect heeft op het immuunsysteem en vermindert stress. We moeten echter wel kritisch blijven op de uitkomsten van het onderzoek, omdat het onderzoek is uitgevoerd met een zeer kleine groep deelnemers.

Auteur

Dit topic is geschreven door Priscilla Konings. Priscilla is massagetherapeut / fysiotherapeut. Zij schrijft o.a. artikelen voor Masseurs Netwerk Nederland.

Bronvermelding

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het Journal of Alternative and Complementary Medicine.

Gezonde bloedvaten: wat kan jij er als masseur mee in jouw praktijk

Datum: 20-09-2019 van 19:30 tot 21:30
Locatie: MSP Opleidingen, J.C. de Rijpstraat 20, 2315 WE Leiden
Kosten: € 12,40 excl. btw

aanmelden

Inleiding

We weten dat veroudering van de bloedvaten een belangrijke oorzaak is van vele chronische ziekten, hart- en herseninfarcten, dementie, diabetes, long- en nierproblemen, seksuele prestaties, veroudering en nog veel meer. In Nederland leven volgens het RIVM 8,5 miljoen mensen met een chronische aandoening en voelen meer dan 1 miljoen mensen zich op de een of andere manier beperkt en ongezond (dat is bijna 1 op de 10 Nederlanders!).
Bovendien overlijden er dagelijks meer dan 100 mensen aan hart-en vaatziekten.

Bron: https://www.vtv2018.nl/aandoeningen

Doel

Met deze bijeenkomst willen we je uitdagen in jouw praktijk aan de slag te gaan met het thema “gezonde bloedvaten”. We reiken kennis aan over het belang van gezonde bloedvaten en wat je er in de praktijk mee kunt doen voor jouw klanten.

Inhoud

In deze bijeenkomst komt aan de orde:

 • Korte inleiding gezondheidsproblematiek in Nederland
 • Het belang van gezonde bloedvaten en in het bijzonder het endotheel
 • De rol van Nitric oxide (NO)
 • Quick scan kwaliteit bloedvaten
 • Bloedtesten
 • Tips en trics: wat kan jij hiermee doen in je massagepraktijk

Docent

Rob van der Ven volgde vele opleidingen in het gezondheidsdomein, zoals gezondheids- en sportpsychologie, orthomoleculaire trainingen, cursussen binnen de Chinese geneeskunde en trainingen bij het IQUIM (International Quantum University of Integrative Medicine).

Rob is directeur / eigenaar van HeartHealth. Hij legt in zijn onderneming de focus op het belang van gezonde bloedvaten en een goede doorbloeding voor onze gezondheid. Door middel van metingen, voorlichting, kennisoverdracht en specifieke programma’s, wil hij een bijdrage leveren aan de gezondheid en kwaliteit van leven van mensen.

Trainingsweekend Ademhaling, koudegewenning en mindset in Sauerland

Inleiding

De laatste jaren staat ademhaling steeds meer in de belangstelling. Een rustige en ontspannen ademhaling wordt in verband gebracht met diverse positieve gezondheidseffecten, zoals een positieve invloed op de bloeddruk, verbeterde concentratie, minder hoofd- en rugpijn, beter slapen en minder stress, angst en depressie.

Sinds enige jaren is er meer en meer aandacht voor het combineren van ademhaling met koude. Wim Hof kent iedereen zo langzamerhand wel. Hij heeft een specifieke methode ontwikkeld, waarbij ademhalingsoefeningen, koudetraining en inzet (mindset) worden gecombineerd. Er zijn aanwijzingen dat met deze methode het autonome zenuwstelsel kan worden beïnvloed en aangestuurd. Wetenschappelijk is dat lang voor onmogelijk gehouden.

Inhoud

In het weekend gaan we uitgebreid aan de slag met speciale ademhalingstechnieken, koudegewenning en mindset. We maken daarbij dankbaar en optimaal gebruik van de prachtige omgeving van het Sauerland. en overnachten in fraaie Haus am Lenne in Oberkirchen in de omgeving van Winterberg / Schmallenberg. Zo gaan we o.a. wandelen in de sneeuw op blote voeten en in korte broek en gaan we buiten zwemmen / baden in een meertje / beekje.


Haus am lenne in de winter

Samen gezellig voor de houtkachel met een glühwein

Je leert veel over:

 • Koudegewenning: wat doet koude met je lichaam en wat zijn de voordelen voor je gezondheid, wat zijn de effecten van koud afdouchen
 • Ademen: speciale ademhalingstechnieken, het belang van een rustige en ontspannen ademhaling, tips en trics voor een goede ademhaling
 • Ontspannen: echte ontspanning, wat is dat en hoe kan je dat realiseren
 • Gezondheidseffecten van de methode, o.a. de effecten op stress en burn-out gerelateerde klachten

Meer informatie en aanmelden

 • hier vind je meer informatie en hier kan je online aanmelden en betalen
 • inschrijving op volgorde binnenkomst aanmelding en betaling
 • max 8 personen
 • uiterste aanmelding 17 oktober 2018