ProdRevcategorie: behandelen

TENS

Inleiding

TENS staat voor “Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation”, oftewel transcutane elektrische zenuwstimulatie. TENS wordt voornamelijk gebruikt voor de verlichting van pijn bij verschillende aandoeningen (Koke et al. 2004). Elektrische stimulatie wordt toegepast op de huid (Sluka & Walsh 2003).

Werking TENS

Bij het gebruik van TENS worden er gepulseerde stroompjes gebruikt die via elektroden op de huid de onderliggende zenuwen activeren (Boogaard 2017). Bij het gebruik van TENS wordt er uitgegaan van de poorttheorie. De poorttheorie gaat ervan uit dat door de stimulatie van dikkere, sensorische, zenuwen de dunnere ‘pijn-zenuwen’ geremd kunnen worden (Meijler 2006).

Wetenschappelijk onderzoek

In een systematische review met meta-analyse van Johnson & Martinson (2007) werd het effect van TENS bij pijn aan het musculoskeletale systeem onderzocht. Uit de resultaten bleek dat TENS pijn significant verminderde ten opzichte van een placebo. Jauregui et al. (2016) onderzochten het effect van TENS bij lage rugpijn in een meta-analyse. Uit de resultaten blijkt dat TENS leidde tot een significante vermindering van de pijn bij patiënten met chronische lage rugpijn. Kamali et al. (2017) onderzochten het effect van TENS op de perifere bloedstroom. Uit hun resultaten bleek dat TENS zorgde voor een verhoogde perifere bloedstroom, vooral wanneer TENS werd toegepast op een deel van het autonome zenuwstelsel, de sympathische ganglia (Kamali et al. 2017). Ook kan TENS met hoge frequentie leiden tot een verhoogde concentratie endorfine in de bloedbaan, wat een pijnstillend effect heeft (Vance et al. 2014).

TENS in de massagepraktijk

“Massage wordt vaak ingezet bij musculoskeletale klachten en pijnklachten. TENS kan zorgen voor een vermindering van deze klachten. Hierdoor is er voor TENS zeker plaats in de massagepraktijk, mogelijk in combinatie met andere behandelingen. Wel is het van belang rekening te houden met contra-indicaties voor het gebruik van TENS, zoals zwangerschap of de aanwezigheid van een pacemaker. Raadpleeg hiervoor altijd de bijsluiter of handleiding van de fabrikant”.

Shanti Hermanides De Blauwe Scarabee

“Ik gebruik TENS niet lokaal, maar juist over het hele lichaam. Hiermee verbeter ik de doorstroming van energie bij cliënten met vermoeidheid, stress en burn-out gerelateerde klachten. Bij meer lokale pijnklachten intensiveer ik de behandeling door lokaal extra plakkers te plaatsen. Bij fibromyalgie kan de TENS ook een aanvullende behandelmethode zijn. Reken hierbij dan wel op een langdurige behandelperiode van ca 20 behandelingen. Ik merk dat de TENS nog niet zo bekend is en dat klanten er daarom nog niet zoveel gebruik van maken”.

David Jansen Massagepraktijk Jansen

“Ik gebruik de TENS vooral om de pijn te dempen en zo een behandeling mogelijk te maken, die anders door pijn niet mogelijk zou zijn. In onze praktijk wordt de TENS ca. 2x per week gebruikt. We hebben ook een uitleenapparaat die onze klanten thuis kunnen gebruiken.  We stellen de TENS in op een stand zodanig dat de prikkel goed te verdragen is door de cliënt (VAS 6-7). Een praktische tip: let op de accu / batterijen dat ze goed zijn opgeladen, anders is de prikkel lager dan je wellicht zou verwachten”.

Mark Nijkamp Massagecentrum Twente

Wij hebben in onze praktijk 3 TENS apparaten die we dagelijks gebruiken. Wij verkopen de apparaten ook aan onze klanten en hebben tevens een uitleenservice. De TENS passen we toe bij nek-schouderklachten, lumbale klachten, achillespeesklachten, maar bijvoorbeeld ook bij heftige menstruatiepijn. Soms gebruiken we de TENS in combinatie met kinesiology taping. We richten ons met de TENS behandeling in het bijzonder op het stimuleren van de bloedsomloop en pijnbestrijding.

