Tagarchief: ademhaling

Ademhaling, koude en meditatie

Inleiding

Hoge bloeddruk en stress zijn veelvoorkomende gezondheidsproblemen (1, 2). Een sedentaire levensstijl speelt een grote rol bij het ontstaan van hoge bloeddruk (1). Buiten een gezonde levensstijl lijken ook ademhaling en meditatie mogelijkheden om hoge bloeddruk en stress te reguleren. Deze technieken worden steeds vaker in de praktijk gebracht en onder andere in de Wim Hof methode gecombineerd met koude. In dit artikel zullen we ingaan op de effecten van ademhaling, meditatie, koude en de combinatie hiervan. Dit zullen we doen aan de hand van beschikbare wetenschappelijke literatuur en interviews met dr. Matthijs Kox, onderzoeker van de Wim Hof methode, en dr. Herbert Benson, ontdekker van de Relaxation Response.

Ademhaling

Het ademhalingssysteem bestaat uit de neus en mondholte, de luchtpijp, de
luchtpijp -vertakkingen en de longen. Ademen gebeurt onder invloed van koolstofdioxideconcentratie in het bloed (3). Het inademen wordt geregeld vanuit ademhalingscentrum in de hersenen. Spieren die gebruikt worden voor de ademhaling zijn de middenrifspieren, de tussenribspieren en de buikspieren. Uitademen gebeurd met name door het ontspannen van voorgenoemde spieren (3). Ademen kan door de neus en de mond. Bij inademing door de neus wordt de lucht verwarmd en bevochtigd (4) en worden bacteriën en stofdeeltjes uit de lucht gefilterd (5).

De ademfrequentie is het aantal ademhalingen per minuut. Een normale ademfrequentie wordt vaak gedefinieerd als 10 tot 20 ademhalingen per minuut, terwijl 4 tot 8 ademhalingen per minuut als langzaam beschouwd wordt (6). Bij deze ademhaling wordt ongeveer 500-600 ml lucht ingeademd (3). Hiervan wordt in rust ongeveer 250 ml per minuut gebruikt. De ademfrequentie stijgt onder andere door fysieke inspanning, mentale stress (7) en roken (8). Rustige ademhaling wordt geassocieerd met gezondheidsvoordelen. Tussen 2002 en 2012 waren “deep-breathing” oefeningen, zoals meditatie en mindfulness, de op een na meest gebruikte aanvullende gezondheidsaanpak in de VS (9). Een rustige ademhaling heeft onder andere een positief effect op bloeddruk (10, 11), ervaren stress (11) en verlaagt de rusthartslag (11).

In 1975 ontdekte dr. Herbert Benson de zogenaamde “Relaxation Response” (12).

Afbeelding 1. Boek The Relaxation Response, Herbert Benson.

De Relaxation Response wordt ook wel beschouwd als het tegenovergestelde van de “fight-or-flight response” (13). De fight-or-flight response is een mechanisme dat door mensen gebruikt wordt voor het omgaan met een bedreiging (14). Een aantal neurale en fysiologische veranderingen die het lichaam activeren om te vluchten (“flight”) of de bedreiging te confronteren (“fight”) treden snel op (15). Later is ook de “freeze-response” toegevoegd, waarbij iemand geen actie onderneemt bij een bedreiging, bijvoorbeeld doordat diegene overweldigd is of omdat acties niet succesvol zouden zijn (16).
Wanneer de Relaxation Response optreedt neemt de hoeveelheid gebruikte zuurstof af. De afname in zuurstofgebruik duidt op een verminderd metabolisme. Ook de ademfrequentie, de hartslag en spierspanning nemen af tijdens de Relaxation Response (12). Mogelijk neemt de bloeddruk ook af tijdens de Relaxation Response bij mensen met een hoge bloeddruk (12). Tijdens slaap wordt eenzelfde afname van de hoeveelheid gebruikte zuurstof waargenomen, maar deze afname treedt veel sneller op tijdens de Relaxation Response. Wanneer iemand slaapt treedt dit binnen enkele uren op terwijl het tijdens de Relaxation Response al binnen enkele minuten optreedt (12).

Er zijn verschillende manieren om de Relaxation Response uit te lokken. Bijvoorbeeld door een zelfgekozen woord of korte zin steeds te herhalen tijdens het uitademen, terwijl een ontspannen houding wordt aangenomen en de ogen gesloten zijn (12).

