ProdRevcategorie: meten en testen

EasyAngle® digitale goniometer

Inleiding

De EasyAngle is een apparaat waarmee de range of motion van verschillende gewrichten nauwkeurig bepaald kan worden (website). De EasyAngle kan traditionele apparaten om de range of motion mee te bepalen, zoals de goniometer en de inclinometer, vervangen.

Werking EasyAngle

De EasyAngle is een digitale goniometer, die met een hand bediend kan worden (Svensson et al.). Hierdoor houdt de arts of fysiotherapeut een hand vrij om lichaamsdelen te stabiliseren of juist te bewegen. Tot 5 metingen kunnen tegelijk op de display van de EasyAngle vergeleken worden (Svensson et al.).

Wetenschappelijk onderzoek

Svensson et al. (2018) onderzochten de betrouwbaarheid van de EasyAngle voor het bepalen van de range of motion van het kniegewricht. Aan deze studie namen 20 proefpersonen deel, bij wie voor beide knieën de range of motion werd bepaald. De range of motion werd door zowel een ervaren als een onervaren fysiotherapeut bepaald. Uit de resultaten bleek dat de metingen met de EasyAngle betrouwbaar waren wanneer dezelfde fysiotherapeut de range of motion van dezelfde knie meerdere keren bepaalde. Ook bleek de EasyAngle betrouwbaar te zijn wanneer de metingen van de verschillende fysiotherapeuten met elkaar vergeleken werden. Ook bleken kleine verschillen in range of motion gemeten betrouwbaar bepaald te kunnen worden met de EasyAngle (Svensson et al. 2018).

Uit deze resultaten blijkt dat met de EasyAngle de range of motion van een kniegewricht betrouwbaar bepaald kan worden. Meer onderzoek is nodig om te bepalen of dit ook voor andere gewrichten geldt.

Referenties

Svensson, M., Lind, V., & Löfgren Harringe, M. (2019): Measurement of knee joint range of motion with a digital goniometer: A reliability study. Physiotherapy Research International24(2), e1765.