Referenties

Köke, A. J., Schouten, J. S., Lamerichs-Geelen, M. J., Lipsch, J. S., Waltje, E. M., van Kleef, M., & Patijn, J. (2004): Pain reducing effect of three types of transcutaneous electrical nerve stimulation in patients with chronic pain: a randomized crossover trial. Pain, 108(1-2), 36-42.

Sluka, K. A., & Walsh, D. (2003): Transcutaneous electrical nerve stimulation: basic science mechanisms and clinical effectiveness. The Journal of pain, 4(3), 109-121.

Boogaard, H. (2017): Kan transcutane elektrische neurostimulatie (TENS) de analgeticaconsumptie laten afnemen bij een patiënt die is behandeld met een transorale excisie van een tongbasiscarcinoom.

Meijler, W. J. (2006): Nociceptie en sensitisatie. Ned Tijdschr Tandheelkd, 113, 433-436.

Johnson, M., & Martinson, M. (2007): Efficacy of electrical nerve stimulation for chronic musculoskeletal pain: a meta-analysis of randomized controlled trials. Pain, 130(1-2), 157-165.

Jauregui, J. J., Cherian, J. J., Gwam, C. U., Chughtai, M., Mistry, J. B., Elmallah, R. K., … & Mont, M. A. (2016): A meta-analysis of transcutaneous electrical nerve stimulation for chronic low back pain. Surg Technol Int, 28, 296-302.

Kamali, F., Mirkhani, H., Nematollahi, A., Heidari, S., Moosavi, E., & Mohamadi, M. (2017): The effect of transcutaneous electrical nerve stimulation of sympathetic ganglions and acupuncture points on distal blood flow. Journal of acupuncture and meridian studies, 10(2), 120-124.

Vance, C. G., Dailey, D. L., Rakel, B. A., & Sluka, K. A. (2014): Using TENS for pain control: the state of the evidence. Pain management, 4(3), 197-209.

 

ProdRevcategorie: behandelen

Bemer fysische vaattherapie

Inleiding

Bio-Electro-Magnetic-Energy-Regulation, oftewel BEMER, wordt ingezet om de microcirculatie te verbeteren (Gyulai et al. 2015). Omdat een verminderde microcirculatie de oorzaak is van verschillende aandoeningen of hierop van invloed is (Bohn 2013), kan BEMER fysische vaattherapie een positief effect hebben bij deze aandoeningen.

Werking BEMER Fysische Vaattherapie

BEMER maakt gebruik van laagfrequente pulserende elektromagnetische velden (Piatkowski et al. 2009). Hierdoor verbetert onder andere de vasomotie, het samenknijpen en ontspannen van de bloedvaten (Rivadulla et al. 2011), het aantal capillairen dat open staat en het zuurstofgebruik (Bohn 2013; Gyulai et al. 2015). Dit leidt tot een verbetering van de microcirculatie.

Wetenschappelijk onderzoek

Piatkowski et al. (2009) onderzochten het effect van BEMER op vermoeidheid bij patiënten met MS. 37 MS-patiënten met vermoeidheidsklachten werden opgenomen in deze studie en verdeeld in een BEMER- en een placebogroep. Patiënten in de BEMER-groep gebruikten BEMER gedurende 12 weken tweemaal per dag, voor een duur van 8 minuten. Uit de resultaten blijkt dat BEMER een positief effect heeft op vermoeidheid bij MS patiënten, maar dat deze effecten 6 weken na de studie verdwenen waren. BEMER blijkt dus een positief effect op vermoeidheid te hebben, maar dit effect houdt niet aan als BEMER niet meer ingezet wordt. Gyulai et al. (2015) onderzochten het effect van BEMER en fysiotherapie bij musculoskeletale aandoeningen. 50 patiënten met lage rugpijn en 50 patiënten met knieartrose namen deel aan deze studie. Alle patiënten ontvingen gedurende 3 weken standaard fysiotherapie, waarbij de helft van de patiënten met lage rugpijn en knieartrose ook BEMER therapie ontving. Uit de resultaten blijkt dat BEMER een positief effect heeft op pijn en vermoeidheid bij patiënten met lage rugpijn op korte termijn. Op lange termijn heeft BEMER een positief effect op vermoeidheid bij patiënten met knieartrose.

