Inleiding

Het kniegewricht is in het bijzonder een gewricht dat tijdens het menselijk bewegen met grote inwerkende krachten te maken krijgt. Zowel binnen als buiten de sport kunnen er dan ook kwetsuren ontstaan in en rondom het kniegewricht. Knieklachten kunnen acuut ontstaan, bijvoorbeeld bij het verdraaien van de knie, maar ook door langdurige overbelasting. In dit artikel beschrijven we verschillende pathologieën onderverdeeld naar ontstaanswijze: acuut of door langdurige overbelasting.

Functionele anatomie

Het kniegewricht (art. genus) kan worden beschreven als een combinatie van een rolgewricht en een scharniergewricht (een articulatio trochoginglymus).
Het kniegewricht bestaat uit 3 botstukken, te weten het femur (bovenbeen), de patella (knieschijf) en de tibia (scheenbeen). Het gewricht kan worden ingedeeld in twee delen, namelijk het tibiofemorale compartiment en het patellofemorale compartiment. Het tibiofemorale compartiment bestaat, zoals de naam al aangeeft, uit de verbinding tussen de tibia en het femur. Het patellofemorale compartiment bestaat uit de verbinding tussen de patella en het femur.
Het tibiofemorale compartiment is essentieel voor de bewegingen en het doorgeleiden van krachten van het bovenbeen op het onderbeen en omgekeerd. Het patellofemorale compartiment speelt voornamelijk een rol bij de overdracht van de spierkracht van de m. quadriceps femoris op de tibia (Lohman A.H.M., 2008).

Verder lezen?

Word dan Premium lid.

Of koop dit artikel in de webshop.