Werking Lichttherapie

Lichttherapie wordt voor verschillende doeleinden ingezet, zoals “ Seasonal Affective disorder” (ook wel winterdepressie of SAD), slaapstoornissen, depressies en dementie (Terman & Terman 2005; Mayo clinic 2017). Lichttherapie is gemakkelijk uit te voeren, zowel bij patiënten in een zorginstelling als bij patiënten thuis (Terman & Terman 2005). De optimale dosis en het moment van de behandeling op de dag verschilt tussen patiënten (Terman & Terman).

Wetenschappelijk onderzoek

Golden et al. (2005) onderzochten in een review met meta-analyse het effect van lichttherapie bij stemmingsstoornissen. 20 Studies werden opgenomen in de meta-analyse. Onder andere behandeling met fel licht en de simulatie van de dageraad, waarbij patiënten direct na het ontwaken worden blootgesteld aan fel licht (Danilenko & Ivanova 2015), werden onderzocht. Tijdens de simulatie van de dageraad varieerde de verlichtingssterkte tussen 0 en 275 lux. De deelnemers werden hier 1.5 tot 2.5 uur per dag aan blootgesteld. De verlichtingssterkte tijdens blootstelling aan fel licht varieerde van 2000 tot 10.000 lux, en deelnemers werden hier 0.5 tot 6 uur aan blootgesteld, afhankelijk van de verlichtingssterkte (Golden et al. 2005). Uit de resultaten bleek dat behandeling met fel licht effectief was bij SAD. Ook bleek de simulatie de dageraad effectief bij SAD en bij niet-seizoensgebonden depressie (Golden et al. 2005). Uit deze resultaten blijkt dat lichttherapie effectief kan zijn bij verschillende vormen van depressie.
Virk et al. (2009) onderzochten het effect van lichttherapie bij patiënten met SAD. Er namen 15 patiënten met SAD deel aan deze studie, 10 vrouwen en 5 mannen. De deelnemers werden in de ochtend blootgesteld aan licht. Uit de resultaten bleek dat de gemeten depressie scores lager waren na 20 minuten blootstelling aan licht. Na 40 minuten blootstelling aan licht bleken de depressie scores nog verder gedaald te zijn. Een behandeling van 60 minuten zorgde niet voor een verdere daling van de scores ten opzichte van de behandeling van 40 minuten. Uit deze resultaten blijkt dat depressie scores van patiënten met SAD direct na een behandeling met licht al afnemen.

Lichttherapie in de massagepraktijk

Net als lichttherapie kan massage voor veel verschillende doeleinden worden ingezet, bijvoorbeeld bij SAD en slaapproblemen. Voor cliënten met die klachten kan lichttherapie een goede aanvullende behandeling zijn. Wel is het belangrijk om tijdens de eerste paar dagen na de behandeling de stemming van de cliënt in de gaten te houden en samen met de cliënt een goede dosis te zoeken (Terman & Terman 2005).

Referenties

Terman, M., & Terman, J. S. (2005): Light therapy for seasonal and nonseasonal depression: efficacy, protocol, safety, and side effects. CNS spectrums, 10(8), 647-663.

Mayo clinic (2017): Light therapy. Geraadpleegd van: https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/light-therapy/about/pac-20384604

Golden, R. N., Gaynes, B. N., Ekstrom, R. D., Hamer, R. M., Jacobsen, F. M., Suppes, T., ... & Nemeroff, C. B. (2005): The efficacy of light therapy in the treatment of mood disorders: a review and meta-analysis of the evidence. American Journal of Psychiatry, 162(4), 656-662.

Danilenko, K. V., & Ivanova, I. A. (2015): Dawn simulation vs. bright light in seasonal affective disorder: Treatment effects and subjective preference. Journal of affective disorders, 180, 87-89.

Virk, G., Reeves, G., Rosenthal, N. E., Sher, L., & Postolache, T. T. (2009): Short exposure to light treatment improves depression scores in patients with seasonal affective disorder: A brief report. International Journal on Disability and Human Development, 8(3), 283-286.