Inleiding

Veel mensen ontwikkelen een posttaumatische-stressstoornis (PTSS) na een trauma na het doormaken van een ingrijpende gebeurtenis of reeks gebeurtenissen. Daarbij is een bekend voorbeeld de veteraan met PTSS. Ook kinderen die te maken hebben gehad met geweld of misbreuk in de familiaire kringen krijgen vaak te maken met PTSS. Als er langdurig meerdere nare incidenten geweest zijn waar ouders of leraren bij betrokken waren en waar de persoon diverse blijvende klachten van ervaart dan wordt er ook wel van een complexe PTSS gesproken (1).

Wereldwijd heeI ongeveer 3.9% van de gemiddelde bevolking PTSS (2). Van de mensen die een trauma hebben meegemaakt heeI 5.6% PTSS (2). Deze cijfers lopen op tot 26.5% bij mensen die in gebieden wonen waar een oorloog gaande is (geweest) (2).
In Nederland maakt 80.7% van de mensen weleens een trauma mee en daarvan ontwikkeld 7.4% PTSS (3). Vrouwen en jongeren hebben een groter risico op het krijgen van PTSS (3).

Mensen die PTSS ontwikkelen blijven stressgerelateerde klachten houden, ook als er geen gevaar is op dat moment. Elke persoon met PTSS heeI andere symptomen, maar er zijn ook overeenkomsten.
...

Er zijn meerdere behandelvormen bij PTSS beschreven en de standaard behandeling omvat psychotherapie en medica2e. Daarbij is het doel om de persoon te helpen om de trauma2sche gebeurtenis een plek te geven en te verwerken. Cogni2eve therapie waarbij gesprekken gevoerd worden met een psycholoog, psychiater of psychotherapeut worden veelal ingezet (1).

Een van de aanvullende behandelvormen die gegeven kan worden is een massage door een professionele masseur.

Verder lezen?

Koop dit artikel dan in de webshop (gratis voor premium-leden, korting voor basic-leden).