ProdRevcategorie: trainen

Kynett One mobiele vliegwieltraining

Inleiding

Met behulp van het Kynett vliegwieltrainingsapparaat kan worden getraind met een constante weerstand en excentrische overbelasting (Wonders 2019). Tijdens een excentrische beweging neemt de lengte van de spier toe, terwijl deze belast wordt (Hody et al. 2019). Vliegwieltraining kan worden ingezet voor verschillende doeleinden, waaronder revalidatie en het verbeteren van atletische prestaties.

Werking vliegwieltraining

Een vliegwieltrainingsapparaat bestaat uit een of meerdere vliegwielen, die verbonden zijn met een ronddraaiende as. Door te trekken aan een band die is verbonden met de as gaat het vliegwiel ronddraaien. Nadat de band zijn maximale lengte heeft bereid begint deze zich om de as te wikkelen, waardoor de band weer verkort. Als dit gebeurt moeten de spieren excentrische kracht leveren om het ronddraaien van het vliegwiel te stoppen (Petre et al. 2018). Tijdens vliegwieltraining worden spieren meer excentrische geactiveerd dan tijdens normale krachttraining (Norrbrand et al. 2010).

Wetenschappelijk onderzoek

Uit de resultaten van een systematische review met meta-analyse, waarin 20 experimentele studies werden opgenomen, blijkt dat vliegwieltraining leidt tot een significante verbetering van verschillende kracht variabelen, waaronder maximale kracht en spierhypertrofie (Petre et al. 2018). Roig et al. (2009) onderzochten in een systematische review met meta-analyse het effect van excentrische en concentrische (waarbij de spier verkort terwijl deze belast wordt) training bij gezonde volwassenen. Uit de resultaten blijkt dat zowel de spierkracht als de spiermassa sterker toenemen bij excentrische training vergeleken met concentrische training (Roig et al. 2009). In een kleine studie met 12 deelnemers, die gemiddeld 8 jaar geleden een beroerte hebben gehad, werd het effect van excentrische vliegwieltraining onderzocht (Fernandez-Gonzalo et al. 2014). Uit de resultaten blijkt dat zowel de excentrische als concentrische kracht was toegenomen bij de deelnemers aan deze studie. Dit heeft een positief effect op onder andere de spierfunctie, balans en de manier van lopen van patiënten die een beroerte hebben gehad (Fernandez-Gonzalo et al. 2014). Uit de resultaten van verschillende studies blijkt dus dat vliegwieltraining een positief effect heeft op spierkracht en spiermassa, wat bij patiënten na een beroerte kan leiden tot verbetering van onder andere balans en de manier van lopen.

Referenties

Wonders, J. (2019). FLYWHEEL TRAINING IN MUSCULOSKELETAL REHABILITATION: A CLINICAL COMMENTARY. International Journal of Sports Physical Therapy14(6), 994.

Hody, S., Croisier, J. L., Bury, T., Rogister, B., & Leprince, P. (2019). Eccentric muscle contractions: risks and benefits. Frontiers in physiology10, 536.

Petré, H., Wernstål, F., & Mattsson, C. M. (2018). Effects of flywheel training on strength-related variables: A meta-analysis. Sports medicine-open4(1), 55.

Norrbrand, L., Pozzo, M., & Tesch, P. A. (2010). Flywheel resistance training calls for greater eccentric muscle activation than weight training. European journal of applied physiology110(5), 997-1005.

Roig, M., O’Brien, K., Kirk, G., Murray, R., McKinnon, P., Shadgan, B., & Reid, W. D. (2009). The effects of eccentric versus concentric resistance training on muscle strength and mass in healthy adults: a systematic review with meta-analysis. British journal of sports medicine43(8), 556-568.

Fernandez-Gonzalo, R., Nissemark, C., Åslund, B., Tesch, P. A., & Sojka, P. (2014). Chronic stroke patients show early and robust improvements in muscle and functional performance in response to eccentric-overload flywheel resistance training: a pilot study. Journal of neuroengineering and rehabilitation11(1), 150.