Massage bij pijn

Hand-out van de netwerkbijeenkomst “Massage bij pijn”.