Dr. Benson: “Het is het van belang dat iedereen iets kiest waar hij of zij zich prettig bij voelt. Een gelovig iemand zou een gebed kunnen opzeggen, terwijl iemand die niet van stilzitten houdt yoga oefeningen zou kunnen doen. Wat iemand kiest maakt niet uit, zo lang het maar de alledaagse gedachten doorbreekt”.
Een rustige en natuurlijke ademhaling is hierbij van belang. Dit zou 10 tot 20 minuten moeten duren en een of twee keer per dag geoefend moeten worden (12).
Volgens dr. Benson worden alledaagse gedachten niet actief genegeerd tijdens de Relaxation Response, maar worden ze vervangen door je op iets anders te richten.

Tijdens een bepaalde vorm van meditatie, G-tummo, zouden Boeddhistische monniken in staat zijn hun lichaamstemperatuur te reguleren (17). Benson et al. (1982) onderzochten deze vorm van meditatie en ontdekten dat de monniken in staat waren de temperatuur van hun vingers sterk te laten toenemen, tot meer dan 8 graden Celsius. Volgens dr. Benson nam de lichaamstemperatuur van de monniken toe toen ze een hogere lichaamstemperatuur visualiseerden.

Om deze lichaamswarmte te produceren werd verwacht dat het metabolisme van de monniken zou toenemen, terwijl het metabolisme verminderd is tijdens de meeste meditatietechnieken (18).
Bij twee van de drie proefpersonen was dit inderdaad het geval. Tijdens G-tummo nam hun metabolisme toe, terwijl het metabolisme van de derde proefpersoon afnam (18). De monniken bleken in staat hun metabolisme zowel te kunnen verhogen als verlagen, beide met wel 60% (18).

“De Relaxation Response is bruikbaar bij alle bij alle stress-gerelateerde aandoeningen”

– Dr. Herbert Benson, ontdekker van de Relaxation Response

afbeelding 2. Dr. Herbert Benson.

Een gezonde lichaamstemperatuur ligt tussen de 35,5 en 37,5 graden Celsius en is afhankelijk van lichaamsbeweging, omgevingstemperatuur, geslacht, gewicht en leeftijd (19). De hypothalamus reguleert je lichaamstemperatuur (3).

Kozhevnikov et al. (2013) onderzochten het effect van G-tummo op de temperatuur in de kern van het lichaam bij meditatie experts uit Tibet. Uit deze studie bleek dat tijdens G-tummo meditatie, waarbij er krachtige ademhaling werd toegepast, de lichaamstemperatuur significant hoger was vergeleken met een normale lichaamstemperatuur. De auteurs stellen dat het erop lijkt dat bepaalde aspecten van G-tummo bijdragen aan het kunnen reguleren van de lichaamstemperatuur, maar dat dit nog niet met zekerheid vastgesteld kan worden. Wel stellen zij dat wanneer dit aangetoond kan worden G-tummo een bijdrage kan leveren aan onder andere het aanpassen aan een koude omgeving (20).

Koude

Tegenwoordig is er steeds meer aandacht voor koude en wordt er vaker gebruik gemaakt van bijvoorbeeld koudetherapie. Koudetherapie wordt tegenwoordig vaak gebruikt voor herstel na het sporten (21). Verschillende vormen van koudetherapie worden ingezet, waaronder ice packs, koude handdoeken en ijsmassage (22). IJsmassage wordt onder andere uitgevoerd met behulp van ijs cups (23) en een bevroren, met water doordrenkte, stok met katoenen punt (Afbeelding 3) (24).

Afbeelding 3. IJsmassage stok met katoen (Nakamura et al. (2013) (24).

Buijze et al. deden in 2015 een studie naar het effect van koud douchen. 3018 deelnemers werden verdeeld over 4 groepen. Er waren 3 interventiegroepen en 1 controlegroep in deze studie. De deelnemers die in een interventiegroep waren ingedeeld eindigden hun normale douche met een periode van 30, 60 of 90 seconden zo koud mogelijk douchen (25). De deelnemers in de controlegroep mochten gewoon warm douchen. De resultaten lieten zien dat ziekteverzuim op het werk met 29% afnam wanneer er koud gedoucht werd, ongeacht hoe lang de koude douche duurde. Er waren een aantal limitaties aan deze studie. Zo gaven de deelnemers zelf hun ziekteverzuim door via vragenlijsten. Ook zijn er voor deze studie gezonde deelnemers geselecteerd en was het ziekteverzuim van de deelnemers lager dan gemiddeld (25). Toch duiden de resultaten van deze studie op positieve effecten van koud douchen, hoewel er wel nog meer onderzoek nodig is.

