De nieuwe warming-up: niet rekken maar hoeken

Hand-out van de netwerkbijeenkomst “De nieuwe warming-up: niet rekken maar hoeken”.