BEMER in de massagepraktijk

Massage wordt vaak ingezet bij musculoskeletale klachten en pijnklachten en vermoeidheid. BEMER therapie kan bijdragen aan een vermindering van pijn- en vermoeidheidsklachten bij verschillende aandoeningen. Onder andere immunosuppressieve therapie, bijvoorbeeld na een transplantatie, is een contra-indicatie voor het gebruik van BEMER. Het is raadzaam een arts te raadplegen voor het gebruik van BEMER en de handleiding of bijsluiter van de fabrikant te raadplegen.

“Ik gebruik de Bemer vooral als ondersteuning bij de massagebehandelingen en voor sporters  bij herstel na inspanning. Met de Bemer Pro set kan ik een cliënt tegelijk behandelen met de mat voor het algemeen bevorderen van de microcirculatie en met de pad of de spot voor de meer lokale klachten. Gemiddeld maken mijn klanten ca. 10x per week gebruik van een Bemer behandeling.  Ik behaal met de Bemer mooie resultaten in mijn massagepraktijk. Zo heb ik recent een marathonloper die door het vele trainen behoorlijk moe was en “zware benen” had en er zelfs aan dacht om de marathon maar niet te gaan lopen, kunnen behandelen. De Bemer behandeling, gecombineerd met massage, bestond uit 2x 16 minuten voor de marathon en 1x 16 minuten na de marathon. De sporter heeft de marathon prima kunnen lopen en was erg blij met mijn behandeling.

Tip voor collega masseurs: als je de Bemer Fysische vaattherapie gebruikt in je praktijk, zorg dan dat je de intensiteit rustig opbouwt op geleide van het effect bij de klant”.

Martin Moenen

>> meer informatie

Referenties

Gyulai, F., Rába, K., Baranyai, I., Berkes, E., & Bender, T. (2015): BEMER therapy combined with physiotherapy in patients with musculoskeletal diseases: a randomised, controlled double blind follow-up pilot study. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2015.

Bohn, W. (2013): The technological development history and current significance of the “physical BEMER® vascular therapy” in medicine. Journal of Complementary and Integrative Medicine, 10(Suppl), S1-S3.

Piatkowski, J., Kern, S., & Ziemssen, T. (2009): Effect of BEMER magnetic field therapy on the level of fatigue in patients with multiple sclerosis: a randomized, double-blind controlled trial. The Journal of alternative and complementary Medicine, 15(5), 507-511.

Rivadulla, C., De Labra, C., Grieve, K. L., & Cudeiro, J. (2011): Vasomotion and neurovascular coupling in the visual thalamus in vivo. PLoS One, 6(12), e28746.

ProdRevcategorie: behandelen

Infraroodtherapie

Werking Infrarood

Infrarood is een soort elektromagnetische straling met hoge golflengten, dat niet waarneembaar is (Tsai & Hamblin 2017). Infrarood penetreert de huid in hoge mate en wordt goed geabsorbeerd door onderdelen van de ademhalingsketen, waarbij energie wordt geproduceerd, en kan daardoor onder andere wondgenezing en weefselherstel bevorderen (Wunsch & Matuschka 2014). Infrarood wordt steeds vaker voor medische doeleinden ingezet, waaronder het verminderen van pijn, stijfheid en vermoeidheid bij onder andere reumatoïde artritis (Wunsch & Matuschka 2014; Tsai & Hamblin 2017).

bron

Wetenschappelijk onderzoek

Chow et al. (2009) onderzochten door middel van een systematische review en meta-analyse het effect van “Low Level Laser Therapy” (LLLT), op infrarode golflengten, bij patiënten met nekpijn. 16 studies, met in totaal 820 patiënten, werden opgenomen in deze review. Uit de resultaten van deze review en meta-analyse blijkt dat LLLT, waarbij infrarode golflengten gebruikt worden, zorgt voor een onmiddellijke vermindering van nekpijn, waarbij dit effect aanhoudt tot een half jaar na de behandelingen. Het gebruik van infrarood is dus een effectieve manier om nekpijn te verminderen.