Verschillende processen treden op wanneer het lichaam wordt blootgesteld aan kou. De huidtemperatuur daalt direct na blootstelling aan kou. Dit leidt tot een vernauwing van de bloedvaten in de huid, genaamd vasoconstrictie (26). Vasoconstrictie treedt op door stimulatie van het sympathische zenuwstelsel (27). Door deze vasoconstrictie neemt de bloedstroom door de huid en oppervlakkig gelegen weefsel af, waardoor de thermische isolatie van dit weefsel toeneemt (27). Hierdoor staat warme bloed minder in contact staat met de koude omgeving, zodat er minder overdracht van warmte kan plaatsvinden (26). Wanneer de lichaamstemperatuur te laag dreigt te worden begint het lichaam te rillen om extra warmte vrij te maken (27). Deze aanpassingen zorgen voor een verhoging van de bloeddruk (26). Blootstelling aan kou, voornamelijk door onderdompeling in koud water, leidt ook tot een toename van de afgifte van de stresshormonen norepinephrine, adrenaline en cortisol (26, 28). Deze aanpassingen en het gevaar dat met koude samenhangt zijn afhankelijk van de duur en de hevigheid van de blootstelling aan kou. Deze zijn het hevigst bij plotselinge onderdompeling in koude, waardoor er direct reacties als hijgen en naar adem happen, hyperventilatie, tachycardie (het hart klopt te snel) en een verhoging van de bloeddruk optreden (26). Deze reacties samen worden ook wel de “cold shock” genoemd. Deze “cold shock” kan leiden tot hartproblemen en verdrinking, en is daarom verantwoordelijk voor een groot deel van de sterfgevallen die gerelateerd zijn aan onderdompeling in koude (26).

Tegenwoordig is er ook steeds meer aandacht voor de combinatie van meditatie, ademhaling en koude.

Afbeelding 4. Combinatie ademhaling, koude en meditatie.
(bron: http://www.yuheal.nl/)

