Werking Cycloïde Vibratie

Bij cycloïde vibratie wordt er gebruik gemaakt van een massa, die door een motor wordt aangedreven en elliptische bewegingen maakt (Lievens & van de Voorde 1984). Cycloïde vibratie wordt onder andere ingezet bij zwellingen, wonden en cellulitis waarbij de microcirculatie een rol speelt, musculoskeletale pijn. Ook kan de lokale bloedstroom, oftewel de microcirculatie, verhoogd worden met cycloïde vibratie (Niagara Therapy). De gebruikte frequentie is afhankelijk van persoonlijke voorkeur en van voor welk doeleinde cycloïde vibratie gebruikt wordt (Niagara 2016).

Wetenschappelijk onderzoek

Piller et. al onderzochten middels een review van de beschikbare literatuur de effecten van vibratie. Een samenvatting van deze review, beschikbaar gesteld door Niagara Therapy, leverancier van apparaten voor cycloïde vibratie therapie, is hier gebruikt. Uit de resultaten blijkt dat cycloïde vibratie effectief is voor het verminderen van oedeem en lymfoedeem. Dit blijkt uit de resultaten van 5 opgenomen studies. Hiervoor is redelijk sterk bewijs gevonden, al is er nog wel meer onderzoek nodig (Niagara Therapy). De resultaten van 6 opgenomen studies tonen aan dat cycloïde vibratie de bloedstroom verbetert. Hoewel deze studies klein waren opgezet, was de kwaliteit van de studies goed. De effecten van cycloïde vibratie op de bloedstroom bleken direct na de behandeling al meetbaar te zijn (Niagara Therapy).
Cycloïde vibratie lijkt ook effectief te zijn voor wondgenezing, en bij zweren en cellulitis. Het bewijs hiervoor is echter te zwak, omdat cycloïde vibratie in geen enkele studie is vergeleken met een controlegroep. De auteurs stellen dat het effect van cycloïde vibratie op wondgenezing, zweren en cellulitis waarschijnlijk voortkomt uit het effect van cycloïde vibratie op de bloedstroom (Niagara Therapy).
Er is redelijk sterk bewijs gevonden dat cycloïde vibratie effectief is bij osteoporose. Dit bewijs is gevonden in studies waar vrouwen aan deelnamen. De botdichtheid wordt versterkt door cycloïde vibratie, wat belangrijk is bij mensen een hoog risico op vallen en osteoporotische fracturen. Cycloïde therapie zou een alternatief kunnen zijn voor oefeningen met gewicht, waardoor de botdichtheid ook verhoogd wordt (Niagara Therapy).
Cycloïde vibratie blijkt in combinatie met oefentherapie te leiden tot een vermindering van pijn bij patiënten met chronische pijn. Met alleen oefentherapie trad deze vermindering niet op. Cycloïde vibratie kan dus een aanvullende behandeling zijn voor de bestrijding van chronische pijn (Niagara Therapy).

Fuller et al. (2015) onderzochten het effect van cycloïde vibratie op spierherstel. 50 ongetrainde mannen van 18 tot 30 jaar oud namen deel aan deze studie, en volgden allemaal dezelfde training. De helft van de deelnemers ontving in de volgende 7 dagen cycloïde vibratie therapie, terwijl de andere helft van de deelnemers rekoefeningen deed en sportmassage ontving. Uit de resultaten blijkt dat cycloïde vibratie voor spierherstel niet effectiever is dan standaard rekoefeningen en sportmassage.

Cycloïde Vibratie in de massagepraktijk

Cycloïde vibratie kan voor veel verschillende doeleinden gebruikt worden, zoals lymfoedeem, osteoporose, chronische pijn en het verbeteren van de bloedstroom. Voor al deze doeleinden is massage ook een behandeling die ingezet kan worden. Cycloïde vibratie kan een effectieve aanvullende behandeling zijn voor cliënten met deze klachten. Daarom is er voor cycloïde vibratie zeker plaats in de massagepraktijk.

Referenties

Lievens, P., & Van de Voorde, J. (1984): The influence of cycloidal vibrations on the knee joint mobility of osteoarthritic patients. Physiotherapy70(6), 241.

Niagara Therapy: Cycloid Vibration Therapy Clinical Evaluation Summary. Geraadpleegd van: https://www.niagara.com.au/wp-content/uploads/2017/10/Medical-Report-Summary-for-Distributors-13-03-17-final.pdf

Fuller, J. T., Thomson, R. L., Howe, P. R., & Buckley, J. D. (2015): Vibration therapy is no more effective than the standard practice of massage and stretching for promoting recovery from muscle damage after eccentric exercise. Clinical Journal of Sport Medicine25(4), 332-337.

Niagara (2016): Handleiding Massagekussen Niagara Type CSTP. Geraadpleegd van: https://www.niagara-import.be/nl/documents/niagara_CSTP_nl-2016.pdf