Datum: 25-09-2015 van 19:30 tot 21:30 Locatie: Rooseveltstraat 12 in Leiden
Kosten: € 7,50

Aanmelding voor deze bijeenkomst niet meer mogelijk.
Meld je snel aan voor een van de volgende netwerkbijeenkomsten

Inleiding

Klachten aan de heup komen zowel bij sporters als bij niet sporters veel voor. Maar wat verstaat men eigenlijk precies onder ‘de heup’? Het heupgewricht zelf is een veel kleiner gebied als men vaak denkt en is een regio waarin het lastig is structuren van elkaar te differentiëren.

heupblessures
Welke klachten komen met name voor in de heup? En welke klachten aan omliggende structuren kunnen pijn genereren in de heupregio?

Doel van de bijeenkomst

Het doel van deze bijeenkomst is het leren begrijpen van het heupgewricht. Welke structuren lopen er, welke klachten komen er het vaakst voor en welke andere structuren kunnen pijnklachten veroorzaken rondom het heupgewricht. We gaan tijdens deze bijeenkomst in op de anatomie van het heupgewricht en bespreken de differentiaal diagnostiek en hierbij horende onderzoeksmethodes. Hiernaast bespreken we veel gebruikte behandelmethodes in en rondom het heupgewricht.

Inhoud

  • Anatomie heupregio
  • Differentiaal diagnostiek heupregio
  • Referred pain in heupregio
  • Onderzoek bij klachten aan de heup
  • Behandeling bij klachten aan de heup

Docent

erwin adan hardloperDe bijeenkomst zal worden verzorgd door Erwin Adan, fysiotherapeut bij Fysiotherapie Zeeland, docent MSP Opleidingen en topsporter. Erwin is een atleet gespecialiseerd in de middellange afstand en werkt als fysiotherapeut met (top)sporters uit allerlei takken van sport. Erwin volgt op het moment de masteropleiding manuele therapie.

Voorbereiding bijeenkomst

Artikel heupklachten Erwin Adan (onder constructie).