Zo zou bepaalde meditatie met krachtige ademhaling kunnen bijdragen aan het aanpassen aan een koude omgeving (20). Rajak et al. (2012) onderzochten het effect van yoga en ademhalingsoefeningen op de zogenaamde “cold-pressor test”, waarbij de hand van een deelnemer wordt ondergedompeld in ijswater. Fysiologische reacties die horen bij de “cold-shock”, zoals een stijging van de bloeddruk en hartslag en hyperventilatie, bleken af te zijn genomen na 6 maanden yoga en ademhalingsoefeningen (29). Kingston et al. (2007) lieten in hun studie zien dat deelnemers de “cold-pressor test” langer konden volhouden en een lagere pijnscore gaven na 6 mindfulness trainingen (30). De resultaten van deze studies duiden erop dat ademhalingsoefeningen en mindfulness kunnen bijdragen aan koude gewenning. In de inmiddels bekende “Wim Hof methode” worden ademhaling, koude en mindset gecombineerd. Volgens de onderzoekers van de Wim Hof methode bestaan de ademhalingsoefeningen uit een periode van diep en snel ademhalen gevolgd door een periode van soms wel minuten lang de adem inhouden. Volgens Matthijs Kox, onderzoeker van de Wim Hof methode, is iedereen in principe in staat de ademhalingsoefeningen uit te voeren, maar het doet best wat met je. Daarom wordt afgeraden de oefeningen op eigen houtje te doen. Uit een studie naar de technieken van Wim Hof kwam naar voren dat deze technieken een stressreactie veroorzaakten, mits er een externe stimulus was (31). Dit was het geval wanneer Hof ondergedompeld werd in een ijsbad en wanneer lipopolysaccharide (LPS), een deel van een bacterie dat een ontstekingsreactie veroorzaakt, werd toegediend. Omdat het slechts een deel van de bacterie betreft kan het zich niet vermenigvuldigen en is het toedienen hiervan dus ongevaarlijk. Een stressreactie gaat gepaard met activatie van het sympathische zenuwstelsel, waar deze technieken dus direct invloed op lijken te kunnen hebben (31). Lang werd gedacht dat het sympathische zenuwstelsel niet vrijwillig kon worden beïnvloed (32). In de studie van Kox et al. (2014) werd een groep deelnemers gedurende 10 dagen getraind door Wim Hof (32). De training bestond uit meditatie, koude gewenning en ademhalingsoefeningen. De getrainde deelnemers en een controlegroep kregen LPS toegediend. Tijdens de ademhalingsoefeningen nam de hartslag eerder toe en eerder af in de getrainde groep, terwijl ook de bloeddruk afnam. De getrainde groep rapporteerde minder hevige symptomen na toediening van LPS dan de controlegroep. Ook was er in de getrainde groep meer van het stresshormoon adrenaline aanwezig vergeleken met de controlegroep. De hoeveelheid adrenaline nam verder toe tijdens het doen van de ademhalingsoefeningen. De grote toename van adrenaline in het bloed is volgens onderzoeker Matthijs Kox reden om te concluderen dat het sympathisch zenuwstelsel geactiveerd raakt door deze technieken. Normaal heb je geen invloed op het vrijkomen van adrenaline. Ook nam de hoeveelheid van de ontstekingsremmende cytokine interleukine 10 (IL-10) veel sterker toe na de toediening van LPS in de getrainde groep vergeleken met de controlegroep. Deze toename in IL-10 kan verklaard worden door de grote hoeveelheid adrenaline die aanwezig was in de getrainde groep (32). Door de aanwezigheid van IL-10 worden ontstekingsbevorderende cytokines onderdrukt (32). De resultaten van deze studie suggereren dat de respons van het immuunsysteem vrijwillig kan worden beïnvloed door vrijwillige activatie van het sympathische zenuwstelsel (32).

“Bij deelnemers aan deze studie nam het adrenaline niveau in het bloed zelfs verder toe dan bij iemand die op het punt staat te gaan bungeejumpen.”

– Dr. Matthijs Kox, onderzoeker van de Wim Hof methode

Afbeelding 6. Dr. Matthijs Kox.

Mogelijk zouden deze ademhalingsoefeningen en trainingen ingezet kunnen worden bij ziektes met chronische of aanhoudende ontstekingen, zoals bijvoorbeeld auto-immuunziekten (32). Voordat dit mogelijk kan worden is er nog meer onderzoek nodig. Onderzoeker Matthijs Kox zegt hierover het volgende: “Momenteel zijn we bezig met het opzetten van een onderzoek bij reumapatiënten, omdat ontstekingsmediatoren die sterk onderdrukt werden door het uitoefenen van de technieken bij die ziekte een grote rol spelen.”

Uit de besproken studies blijkt dat door middel van meditatie en ademhalingsoefeningen de lichaamstemperatuur en het metabolisme beïnvloed lijken te kunnen worden. Door middel van ademhaling, meditatie en koude zou het mogelijk kunnen zijn het sympathische zenuwstelsel vrijwillig te activeren, door middel van een stressreactie. Het vrijwillig activeren van het sympathische zenuwstelsel werd lang voor onmogelijk gehouden (32). De respons van het immuunsysteem lijkt hierdoor vrijwillig te kunnen worden beïnvloed. Zowel ademhaling als meditatie lijken op zichzelf positieve effecten op onder andere bloeddruk te kunnen hebben. De combinatie van ademhaling en meditatie met koude is veelbelovend, maar voordat dit op grote schaal toegepast kan worden is er nog meer onderzoek naar de effecten nodig. Onderzoeker Matthijs Kox: “Op dit moment wordt tevens onderzocht welk deel van de Wim Hof methode de effecten sorteert. Het is momenteel nog niet duidelijk of dit de koude, de ademhalingstechnieken of een combinatie van beide is.”

Over de auteur

Hessel Stuurman is bewegingswetenschapper i.o. Hij schrijft o.a. voor Masseurs Netwerk Nederland artikelen.

© Masseurs Netwerk Nederland 2018. Alle rechten voorbehouden. www.masseursnetwerk.nl
Overname van het artikel op individuele websites en social media sites is niet toegestaan.
U wordt uitgenodigd een directe link naar het artikel op de website www.masseursnetwerk.nl op uw website op te nemen en de link naar het artikel te delen op social media.

