Bemer fysische vaattherapie

BEMER, een bedrijf uit Liechtenstein, heeft jarenlang onderzoek gedaan naar het effect van specifieke elektromagnetische velden met een multidimensionaal signaal op de
microcirculatie. Dit heeft geresulteerd in de fysische vaattherapie van BEMER.