Bjordal et al. (2003) onderzochten het effect van LLLT bij pijn, die veroorzaakt wordt door chronische gewrichtsaandoeningen, waarbij de behandeling gericht is op een specifieke locatie. 11 studies, met in totaal 565 patiënten, van een acceptabele kwaliteit werden opgenomen in deze review. In alle opgenomen studies werden de patiënten verdeeld in een LLLT- en een placebogroep. Uit de resultaten van deze review blijkt dat LLLT effectief is om pijn, als gevolg van chronische gewrichtsaandoeningen, te verminderen. De auteurs vermoeden dat dit veroorzaakt wordt door een ontstekingsremmend effect in het bestraalde gewrichtskapsel, maar stellen dat dit verder onderzocht moet worden.

Dale et al. (2006) onderzochten het effect van infrarood therapie bij chronische lage rugpijn. 40 patiënten werden verdeeld in een placebo- en een infraroodgroep. De patiënten in de infraroodgroep ontvingen 7 weken een maal per week een behandeling. Na afloop van de behandelingen bleek dat de pijn sterk verminderd was ten opzichte van de placebogroep. Infrarood therapie kan dus ook effectief zijn om pijn bij chronische lage rugklachten te verminderen.

Infrarood in de massagepraktijk

Massage wordt vaak ingezet als behandeling bij pijnklachten, zoals nekpijn, lage rugpijn en klachten die voortkomen uit chronische gewrichtsaandoeningen, zoals reumatoïde artritis. Infrarood kan bijdragen aan het verminderen van pijnklachten bij verschillende aandoeningen, en zou op die manier een aanvulling kunnen zijn op een reguliere massagebehandeling.

 

bron

Referenties

Tsai, S. R., & Hamblin, M. R. (2017): Biological effects and medical applications of infrared radiation. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology170, 197-207.

Wunsch, A., & Matuschka, K. (2014): A controlled trial to determine the efficacy of red and near-infrared light treatment in patient satisfaction, reduction of fine lines, wrinkles, skin roughness, and intradermal collagen density increase. Photomedicine and laser surgery32(2), 93-100.

Chow, R. T., Johnson, M. I., Lopes-Martins, R. A., & Bjordal, J. M. (2009): Efficacy of low-level laser therapy in the management of neck pain: a systematic review and meta-analysis of randomised placebo or active-treatment controlled trials. The Lancet374(9705), 1897-1908.

Bjordal, J. M., Couppé, C., Chow, R. T., Tunér, J., & Ljunggren, E. A. (2003): A systematic review of low level laser therapy with location-specific doses for pain from chronic joint disorders. Australian Journal of Physiotherapy49(2), 107-116.

Gale, G. D., Rothbart, P. J., & Li, Y. (2006): Infrared therapy for chronic low back pain: a randomized, controlled trial. Pain Research and Management11(3), 193-196.

 

ProdRevcategorie: behandelen

Daglichttherapie

Werking Lichttherapie

Lichttherapie wordt voor verschillende doeleinden ingezet, zoals “ Seasonal Affective disorder” (ook wel winterdepressie of SAD), slaapstoornissen, depressies en dementie (Terman & Terman 2005; Mayo clinic 2017). Lichttherapie is gemakkelijk uit te voeren, zowel bij patiënten in een zorginstelling als bij patiënten thuis (Terman & Terman 2005). De optimale dosis en het moment van de behandeling op de dag verschilt tussen patiënten (Terman & Terman).