 

Referenties

1: Bromfield, S., & Muntner, P. (2013). High blood pressure: the leading global burden of disease risk factor and the need for worldwide prevention programs. Current hypertension reports, 15(3), 134-136.

2: Wiegner, L., Hange, D., Björkelund, C., & Ahlborg, G. (2015). Prevalence of perceived stress and associations to symptoms of exhaustion, depression and anxiety in a working age population seeking primary care-an observational study. BMC family practice, 16(1), 38.

3: McArdle W.D., Katch F.I., Katch V.L. (2009): Exercise Physiology: Nutrition, Energy and Human Performance. Seventh Ed.

4: Keck, T., Leiacker, R., Riechelmann, H., & Rettinger, G. (2000). Temperature profile in the nasal cavity. The Laryngoscope, 110(4), 651-654.

5: Lester, R. A., & Hoit, J. D. (2014). Nasal and oral inspiration during natural speech breathing. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 57(3), 734-742.

6: Russo, M. A., Santarelli, D. M., & O’Rourke, D. (2017). The physiological effects of slow breathing in the healthy human. Breathe, 13(4), 298.

7: Masaoka, Y., & Homma, I. (1997). Anxiety and respiratory patterns: their relationship during mental stress and physical load. International Journal of Psychophysiology, 27(2), 153-159.

8: Helsper, M. COPD en ASTMA: Behandeling door de logopedist/ademtherapeut.

9: Clarke, T. C., Black, L. I., Stussman, B. J., Barnes, P. M., & Nahin, R. L. (2015). Trends in the use of complementary health approaches among adults: United States, 2002–2012. National health statistics reports, (79), 1.

10: Grossman, E., Grossman, A., Schein, M. H., Zimlichman, R., & Gavish, B. (2001). Breathing-control lowers blood pressure. Journal of human hypertension, 15(4), 263.

11: Naik, G. S., Gaur, G. S., & Pal, G. K. (2018). Effect of modified slow breathing exercise on perceived stress and basal cardiovascular parameters. International journal of yoga, 11(1), 53.

12: Herbert Benson, M. D., & Klipper, M. Z. (1992). The Relaxation Response. Harper Collins, New York.

13: Benson Henry institute. geraadpleegd van: https://www.bensonhenryinstitute.org/mission-history/

14: Steimer, T. (2002). The biology of fear-and anxiety-related behaviors. Dialogues in clinical neuroscience, 4(3), 231.

15: Milosevic, I., & McCabe, R. E. (Eds.). (2015). Phobias: The Psychology of Irrational Fear: The Psychology of Irrational Fear. ABC-CLIO.

16: Schmidt, N. B., Richey, J. A., Zvolensky, M. J., & Maner, J. K. (2008). Exploring human freeze responses to a threat stressor. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry, 39(3), 292-304.

17: Benson, H., Lehmann, J. W., Malhotra, M. S., Goldman, R. F., Hopkins, J., & Epstein, M. D. (1982). Body temperature changes during the practice of g Tum-mo yoga. Nature, 295(5846), 234.

18: Benson, H., Malhotra, M. S., Goldman, R. F., Jacobs, G. D., & Hopkins, P. J. (1990). Three case reports of the metabolic and electroencephalographic changes during advanced Buddhist meditation techniques. Behavioral Medicine, 16(2), 90-95.

19: Garami, A., & Székely, M. (2014). Body temperature: its regulation in framework of energy balance. Temperature: Multidisciplinary Biomedical Journal, 1(1), 28.

20: Kozhevnikov, M., Elliott, J., Shephard, J., & Gramann, K. (2013). Neurocognitive and somatic components of temperature increases during g-tummo meditation: legend and reality. PLoS One, 8(3), e58244.

21: White, G. E., & Wells, G. D. (2013). Cold-water immersion and other forms of cryotherapy: physiological changes potentially affecting recovery from high-intensity exercise. Extreme physiology & medicine, 2(1), 26.

22: Swenson, C., Swärd, L., & Karlsson, J. (1996). Cryotherapy in sports medicine. Scandinavian journal of medicine & science in sports, 6(4), 193-200.

