Massage bij kanker

Hand-out van de netwerkbijeenkomst “Massage bij kanker”.