Dit project is deel van de Bachelor Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie aan de Universiteit Leiden.

Het onderzoek

Het onderzoek richt zich op hoe contactberoepen, met name massagetherapeuten, de corona maatregelen hebben ervaren. We zijn geïnteresseerd in hoe de corona maatregelen invloed hebben gehad op zowel jullie emotionele als financiële gesteldheid. Graag willen we jullie mening horen over de overheidssteun gedurende de verschillende fases van de lockdown, evenals jullie mening over de invloed van de corona maatregelen op jullie professionele en persoonlijke leven.

We hopen dat onze resultaten een eerlijk beeld zullen geven van de moeilijkheden waar contactberoepen in Nederland mee te kampen hebben. Daarnaast geloven we dat de uitkomst van ons onderzoek onder andere kan bijdragen aan de kennis omtrent overheidssteun voor professionals in contact beroepen. We bevragen de verandering in de positie van de masseur ten opzichte van de overheid, de positie ten opzicht van de klant en de positie van de masseur zelf, als mens en als zelfstandig ondernemer. Welke keuzes heb je als de overheid je geen steun biedt? En welke organisaties en netwerken zijn opgestaan om steun te bieden?

Deelnemen

Je deelname aan dit onderzoek wordt zeer gewaardeerd. Wat deze deelname inhoudt hangt af van wat jij prettig vindt om te delen. We zouden het fijn vinden om telefonisch of online met je in gesprek te gaan tijdens een interview van ca. 30 minuten over de veranderingen die je als masseur hebt ervaren door het coronavirus.
Als je niet met ons in gesprek wil maar toch iets wilt bijdragen aan onze bevindingen kan je onze anonieme enquête invullen.

Hier vind je de online enquête

Privacy

Het is belangrijk om te weten dat je op elk moment van het onderzoek aan kan geven dat je niet meer mee wilt doen. Ook kan je ons altijd vragen om bepaalde informatie die met ons deelt te verwijderen of niet te gebruiken in ons onderzoek. De informatie die opgedaan wordt zal met niemand anders dan de onderzoeksgroep worden gedeeld. In de uiteindelijke publicatie en presentatie van het onderzoek zullen pseudoniemen worden gebruikt. Deze presentatie en de uiteindelijk onderzoeksuitkomsten zullen in eerste instantie alleen worden bekeken en beoordeeld door de professoren van het vak 'Veldwerk in Nederland' van de Universiteit Leiden. Daarnaast hebben alle deelnemers die bijdragen aan ons onderzoek recht op inzage van het eindrapport en kunnen deze, zodra dit wenselijk is, ontvangen via e-mail.

Vragen

Mocht je meer informatie willen, vragen, ideeën of opmerkingen hebben over een aspect van het onderzoek of jouw aandeel daarin, dan kan je altijd contact met ons opnemen via de e-mail: workinginapandemic@gmail.com of op dit mobiele telefoonnummer: +31647818778.

De onderzoekers:

  • Bori Benedek
  • Bolu Salami
  • Claire The