Werking Healy

De theorie van Becker, waarop de werking van de Healy is gebaseerd, stelt dat veel ziekten en andere problemen veroorzaakt worden door een te lage celmembraanpotentiaal (1). Om het potentiaal over een celmembraan te bepalen wordt de waarde binnenin de cel vergeleken met de extracellulaire omgeving (2). Het rustmembraanpotentiaal is vaak tussen de -70 en -80 microvolt (2). Het doel van de Healy is om het membraanpotentiaal terug te brengen naar een normale waarde, door middel van elektrische stroom met een zeer lage sterkte, zogenaamde microstromen (1).

Wetenschappelijk onderzoek

Curtis et al. (2010) (3) onderzochten het effect van microstromen op spierpijn. 18 mannen en 17 vrouwen namen deel aan deze studie. Alle deelnemers voerden 5 keer 15 herhalingen uit van een hamstringoefening. Na afloop van deze oefening werd een been van de deelnemers gedurende 20 minuten behandeld met microstromen, terwijl het andere been niet behandeld werd. 24 uur na de training bleken de deelnemers meer significant meer spierpijn te hebben in het niet behandelde been. Dit bleek ook 48 en 72 uur na de training het geval te zijn. Uit deze resultaten blijkt dus dat microstromen zorgen voor minder spierpijn na een training.

McMakin (2004) (4) onderzocht het effect van microstromen bij patiënten met chronische lage rugpijn. 22 patiënten, die gemiddeld 8.8 jaar lage rugpijn hadden, namen deel aan deze studie. De deelnemers aan deze studie werden gedurende 20 tot 40 minuten behandeld, en ontvingen naast een behandeling met microstromen onder andere massage. De behandelingen waren eenmaal per week, maar de frequentie werd afgebouwd wanneer patiënten pijnvrij waren. De behandelingen werden gestopt wanneer een deelnemer 4 weken na een behandeling nog steeds pijnvrij was. Gemiddeld kregen deelnemers 5.7 behandelingen. De resultaten toonden een significante afname in pijn, wanneer de pijnscores voor en na de studie vergeleken werden. Behandeling met microstromen lijkt effectief in het verminderen van lage rugpijn, maar door het ontbreken van een controlegroep in deze studie moet deze conclusie met voorzichtigheid getrokken worden.

Soler et al. (2010) (5) onderzochten het effect van microstromen op pijn bij patiënten met letsel aan de ruggengraat. 39 patiënten namen deel aan deze studie. Uit de resultaten bleek dat bij patiënten met voortdurende pijn en bij patiënten met paroxysmale pijn, waarbij meerdere keren per dag een stekende, scherpe pijn wordt ervaren, de pijn significant afnam na behandeling met microstromen. Wanneer microstromen gecombineerd werden met een visuele training bleken alle vormen van pijn significant verminderd te zijn. Behandeling met microstromen blijkt dus een effectieve manier om pijn te bestrijden bij patiënten met letsel aan de ruggengraat.

Healy in de massagepraktijk

Microstromen kunnen worden ingezet voor verschillende klachten, waaronder verscheidene pijnklachten. Gecombineerd met massage lijkt behandeling met microstromen een effectieve manier om chronische lage rugpijn te bestrijden, en ook bij patiënten met ruggengraat letsel kunnen microstromen worden ingezet voor pijnbestrijding. De Healy heeft verschillende programma’s en frequenties, waardoor de Healy per cliënt anders ingezet kan worden.

Referenties

  1. Hoe Healy werkt. Geraadpleegd van: https://www.healyworld.net/nl/expertise-2/how-the-healy-works-health-starts-in-the-cell/
  2. Chrysafides S.M., Sharma S.(2019): Physiology, Resting Potential. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538338/
  3. Curtis, D., Fallows, S., Morris, M., & McMakin, C. (2010): The efficacy of frequency specific microcurrent therapy on delayed onset muscle soreness. Journal of bodywork and movement therapies, 14(3), 272-279.
  4. McMakin, C. R. (2004): Microcurrent therapy: a novel treatment method for chronic low back myofascial pain. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 8(2), 143-153.
  5. Soler, M. D., Kumru, H., Pelayo, R., Vidal, J., Tormos, J. M., Fregni, F., ... & Pascual-Leone, A. (2010): Effectiveness of transcranial direct current stimulation and visual illusion on neuropathic pain in spinal cord injury. Brain, 133(9), 2565-2577.