Werking Infrarood

Infrarood is een soort elektromagnetische straling met hoge golflengten, dat niet waarneembaar is (Tsai & Hamblin 2017). Infrarood penetreert de huid in hoge mate en wordt goed geabsorbeerd door onderdelen van de ademhalingsketen, waarbij energie wordt geproduceerd, en kan daardoor onder andere wondgenezing en weefselherstel bevorderen (Wunsch & Matuschka 2014). Infrarood wordt steeds vaker voor medische doeleinden ingezet, waaronder het verminderen van pijn, stijfheid en vermoeidheid bij onder andere reumatoïde artritis (Wunsch & Matuschka 2014; Tsai & Hamblin 2017).

bron

Wetenschappelijk onderzoek

Chow et al. (2009) onderzochten door middel van een systematische review en meta-analyse het effect van “Low Level Laser Therapy” (LLLT), op infrarode golflengten, bij patiënten met nekpijn. 16 studies, met in totaal 820 patiënten, werden opgenomen in deze review. Uit de resultaten van deze review en meta-analyse blijkt dat LLLT, waarbij infrarode golflengten gebruikt worden, zorgt voor een onmiddellijke vermindering van nekpijn, waarbij dit effect aanhoudt tot een half jaar na de behandelingen. Het gebruik van infrarood is dus een effectieve manier om nekpijn te verminderen.

Bjordal et al. (2003) onderzochten het effect van LLLT bij pijn, die veroorzaakt wordt door chronische gewrichtsaandoeningen, waarbij de behandeling gericht is op een specifieke locatie. 11 studies, met in totaal 565 patiënten, van een acceptabele kwaliteit werden opgenomen in deze review. In alle opgenomen studies werden de patiënten verdeeld in een LLLT- en een placebogroep. Uit de resultaten van deze review blijkt dat LLLT effectief is om pijn, als gevolg van chronische gewrichtsaandoeningen, te verminderen. De auteurs vermoeden dat dit veroorzaakt wordt door een ontstekingsremmend effect in het bestraalde gewrichtskapsel, maar stellen dat dit verder onderzocht moet worden.

Dale et al. (2006) onderzochten het effect van infrarood therapie bij chronische lage rugpijn. 40 patiënten werden verdeeld in een placebo- en een infraroodgroep. De patiënten in de infraroodgroep ontvingen 7 weken een maal per week een behandeling. Na afloop van de behandelingen bleek dat de pijn sterk verminderd was ten opzichte van de placebogroep. Infrarood therapie kan dus ook effectief zijn om pijn bij chronische lage rugklachten te verminderen.

Infrarood in de massagepraktijk

Massage wordt vaak ingezet als behandeling bij pijnklachten, zoals nekpijn, lage rugpijn en klachten die voortkomen uit chronische gewrichtsaandoeningen, zoals reumatoïde artritis. Infrarood kan bijdragen aan het verminderen van pijnklachten bij verschillende aandoeningen, en zou op die manier een aanvulling kunnen zijn op een reguliere massagebehandeling.

 

bron

Referenties

Tsai, S. R., & Hamblin, M. R. (2017): Biological effects and medical applications of infrared radiation. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology170, 197-207.

Wunsch, A., & Matuschka, K. (2014): A controlled trial to determine the efficacy of red and near-infrared light treatment in patient satisfaction, reduction of fine lines, wrinkles, skin roughness, and intradermal collagen density increase. Photomedicine and laser surgery32(2), 93-100.

Chow, R. T., Johnson, M. I., Lopes-Martins, R. A., & Bjordal, J. M. (2009): Efficacy of low-level laser therapy in the management of neck pain: a systematic review and meta-analysis of randomised placebo or active-treatment controlled trials. The Lancet374(9705), 1897-1908.

Bjordal, J. M., Couppé, C., Chow, R. T., Tunér, J., & Ljunggren, E. A. (2003): A systematic review of low level laser therapy with location-specific doses for pain from chronic joint disorders. Australian Journal of Physiotherapy49(2), 107-116.

Gale, G. D., Rothbart, P. J., & Li, Y. (2006): Infrared therapy for chronic low back pain: a randomized, controlled trial. Pain Research and Management11(3), 193-196.