Wetenschappelijk onderzoek

Golden et al. (2005) onderzochten in een review met meta-analyse het effect van lichttherapie bij stemmingsstoornissen. 20 Studies werden opgenomen in de meta-analyse. Onder andere behandeling met fel licht en de simulatie van de dageraad, waarbij patiënten direct na het ontwaken worden blootgesteld aan fel licht (Danilenko & Ivanova 2015), werden onderzocht. Tijdens de simulatie van de dageraad varieerde de verlichtingssterkte tussen 0 en 275 lux. De deelnemers werden hier 1.5 tot 2.5 uur per dag aan blootgesteld. De verlichtingssterkte tijdens blootstelling aan fel licht varieerde van 2000 tot 10.000 lux, en deelnemers werden hier 0.5 tot 6 uur aan blootgesteld, afhankelijk van de verlichtingssterkte (Golden et al. 2005). Uit de resultaten bleek dat behandeling met fel licht effectief was bij SAD. Ook bleek de simulatie de dageraad effectief bij SAD en bij niet-seizoensgebonden depressie (Golden et al. 2005). Uit deze resultaten blijkt dat lichttherapie effectief kan zijn bij verschillende vormen van depressie.
Virk et al. (2009) onderzochten het effect van lichttherapie bij patiënten met SAD. Er namen 15 patiënten met SAD deel aan deze studie, 10 vrouwen en 5 mannen. De deelnemers werden in de ochtend blootgesteld aan licht. Uit de resultaten bleek dat de gemeten depressie scores lager waren na 20 minuten blootstelling aan licht. Na 40 minuten blootstelling aan licht bleken de depressie scores nog verder gedaald te zijn. Een behandeling van 60 minuten zorgde niet voor een verdere daling van de scores ten opzichte van de behandeling van 40 minuten. Uit deze resultaten blijkt dat depressie scores van patiënten met SAD direct na een behandeling met licht al afnemen.

Lichttherapie in de massagepraktijk

Net als lichttherapie kan massage voor veel verschillende doeleinden worden ingezet, bijvoorbeeld bij SAD en slaapproblemen. Voor cliënten met die klachten kan lichttherapie een goede aanvullende behandeling zijn. Wel is het belangrijk om tijdens de eerste paar dagen na de behandeling de stemming van de cliënt in de gaten te houden en samen met de cliënt een goede dosis te zoeken (Terman & Terman 2005).

Referenties

Terman, M., & Terman, J. S. (2005): Light therapy for seasonal and nonseasonal depression: efficacy, protocol, safety, and side effects. CNS spectrums, 10(8), 647-663.

Mayo clinic (2017): Light therapy. Geraadpleegd van: https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/light-therapy/about/pac-20384604

Golden, R. N., Gaynes, B. N., Ekstrom, R. D., Hamer, R. M., Jacobsen, F. M., Suppes, T., … & Nemeroff, C. B. (2005): The efficacy of light therapy in the treatment of mood disorders: a review and meta-analysis of the evidence. American Journal of Psychiatry, 162(4), 656-662.

Danilenko, K. V., & Ivanova, I. A. (2015): Dawn simulation vs. bright light in seasonal affective disorder: Treatment effects and subjective preference. Journal of affective disorders, 180, 87-89.

Virk, G., Reeves, G., Rosenthal, N. E., Sher, L., & Postolache, T. T. (2009): Short exposure to light treatment improves depression scores in patients with seasonal affective disorder: A brief report. International Journal on Disability and Human Development, 8(3), 283-286.

ProdRevcategorie: behandelen

Cycloïde vibratietherapie

Werking Cycloïde Vibratie

Bij cycloïde vibratie wordt er gebruik gemaakt van een massa, die door een motor wordt aangedreven en elliptische bewegingen maakt (Lievens & van de Voorde 1984). Cycloïde vibratie wordt onder andere ingezet bij zwellingen, wonden en cellulitis waarbij de microcirculatie een rol speelt, musculoskeletale pijn. Ook kan de lokale bloedstroom, oftewel de microcirculatie, verhoogd worden met cycloïde vibratie (Niagara Therapy). De gebruikte frequentie is afhankelijk van persoonlijke voorkeur en van voor welk doeleinde cycloïde vibratie gebruikt wordt (Niagara 2016).

