Dit online college is een weergave van de lezing van docent Jan Simons bij het Symposium "Hoofdpijn Een multidisciplinaire benadering" georganiseerd door MSP Opleidingen.

Doel van de bijdrage is het demonstreren van een klinisch redeneerproces, theoretisch en praktisch, van patiënten met cervicogene hoofdpijn, in de spreekkamer van de fysiotherapeut / manueeltherapeut. Het belang van kennis van de medische classificatie volgens de ICHD-2 en kennis en vaardigheden in het signaleren van alarmsignalen (het screenen) is een voorwaardelijkheid om de medische diagnose cervicogene hoofdpijn vast te stellen en de patiënt te informeren en adviseren wie de beste zorgverlener voor hem/haar zal zijn.

Het klinisch redeneerproces bij patiënten met hoofdpijn zal de rode draad zijn van deze presentatie. Om de cervicogene hoofdpijn vast te stellen zijn zowel de anamnese, kenmerkende symptomen, als het lichamelijk onderzoek, kenmerkende tekens, van belang.

In de presentatie zullen zowel de anamnestische vragen als het diagnostisch handelen praktisch aan bod komen. Het praktisch handelen zal een demonstratie zijn van een aantal specifieke testen welke uit wetenschappelijk oogpunt relevant blijken. Het therapeutisch handelen zal bestaan uit een op adequate wijze de patiënt informeren en adviseren.