23: Sharma, G., & Noohu, M. M. (2014). Effect of ice massage on lower extremity functional performance and weight discrimination ability in collegiate footballers. Asian journal of sports medicine, 5(3).

24: Nakamura, T., & Fujishima, I. (2013). Usefulness of ice massage in triggering the swallow reflex. Journal of stroke and cerebrovascular diseases, 22(4), 378-382.

25: Buijze, G. A., Sierevelt, I. N., van der Heijden, B. C., Dijkgraaf, M. G., & Frings-Dresen, M. H. (2016). The effect of cold showering on health and work: A randomized controlled trial. PloS one, 11(9), e0161749.

26: Stocks, J. M., Taylor, N. A., Tipton, M. J., & Greenleaf, J. E. (2004). Human physiological responses to cold exposure. Aviation, space, and environmental medicine, 75(5), 444-457.

27: Rintamaki, N. (2007). Human responses to cold. Alaska medicine, 49(2), 29.

28: Lundberg, U. (2005). Stress hormones in health and illness: the roles of work and gender. Psychoneuroendocrinology, 30(10), 1017-1021.

29: Rajak, C., Rampalliwar, S., & Mahour, J. (2012). A study of combined effect of yoga (yogic exercises, pranayama & meditation) on hyper-reactivity to cold pressor test in healthy individuals. National Journal of Physiology, Pharmacy and Pharmacology, 2(2), 140.

30: Kingston, J., Chadwick, P., Meron, D., & Skinner, T. C. (2007). A pilot randomized control trial investigating the effect of mindfulness practice on pain tolerance, psychological well-being, and physiological activity. Journal of psychosomatic research, 62(3), 297-300.

31: Kox, M., Stoffels, M., Smeekens, S. P., Van Alfen, N., Gomes, M., Eijsvogels, T. M., … & Pickkers, P. (2012). The influence of concentration/meditation on autonomic nervous system activity and the innate immune response: a case study. Psychosomatic medicine, 74(5), 489-494.

32: Kox, M., van Eijk, L. T., Zwaag, J., van den Wildenberg, J., Sweep, F. C., van der Hoeven, J. G., & Pickkers, P. (2014). Voluntary activation of the sympathetic nervous system and attenuation of the innate immune response in humans. Proceedings of the National Academy of Sciences, 201322174.

Presentatie netwerkbijeenkomst “Ademhaling, koudegewenning en mindset”

Hier kan je de  presentatie bekijken van de netwerkbijeenkomst “Ademhaling, koudegewenning en mindset”.

Masseurs Netwerk Nederland is er voor de massageprofessional en zij die dat willen worden. Sta je achter de doelstellingen van dit platform, doe dan mee en word lid!

Ben je al lid dan stellen wij het bijzonder op prijs als je collega masseurs informeert over Masseurs Netwerk Nederland. Wij willen graag steeds meer leden, zodat we steeds meer waarde kunnen genereren voor jou als masseur. Zou je dat willen doen? Dank je wel!

Trainingsweekend Ademhaling, koudegewenning en mindset in Sauerland

Inleiding

De laatste jaren staat ademhaling steeds meer in de belangstelling. Een rustige en ontspannen ademhaling wordt in verband gebracht met diverse positieve gezondheidseffecten, zoals een positieve invloed op de bloeddruk, verbeterde concentratie, minder hoofd- en rugpijn, beter slapen en minder stress, angst en depressie.

Sinds enige jaren is er meer en meer aandacht voor het combineren van ademhaling met koude. Wim Hof kent iedereen zo langzamerhand wel. Hij heeft een specifieke methode ontwikkeld, waarbij ademhalingsoefeningen, koudetraining en inzet (mindset) worden gecombineerd. Er zijn aanwijzingen dat met deze methode het autonome zenuwstelsel kan worden beïnvloed en aangestuurd. Wetenschappelijk is dat lang voor onmogelijk gehouden.

Inhoud

In het weekend gaan we uitgebreid aan de slag met speciale ademhalingstechnieken, koudegewenning en mindset. We maken daarbij dankbaar en optimaal gebruik van de prachtige omgeving van het Sauerland. en overnachten in fraaie Haus am Lenne in Oberkirchen in de omgeving van Winterberg / Schmallenberg. Zo gaan we o.a. wandelen in de sneeuw op blote voeten en in korte broek en gaan we buiten zwemmen / baden in een meertje / beekje.