Wetenschappelijk onderzoek

Piller et. al onderzochten middels een review van de beschikbare literatuur de effecten van vibratie. Een samenvatting van deze review, beschikbaar gesteld door Niagara Therapy, leverancier van apparaten voor cycloïde vibratie therapie, is hier gebruikt. Uit de resultaten blijkt dat cycloïde vibratie effectief is voor het verminderen van oedeem en lymfoedeem. Dit blijkt uit de resultaten van 5 opgenomen studies. Hiervoor is redelijk sterk bewijs gevonden, al is er nog wel meer onderzoek nodig (Niagara Therapy). De resultaten van 6 opgenomen studies tonen aan dat cycloïde vibratie de bloedstroom verbetert. Hoewel deze studies klein waren opgezet, was de kwaliteit van de studies goed. De effecten van cycloïde vibratie op de bloedstroom bleken direct na de behandeling al meetbaar te zijn (Niagara Therapy).
Cycloïde vibratie lijkt ook effectief te zijn voor wondgenezing, en bij zweren en cellulitis. Het bewijs hiervoor is echter te zwak, omdat cycloïde vibratie in geen enkele studie is vergeleken met een controlegroep. De auteurs stellen dat het effect van cycloïde vibratie op wondgenezing, zweren en cellulitis waarschijnlijk voortkomt uit het effect van cycloïde vibratie op de bloedstroom (Niagara Therapy).
Er is redelijk sterk bewijs gevonden dat cycloïde vibratie effectief is bij osteoporose. Dit bewijs is gevonden in studies waar vrouwen aan deelnamen. De botdichtheid wordt versterkt door cycloïde vibratie, wat belangrijk is bij mensen een hoog risico op vallen en osteoporotische fracturen. Cycloïde therapie zou een alternatief kunnen zijn voor oefeningen met gewicht, waardoor de botdichtheid ook verhoogd wordt (Niagara Therapy).
Cycloïde vibratie blijkt in combinatie met oefentherapie te leiden tot een vermindering van pijn bij patiënten met chronische pijn. Met alleen oefentherapie trad deze vermindering niet op. Cycloïde vibratie kan dus een aanvullende behandeling zijn voor de bestrijding van chronische pijn (Niagara Therapy).

Fuller et al. (2015) onderzochten het effect van cycloïde vibratie op spierherstel. 50 ongetrainde mannen van 18 tot 30 jaar oud namen deel aan deze studie, en volgden allemaal dezelfde training. De helft van de deelnemers ontving in de volgende 7 dagen cycloïde vibratie therapie, terwijl de andere helft van de deelnemers rekoefeningen deed en sportmassage ontving. Uit de resultaten blijkt dat cycloïde vibratie voor spierherstel niet effectiever is dan standaard rekoefeningen en sportmassage.

Cycloïde Vibratie in de massagepraktijk

Cycloïde vibratie kan voor veel verschillende doeleinden gebruikt worden, zoals lymfoedeem, osteoporose, chronische pijn en het verbeteren van de bloedstroom. Voor al deze doeleinden is massage ook een behandeling die ingezet kan worden. Cycloïde vibratie kan een effectieve aanvullende behandeling zijn voor cliënten met deze klachten. Daarom is er voor cycloïde vibratie zeker plaats in de massagepraktijk.

Referenties

Lievens, P., & Van de Voorde, J. (1984): The influence of cycloidal vibrations on the knee joint mobility of osteoarthritic patients. Physiotherapy70(6), 241.

Niagara Therapy: Cycloid Vibration Therapy Clinical Evaluation Summary. Geraadpleegd van: https://www.niagara.com.au/wp-content/uploads/2017/10/Medical-Report-Summary-for-Distributors-13-03-17-final.pdf

Fuller, J. T., Thomson, R. L., Howe, P. R., & Buckley, J. D. (2015): Vibration therapy is no more effective than the standard practice of massage and stretching for promoting recovery from muscle damage after eccentric exercise. Clinical Journal of Sport Medicine25(4), 332-337.

Niagara (2016): Handleiding Massagekussen Niagara Type CSTP. Geraadpleegd van: https://www.niagara-import.be/nl/documents/niagara_CSTP_nl-2016.pdf

ProdRevcategorie: behandelen

Healy

Werking Healy

De theorie van Becker, waarop de werking van de Healy is gebaseerd, stelt dat veel ziekten en andere problemen veroorzaakt worden door een te lage celmembraanpotentiaal (1). Om het potentiaal over een celmembraan te bepalen wordt de waarde binnenin de cel vergeleken met de extracellulaire omgeving (2). Het rustmembraanpotentiaal is vaak tussen de -70 en -80 microvolt (2). Het doel van de Healy is om het membraanpotentiaal terug te brengen naar een normale waarde, door middel van elektrische stroom met een zeer lage sterkte, zogenaamde microstromen (1).

