SMC Academy


Dieperpoellaan 2, 2334 CN Leiden, Nederland

MISSIE EN VISIE

Onze missie is om mensen te ondersteunen bij hun persoonlijke groei en ontplooiing op het gebied van gezondheid, wellness en fitness.

Wij bieden mensen kansen om zich te ontwikkelen door middel van verdiepende kennis en praktische toepassing. Onze opleidingen worden verzorgd in een prettige leeromgeving waarbij de student in zijn kracht wordt gezet.

Onze visie: leren moet leuk zijn!

De stof wordt zo aangeboden dat de student het maximale uit zichzelf haalt. Dit door samenwerking met medestudenten en ondersteund door de docent.

Theorie en praktijk wisselen elkaar af waardoor deze in elkaar overvloeien en zo tot één geheel komen voor een beter begrip en handelen van de student. Dit met als eindresultaat een adequaat geschoolde professional.

KWALITEIT

De kwaliteit van onze opleidingen wordt gewaarborgd door verschillende instanties.

De basisopleiding Sportmassage en verzorging voldoet aan de criteria van ACE Algemeen Centrum voor Examinering en NGS Nederlands Genootschap Sportmassage.

Wij streven er naar om elke opleiding en e-learning te accrediteren.

HISTORIE

SMC Academy is opgericht in 2022, maar bouwt voort op de bijna 40 jaar ervaring van MSP Opleidingen, waar eigenaar en docent Jaco de Wolf  jarenlang zelf les heeft gegeven.

Als coördinator van SMC Academy is Jaco enthousiast om het stokje als expert opleider overgenomen te hebben van MSP Opleidingen.

PARTNERS

Wij werken samen met diverse partners zoal Masseurs Netwerk Nederland, Massageteam4U en Massage Collectief Leiden. Samen vormen we een stevig netwerk waarin kennis, contacten, leren en ontwikkelen centraal staan.