Wanneer gebruik je kinesiotaping, sporttaping en dynamic taping?

Hand-out van de netwerkbijeenkomst “Wanneer gebruik je kinesiotaping, sporttaping en dynamic taping?”