Wetenschappelijk onderzoek

Curtis et al. (2010) (3) onderzochten het effect van microstromen op spierpijn. 18 mannen en 17 vrouwen namen deel aan deze studie. Alle deelnemers voerden 5 keer 15 herhalingen uit van een hamstringoefening. Na afloop van deze oefening werd een been van de deelnemers gedurende 20 minuten behandeld met microstromen, terwijl het andere been niet behandeld werd. 24 uur na de training bleken de deelnemers meer significant meer spierpijn te hebben in het niet behandelde been. Dit bleek ook 48 en 72 uur na de training het geval te zijn. Uit deze resultaten blijkt dus dat microstromen zorgen voor minder spierpijn na een training.

McMakin (2004) (4) onderzocht het effect van microstromen bij patiënten met chronische lage rugpijn. 22 patiënten, die gemiddeld 8.8 jaar lage rugpijn hadden, namen deel aan deze studie. De deelnemers aan deze studie werden gedurende 20 tot 40 minuten behandeld, en ontvingen naast een behandeling met microstromen onder andere massage. De behandelingen waren eenmaal per week, maar de frequentie werd afgebouwd wanneer patiënten pijnvrij waren. De behandelingen werden gestopt wanneer een deelnemer 4 weken na een behandeling nog steeds pijnvrij was. Gemiddeld kregen deelnemers 5.7 behandelingen. De resultaten toonden een significante afname in pijn, wanneer de pijnscores voor en na de studie vergeleken werden. Behandeling met microstromen lijkt effectief in het verminderen van lage rugpijn, maar door het ontbreken van een controlegroep in deze studie moet deze conclusie met voorzichtigheid getrokken worden.

Soler et al. (2010) (5) onderzochten het effect van microstromen op pijn bij patiënten met letsel aan de ruggengraat. 39 patiënten namen deel aan deze studie. Uit de resultaten bleek dat bij patiënten met voortdurende pijn en bij patiënten met paroxysmale pijn, waarbij meerdere keren per dag een stekende, scherpe pijn wordt ervaren, de pijn significant afnam na behandeling met microstromen. Wanneer microstromen gecombineerd werden met een visuele training bleken alle vormen van pijn significant verminderd te zijn. Behandeling met microstromen blijkt dus een effectieve manier om pijn te bestrijden bij patiënten met letsel aan de ruggengraat.

Healy in de massagepraktijk

Microstromen kunnen worden ingezet voor verschillende klachten, waaronder verscheidene pijnklachten. Gecombineerd met massage lijkt behandeling met microstromen een effectieve manier om chronische lage rugpijn te bestrijden, en ook bij patiënten met ruggengraat letsel kunnen microstromen worden ingezet voor pijnbestrijding. De Healy heeft verschillende programma’s en frequenties, waardoor de Healy per cliënt anders ingezet kan worden.

Referenties

  1. Hoe Healy werkt. Geraadpleegd van: https://www.healyworld.net/nl/expertise-2/how-the-healy-works-health-starts-in-the-cell/
  2. Chrysafides S.M., Sharma S.(2019): Physiology, Resting Potential. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538338/
  3. Curtis, D., Fallows, S., Morris, M., & McMakin, C. (2010): The efficacy of frequency specific microcurrent therapy on delayed onset muscle soreness. Journal of bodywork and movement therapies, 14(3), 272-279.
  4. McMakin, C. R. (2004): Microcurrent therapy: a novel treatment method for chronic low back myofascial pain. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 8(2), 143-153.
  5. Soler, M. D., Kumru, H., Pelayo, R., Vidal, J., Tormos, J. M., Fregni, F., … & Pascual-Leone, A. (2010): Effectiveness of transcranial direct current stimulation and visual illusion on neuropathic pain in spinal cord injury. Brain, 133(9), 2565-2577.