Haus am lenne in de winter

Samen gezellig voor de houtkachel met een glühwein

Je leert veel over:

 • Koudegewenning: wat doet koude met je lichaam en wat zijn de voordelen voor je gezondheid, wat zijn de effecten van koud afdouchen
 • Ademen: speciale ademhalingstechnieken, het belang van een rustige en ontspannen ademhaling, tips en trics voor een goede ademhaling
 • Ontspannen: echte ontspanning, wat is dat en hoe kan je dat realiseren
 • Gezondheidseffecten van de methode, o.a. de effecten op stress en burn-out gerelateerde klachten

Meer informatie en aanmelden

 • hier vind je meer informatie en hier kan je online aanmelden en betalen
 • inschrijving op volgorde binnenkomst aanmelding en betaling
 • max 8 personen
 • uiterste aanmelding 17 oktober 2018

Ademhaling, koude en mindset: meer controle over je gezondheid

Datum: 10-10-2018  van 19:30 tot 21:30
Locatie: MSP Opleidingen, Rooseveltstraat 12, 2321BM Leiden
Kosten: € 12,40 excl. btw

Inleiding

De laatste jaren staat ademhaling steeds meer in de belangstelling. Een rustige en ontspannen ademhaling wordt in verband gebracht met diverse positieve gezondheidseffecten, zoals een positieve invloed op de bloeddruk, verbeterde concentratie, minder hoofd- en rugpijn, beter slapen en minder stress, angst en depressie.

Herbert Benson (dokter uit Amerika, opgeleid op Harvard, en oprichter van een body/mind medisch centrum in Boston, USA) heeft bijvoorbeeld in een klooster in Noord India diverse monniken onderzocht en vastgesteld dat zij door het toepassen van een bepaalde meditatietechniek (g Tum-mo) hun metabolisme tot wel 60% konden verlagen en bijvoorbeeld de temperatuur van hun handen en vingers met 17 graden konden verhogen.
In rust ademt een sport / gezond persoon ca 4-8x per minuut. Door factoren als stress, overgewicht en roken kan de ademfrequentie wel verhoogd worden tot 16 – 20x per minuut. Hierdoor verspilt men heel veel energie en worden de psychische en lichamelijke klachten verergerd.

Sinds enige jaren is er meer en meer aandacht voor het combineren van ademhaling met koude. Wim Hof kent iedereen zo langzamerhand wel. Hij heeft een specifieke methode ontwikkeld, waarbij ademhalingsoefeningen, koudetraining en inzet (mindset) worden gecombineerd. Er zijn aanwijzingen dat met deze methode het autonome zenuwstelsel kan worden beïnvloed en aangestuurd. Wetenschappelijk is dat lang voor onmogelijk gehouden.

Doel

Met deze netwerkbijeenkomst willen we jou als sportmasseur / wellnessmasseur / ontspanningmasseur of voetreflexmasseur een eerste kennismaking geven met ademhaling / koudetraining en mindset. Dit is zowel belangrijk voor je eigen gezondheid als bij het adviseren van je cliënten.

Aan de orde komen onder meer:

Programma

 • Koudegewenning: wat doet koude met je lichaam en wat zijn de voordelen voor je gezondheid, effecten koud afdouchen, effecten op stress en burn-out gerelateerde klachten
 • Ademen: het belang van een rustige en ontspannen ademhaling, tips en trics voor een goede ademhaling
 • Ontspannen: echte ontspanning, wat is dat en hoe kan je dat realiseren en.… vaker een glimlach op je gezicht
 • Sneller van je spierpijn af…..
 • Trainingsweekend Koudegewenning en ademhaling voorjaar 2019 in Sauerland

Docent

Wim Kuijs is reanimatie-instructeur bij de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). Zijn cursisten weten als geen ander hoe inspirerend en enthousiast hij cursussen en workshops geeft. Echt geweldig! Hij wil nu graag met ons zijn kennis en ervaring delen over koude(gewenning), warmte en ademhaling. Hij heeft diverse trainingen gevolgd, waaronder in Zweden, die hebben geleid tot een omschakeling in zijn leven. Niet totaal op z’n kop maar vooral het veranderd hebben van een aantal gewoontes. Hij voelt zich er fantastisch bij en wil jou dit gevoel ook geven.